Advies
Advies Advies
Praktische pijlers

Houvast en handelingsperspectief gaan hand in hand. Het is pas af als het werkt in de praktijk. Om verduurzaming te kunnen versnellen, bieden onze adviezen houvast en handelingsperspectief. We onderzoeken hoe problemen kunnen worden opgelost en zorgen dat die kennis ook wordt toegepast. We werken voor een rijke verzameling opdrachtgevers vanuit drie praktische pijlers:

  • Onderzoeken: praktijkgericht onderzoek waarmee we nieuwe wetenschappelijke inzichten toepasbaar maken voor de dagelijkse praktijk.
  • Ontwikkelen: ontwikkelen van ideeën en oplossingen ten behoeve van de uitvoering van duurzame pilots, plannen en processen.
  • Monitoren: meetbaar maken van resultaten van verduurzaming.