Impact
Impact Impact
Positieve invloed vergroten

Door onze kennis te verbreden, te verdiepen en te verspreiden helpen we iedereen om gerichter en daadkrachtiger te handelen. In ons advies focussen we op de impactdomeinen klimaat, biodiversiteit, circulariteit, bodem, water, lucht, maatschappij en samenwerking.

Met onze publicaties en praktijkverhalen houden we je op de hoogte van de positieve impact die we samen met opdrachtgevers hebben gerealiseerd. Ook maken we met onze Impactmonitor alle kennis en ervaring die we de afgelopen 40 jaar hebben opgedaan voor iedereen toegankelijk.