Duurzame landbouw -
Gezond voedsel - Vitaal platteland

CLM is een onafhankelijk kennis- en adviesbureau op het gebied van
landbouw, voedsel, natuur en milieu.

Meer nieuws

7 augustus 2019
In de Greenity leest u een overzicht van feiten en cijfers over 10 jaar Bezemacties. CLM-adviseur Erwin Hoftijser geeft onder andere details betreffende de bollenteelt.
Zie het artikel: Middelenkast uitmesten (pdf), verschenen in Greenity, 2 augustus 2019
Het project GreenBASE (Bermen, Akkerranden, Sloten en Erven) werkt vanaf 2017 aan het versterken van de biodiversiteit in het agrarisch gebied van de Haarlemmermeer. Zes akkerbouwers en acht organisaties werken hierin samen en helpen elkaar om een robuustere groenblauwe dooradering te realiseren, met meer (nuttige) biodiversiteit. Het project is verlengd tot en met 2020. CLM begeleidt het project.
26 juli 2019
Albert Heijn, Natuurmonumenten en AH-aardappeltelers laten samen akkerranden bloeien, met steun van CLM. Zo leveren de aardappeltelers niet alleen aardappelen, ze zorgen ook voor natuur en biodiversiteit. De samen-werking is begonnen door akkerranden in te zaaien met bloemen en kruiden. De akkerranden staan inmiddels in bloei en trekken veel soorten insecten en vogels aan.
Lees alles in het AH-persbericht: Albert Heijn, Natuurmonumenten en AH-aardappeltelers bevorderen biodiversiteit
25 juli 2019
Water uit het stroomgebied van de Drentsche Aa is de drinkwaterbron voor de stad Groningen. Het Uitvoerings-programma Oppervlaktewaterwinning Drentsche Aa werkt aan het verminderen en voorkomen van overschrijdingen van gewasbeschermingsmiddelen, bij het inlaatpunt voor drinkwater in Glimmen. Lees de voortgang en resultaten van het project “Verduurzaming bollenteelt Drentsche Aa” in het vakblad Gewasbescherming. Dit project heeft als doel emissies vanuit de bollenteelt naar het oppervlaktewater te verminderen.