Duurzame landbouw -
Gezond voedsel - Vitaal platteland

CLM is een onafhankelijk kennis- en adviesbureau op het gebied van
landbouw, voedsel, natuur en milieu.

Meer nieuws

Het afspelen van geluiden vermindert vogelschade in perenboomgaarden met een kwart. Dat blijkt uit een tweejarig onderzoek van CLM Onderzoek en Advies. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van BIJ12 Faunafonds in samenwerking met de NFO kring Midden-Nederland.
Doel behaald: In Flevoland is de afspoeling van gewasbeschermingsmiddelen vanaf het bloembollenerf naar de sloot met gemiddeld 86% gedaald. Het resultaat van het project ‘Schoon erf, schone sloot’, dat liep van oktober 2016 tot maart 2018, is zeer positief!
26 maart 2018
Om emissie van gewasbeschermingsmiddelen naar het oppervlaktewater te verminderen, stelden Nefyto, Unie van Waterschappen, LTO Nederland en Agrodis eind 2013 de Toolbox Emissiebeperking op. De Toolbox bestaat uit een set van 18 informatiekaarten met praktische maatregelen om emissie van gewasbeschermingsmiddelen te verminderen. CLM heeft de toolboxkaarten recent aangepast om te zorgen dat ze de nieuwste informatie bevatten. Bekijk de actuele kaarten.