Bo Stout
Bo Stout
Ik laat het goede groeien door...

partijen met een verschillende achtergrond samen te brengen op basis van hun gedeelde belangen.

Achtergrond

Na een Bachelor Voeding & Gezondheid aan de WUR heb ik mijn passie gevonden in de landbouw, in de vorm van een Master Plantenwetenschappen, gevolgd door mijn werk bij CLM. Ik geniet van de mogelijkheid die ik bij CLM heb om mijn kennis direct in de praktijk in te zetten en om wetenschappelijke/experimentele inzichten te toetsen in de praktijk.

Favoriete impactdomein

Bodem. Een gezonde bodem is van belang voor andere impact domeinen zoals klimaat en water, en de bodem vormt de basis van het boerenbedrijf. Daarnaast geniet ik enorm van de enorme diversiteit aan bodems in ons land. Elke profielkuil biedt nieuwe inzichten.

Ik geniet enorm van de enorme diversiteit aan bodems in ons land. Elke profielkuil biedt nieuwe inzichten.
Verbinding

Petra Rietberg

Carin Rougoor

Gera Clements

Meest aan mij gestelde vraag

Mijn antwoord is dat daar helaas geen eenduidige of simpele oplossing voor is. Binnen projecten werken we dan ook integraal aan het verbeteren van de bodemstructuur.

Inspirerende cases

Ik ben trots op de Leidraad Bodemdaling, waar we een gebiedsspecifieke handleiding hebben ontwikkeld om boeren handelingsperspectief te bieden bij het tegengaan van bodemdaling in de veenweide. Zie www.bodemdalingdelfland.nl

Het kan! Verduurzaming is goed mogelijk, doordat er vaak sprake is van gedeelde belangen. Zo is koolstofvastlegging in landbouwbodems van belang voor de klimaatopgave, en resulteert het voor de boer gelijktijdig in een hoger organisch stofgehalte, het vasthouden van meer vocht en nutri├źnten en een vitalere bodem. Door steeds te zoeken naar de overeenkomsten tussen partijen, in plaats van naar de verschillen, kunnen we stappen vooruit zetten.
Bo Stout