Duurzame landbouw -
Gezond voedsel - Vitaal platteland

CLM is een onafhankelijk kennis- en adviesbureau op het gebied van
landbouw, voedsel, natuur en milieu.

Meer nieuws

De provincie Noord-Brabant heeft CLM Onderzoek & Advies gevraagd een evaluatie uit te voeren van de Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij (BZV). De BZV is een instrument dat stuurt en stimuleert dat een veehouderijbedrijf 'zorgvuldig' is en daarmee goed past in haar omgeving.
21 juli 2021
Nog bijna alle bijeenkomsten vinden online plaats, daarom heeft CLM-adviseur Marije Hoogendoorn Bee Deal projectactiviteiten gefilmd. Je leest er alles over in de nieuwsbrief Bee Deal Berichten, juli 2021.
20 juli 2021
Wasplaatsen zijn er in alle soorten en maten: overdekt, niet overdekt, geschikt voor landbouwvoertuigen en/of machines met gewasbeschermingsmiddelen. Er zijn dus heel wat afwegingen te maken in aanloop naar de aanleg van een wasplaats. De Erfemissiecoach helpt ondernemers hierbij. Lees het gehele bericht op toolboxwater.nl
Koolstofopslag in minerale bodems (klei, zand en löss) met blijvend grasland levert een bijdrage aan de vermindering van klimaatverandering én kan een verdienmodel zijn voor de landbouw. Certificering staat garant voor geverifieerde emissiereductie.