Duurzame landbouw -
Gezond voedsel - Vitaal platteland

CLM is een onafhankelijk kennis- en adviesbureau op het gebied van
landbouw, voedsel, natuur en milieu.

Meer nieuws

Samen met telers en adviseurs heeft CLM de meerkosten voor het PlanetProof telen van aardappelen, appels en tomaten in beeld gebracht. In deze quickscan komen vooral de extra kosten voor gewasbescherming aan de orde. Om telers 'richting PlanetProof' te belonen is een bonus bovenop de meerkosten verstandig, daarbij geniet een hectaretoeslag de voorkeur. Ook andere partijen pleiten voor vergoeding van de meerkosten, zie ook de Volkskrant.
Maatregelen voor verminderen van emissie vanaf perceel én erf. Dat stond centraal tijdens de demonstratie afgelopen vrijdag bij Eleveld Smilde BV, in Smilde. Ruim 50 bollentelers, akkerbouwers, adviseurs en medewerkers van provincie en waterschappen kwamen op de dag af.
In opdracht van de provincie Noord-Brabant heeft CLM een kennismatrix ontwikkeld voor natuurinclusieve landbouw. De matrix bevat tal van maatregelen en heeft als doel bedrijfscoaches handvatten te bieden om zo agrariërs te kunnen adviseren op weg naar een natuurinclusieve landbouwpraktijk.
Vee kan te maken krijgen met parasitaire infecties, zoals wormen. Het blijkt dat, na behandeling met ontwormingsmiddelen, in de mest van de dieren veel minder insecten voorkomen. Ook komen residuen terecht in de bodem en het water. CLM is een project gestart om het gebruik van ontwormingsmiddelen bij vee op (natuur)terreinen te verminderen.