40 jaar impact
40 jaar impact 40 jaar impact
Missiegedreven sinds 1981

CLM Onderzoek en Advies BV komt voort uit de in 1981 opgerichte Stichting Centrum voor Landbouw en Milieu. Alle toenmalige medewerkers zijn in 2008 overgegaan naar het in dat jaar opgerichte CLM Onderzoek en Advies BV, met uitzondering van Wouter van der Weijden. Wouter van der Weijden bleef aan als directeur van de Stichting Centrum voor Landbouw en Milieu.

Aandeelhouders en toezicht

De aandelen van CLM Onderzoek en Advies BV zijn voor 90% ondergebracht in een onafhankelijke stichting, de Stichting CLM Belangen. De overige 10% zijn in bezit van de Stichting Centrum voor Landbouw en Milieu.

De Raad van Commissarissen voert namens de aandeelhouders toezicht op het gevoerde beleid, de begroting, de jaarrekening en de directeur – Edo Dijkman – van CLM Onderzoek en Advies BV. De commissarissen ontvangen een vacatievergoeding voor hun werkzaamheden. De Raad van Commissarissen bestaat uit:

  • Vera Dalm (Voorzitter) – directeur Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren
  • Thijs Cuijpers – directeur Beleid bij LTO Nederland
  • Pierre Berntsen – directeur Agrarische Bedrijven bij ABN AMRO
Farm Gas Live

CLM Onderzoek en Advies BV is voor 40% medeaandeelhouder van Farm Gas Live BV. Farm Gas Live BV verzorgt live metingen van ammoniak- en/of methaanuitstoot in stallen van veehouders. Zie ook de site van Farm Gas Live. De directeur van CLM Onderzoek en Advies BV is tevens bestuurder van Farm Gas Live BV.