Duurzame landbouw -
Gezond voedsel - Vitaal platteland

CLM is een onafhankelijk kennis- en adviesbureau op het gebied van
landbouw, voedsel, natuur en milieu.

Meer nieuws

19 juli 2018
CUMELA Nederland heeft zich aangesloten bij de Toolbox Emissiebeperking. Met de Toolbox willen de betrokken partijen telers en loonwerkers bewust(er) maken van emissieroutes op hun bedrijf en hen handelingsperspectief bieden om emissie te verminderen. CUMELA vindt het belangrijk dat ook loonwerkers kritisch naar hun werkwijze met gewasbeschermingsmiddelen blijven kijken. Lees het bericht op toolboxwater.nl
Afgelopen vrijdag ondertekenden aardappeltelers, Albert Heijn, Natuurmonumenten en CLM een samenwerkingsovereenkomst. Dat deden ze op het bedrijf van een van de deelnemende akkerbouwers, Gert-Jan van Dueren den Hollander in Oud-Beijerland.
Aardappelverwerker Lamb Weston/Meijer heeft samen met CLM het programma Duurzame Teelt ontwikkeld. De bodem staat centraal in het programma; de vier andere thema’s zijn broeikasgassen, watergebruik, biodiversiteit en gewasbescherming.
Deze week heeft Bayer een opiniestuk naar buiten gebracht met vragen over de eisen in het certificatieschema On the way to PlanetProof en de wijze waarop deze tot stand zijn gekomen. De interpretatie van Bayer in het opiniestuk is voor een groot deel incorrect.
Zeven organisaties werken samen in de Haarlemmermeer voor meer kleur en biodiversiteit in het agrarisch gebied. Vandaag kwamen al deze partijen samen op de Forward Farm in Abbenes om de resultaten van GreenBASE te bekijken.