Bijdehante bijvriendelijke bedrijfsvoering
Bijdehante bijvriendelijke bedrijfsvoering Bijdehante bijvriendelijke bedrijfsvoering

Bee Deals
16 september 2021

Opdrachtgever

Jumbo Supermarkten, The Greenery, Jansen-Dongen, Triodos Foundation, Dunea drinkwaterbedrijf, Koppert, Tuinbranche Nederland, 5 waterschappen en 5 gemeenten.

Adviespijler & Adviseurs

Ontwikkelen
Eric Hees
margot
Margot Veenenbos
Peter Leendertse

Opdracht

Ontwikkel een oplossing om de ervaringen met bijvriendelijke agrarische bedrijfsvoering te verbeteren en versterken.

Impactdomein

Biodiversiteit
Circulariteit
Samenwerking
Maatschappij

Oplossing

CLM ziet het werken in ketens en regio’s als oplossing. In Bee Deals - als knipoog naar Green Deals - maken keten- en regio partijen met elkaar afspraken over bijvriendelijke maatregelen, zoals de inzaai van bloeiende planten en bomen, de aanleg van nestgelegenheden en het gebruik van bijvriendelijke gewasbescherming. CLM begeleidt partijen bij het gezamenlijk opstellen en ondertekenen van Bee Deals en stimuleert samenwerking aan de hand van bijvriendelijke maatregelen. Met een open gesprek als uitgangspunt. De maatregelen bestaan uit het inzaaien van bloemrijke randen, bermen en dijken, het plaatsen van bijenhotels voor wilde bijen, het creëren van een kruidenrijk grasland en het communiceren met consumenten over het belang van bloeiende tuinen en het gebruik van minder chemische insecticiden. voorkomen.

Partners

Behalve alle genoemde partijen, is ook Delphy ingeschakeld. Biodivers voor experimenten met bijvriendelijke plantenteelt en Van Dijke voor bloemzaden.

Impact

Sinds 2014 zijn zo’n 10 Bee Deals gesloten, waarvan de meeste ook in 2021 en 2022 voortduren.

Eind 2020 heeft CLM in een speciale brochure ‘6 Jaar Bee Deals’ de totale oogst tot dat moment verzameld. Zo zijn er honderden kilo’s bloemzadenmengsel verdeeld. Ook zijn de laatste jaren steeds meer inheemse, bloeiende bomen en planten geadviseerd, bijenhotels geplaatst, inrichtingsplannen gemaakt, veldproeven gedaan met bijvriendelijke gewasbescherming en uitwisselingen georganiseerd voor groente- en fruittelers, groenbeheerders van gemeenten en waterschappen. Deelnemers waardeerden de uitwisseling met onverwachte partijen in de regio en in de keten enorm.

Media-aandacht

Bee Deals heeft sinds de start in 2014 veel aandacht gekregen, in regionale en landelijke media. De thematiek is aaibaar en campagnes als ‘Nederland Zoemt” en de Bijenlandschappen genereerden extra sociale aandacht. Door de jaarlijkse campagne in Jumbo Supermarkten heeft ook het grote publiek meermalen kennis kunnen maken met Bee Deals.