Duurzame ideeën en oplossingen
Duurzame ideeën en oplossingen Duurzame ideeën en oplossingen
Ontwikkelen

We ontwikkelen ideeën en oplossingen ten behoeve van de uitvoering van duurzame pilots, plannen en processen. Bekijk hieronder de aanpak en specifieke cases van onze adviespijler Ontwikkelen. Of klik door naar de andere adviespijlers Onderzoeken en Monitoren.

Duurzame daadkracht

Bij het uitvoerbaar maken van duurzame plannen komt veel kijken. Met ons advies begeleiden we deze praktische doorvertaling. Vanuit de gemeten resultaten bieden we overzicht en inzicht. We ontwikkelen praktische oplossingen, toetsen scenario’s en begeleiden bij elke stap van de doorvertaling.

Van beleidsontwikkeling en procesbegeleiding tot transitieplannen en meerjarenprogramma’s. We bieden handelingsperspectief en maken de toekomst concreet. Gedreven door een flinke dosis daadkracht om de plannen in de praktijk te brengen en duurzame doelen te realiseren.