40 jaar impact
40 jaar impact 40 jaar impact
Missiegedreven sinds 1981

CLM Onderzoek en Advies BV komt voort uit de in 1981 opgerichte Stichting Centrum voor Landbouw en Milieu. Alle toenmalige medewerkers zijn in 2008 overgegaan naar het in dat jaar opgerichte CLM Onderzoek en Advies BV, met uitzondering van Wouter van der Weijden. Wouter van der Weijden bleef aan als directeur van de Stichting Centrum voor Landbouw en Milieu.

Aandeelhouders en toezicht

De aandelen van CLM Onderzoek en Advies BV zijn voor 100% ondergebracht in een onafhankelijke stichting, de Stichting CLM Belangen.

Het bestuur van de Stichting CLM Belangen ziet toe op de uitoefening van het doel en de missie van CLM Onderzoek en Advies BV. Daartoe dient het bestuur jaarlijks goedkeuring te geven aan het gevoerde beleid, de begroting en de jaarrekening. Ook beoordeelt het bestuur het functioneren van de directeur – Edo Dijkman – van CLM Onderzoek en Advies BV.

De bestuursleden hebben op persoonlijke titel zitting in het bestuur. Zij hebben geen zeggenschap over en/of verantwoordelijkheid voor de projecten en adviezen van CLM Onderzoek en Advies BV. De bestuursleden ontvangen, met uitzondering van het bestuurslid op voordracht van het personeel van CLM, een vacatievergoeding voor hun werkzaamheden. Het bestuur bestaat uit:

  • Thijs Cuijpers (voorzitter)– voormalig directeur bij LTO Nederland
  • Erna van der Wal- directeur kwaliteit en duurzaamheid bij ALDI Nederland
  • Pierre Berntsen – directeur Agrarische Bedrijven bij ABN AMRO
  • Petra Souwerbren- directeur Natuur en Milieu Gelderland
  • Estelle Vermeulen- adviseur bij CLM en op voordracht van personeel CLM Onderzoek en Advies BV lid van het bestuur

De winst van CLM komt ten goede aan het innovatie- en investeringsfonds van CLM. Via dat fonds worden innovaties en projecten gefinancierd passend bij de doelstelling van CLM Onderzoek en Advies BV: het werken aan een ecologisch, economisch en sociaal duurzaam landbouw- en voedselsysteem en het versterken van de verbinding tussen landbouw en milieu. De ontwikkelde kennis en innovaties worden gedeeld. Het bestuur van de Stichting CLM Belangen bepaalt samen de directeur van CLM Onderzoek en Advies BV welke innovaties en projecten uit het fonds worden gefinancierd.

Farm Gas Live

CLM Onderzoek en Advies BV is voor 40% medeaandeelhouder van Farm Gas Live BV. Farm Gas Live BV verzorgt live metingen van ammoniak- en/of methaanuitstoot in stallen van veehouders. Zie ook de site van Farm Gas Live. De directeur van CLM Onderzoek en Advies BV is tevens bestuurder van Farm Gas Live BV.