CLM laat het goede groeien
CLM laat het goede groeien
Missiegedreven onderzoeks- en adviesbureau
Als onderzoeks- en adviesbureau op het gebied van landbouw, voedsel, natuur, milieu en klimaat stimuleren we anderen om te verduurzamen. Met onze kennis en ervaring helpen we iedereen om gerichter en daadkrachtiger te handelen.
Over ons
Impactdomeinen
Vergroten van positieve invloed van organisaties.
Klimaat
Klimaat
Biodiversiteit
Biodiversiteit
Circulariteit
Circulariteit
Bodem
Bodem
Water
Water
Maatschappij
Maatschappij
Samenwerking
Samenwerking
Lucht
Lucht
Nieuws & Publicaties
 • Dankzij facelia nauwelijks spuiten tegen trips in prei
  De Brabantse preitelers Adrie van Aert in Ossendrecht en Martijn Hendrickx in Woensdrecht hebben in 2023 niet of nauwelijks hoeven spuiten tegen trips. De ondernemers hadden bankerplanten ingezet om...
 • Bestrijdingsmiddelen in tuinplanten 2023
  Residumeting, in opdracht van Tuinbranche Nederland, uitgevoerd door CLM en Natuur & Milieu CLM heeft in samenwerking met Natuur & Milieu (Sterre Oomkes en Berthe Brouwer), veelgekochte...
 • Pilot met KPI’s in de fruitteelt
  Zowel bij boeren als de overheid bestaat de wens om meer te sturen op doelen in plaats van op middelen. Boeren zijn vrij in de wijze waarop ze de doelen behalen. Hiervoor zijn Kritische Prestatie...
 • Verminderen erfemissie is maatwerk
  Blog gewasbeschermingscoach Yvonne Gooijer Vanuit Landbouwportaal Rijnland bezoek ik ondernemers die de emissie van gewasbeschermingsmiddelen vanaf hun erf willen verminderen. Van heel grote tot...
 • Uitnodiging webinar: ‘Efficiënt en verantwoord ontwormen van schapen, geiten en rundvee’
  Na een geslaagd webinar over het verantwoord ontwormen van paarden (terug te kijken via deze link: youtube.com/watch?v=z46ab5BYb0Q), organiseert CLM Onderzoek en Advies op 6 februari een editie over...
 • Video: Zó kun je emissie reduceren
  Met driftreducerende spuittechnieken kun je emissies verminderen, middelen besparen en het gewas toch nog zo optimaal mogelijk raken. Maar de wet- en regelgeving mag wel eenvoudiger. Experts uit...
 • Webinar: ‘Emissiereductie in de praktijk, wat kun jij doen?’
  Als teler ben je cruciaal in het verminderen van emissies van gewasbeschermingsmiddelen. Welke stappen kun je op jouw bedrijf zetten om deze emissies te verminderen zonder op de effectiviteit van de...
 • Onkruidbestrijdingsmiddel mogelijk schadelijk voor jonge haviken
  In samenwerking met de Roofvogelwerkgroep Nederland heeft CLM Onderzoek en Advies verkennend onderzoek uitgevoerd naar de mogelijke oorzaak van het fenomeen ‘pinching off’ bij haviken. Sinds de...
 • Gezocht: Adviseur duurzame gewasbescherming en waterkwaliteit
  ...
 • Monitoring van biodiversiteit op zes agrarische bedrijven in de Proeftuin NIL Drentsche Aa 2022-2023
  Bij zes deelnemers in de Proeftuin NIL Drentsche Aa is de biodiversiteit op het bedrijf gemeten met behulp van de CLM-Agrobiodiversiteitsmonitor. De gebruikte methode is lichter in vergelijking met...
Adviespijlers
Met praktijkgericht onderzoek, het geven van goed onderbouwd en integer advies en het meetbaar maken van resultaten stimuleren we anderen om te verduurzamen.
 • Ontwikkelen Ontwikkelen
  Ontwikkelen
 • Onderzoeken Onderzoeken
  Onderzoeken
 • Monitoren Monitoren
  Monitoren
Positieve impact
Onze opdrachtgevers hebben een gemeenschappelijk doel: ze willen hun positieve impact op landbouw, voedsel, natuur, milieu en klimaat vergroten.
Positieve impact