CLM laat het goede groeien
CLM laat het goede groeien
Missiegedreven onderzoeks- en adviesbureau
Als onderzoeks- en adviesbureau op het gebied van landbouw, voedsel, natuur, milieu en klimaat stimuleren we anderen om te verduurzamen. Met onze kennis en ervaring helpen we iedereen om gerichter en daadkrachtiger te handelen.
Over ons
Impactdomeinen
Vergroten van positieve invloed van organisaties.
Klimaat
Klimaat
Biodiversiteit
Biodiversiteit
Circulariteit
Circulariteit
Bodem
Bodem
Water
Water
Maatschappij
Maatschappij
Samenwerking
Samenwerking
Lucht
Lucht
Nieuws & Publicaties
 • Bestrijdingsmiddelen en het recht van omwonenden
  Spanningen rond het gebruik van bestrijdingsmiddelen en de zorgen van omwonenden in de buurt van landbouwpercelen nemen toe.In de nieuwste aflevering van de podcast “Red de Lente” onderzoekt Dirk...
 • Ervaringen met mengteelten in Drentsche Aa
  Drie ondernemers hebben in 2022 ervaring opgedaan met mengteelten om te onderzoeken of ze met combinaties van een graan met een boon of erwt meer eiwit op eigen land kunnen telen, ook op...
 • Geslaagde brainstormmiddag Groenblauwe Dooradering
  CLM Onderzoek en Advies en Cobra Groeninzicht kijken terug op een geslaagde brainstorm over groenblauwe dooradering en versterking van biodiversiteit in het landelijk gebied. Mooi om onder leiding...
 • Gezonde bodem cruciaal voor toekomst van de landbouw
  Biologische bollenteler John Huiberts en gangbare aardappelteler Dingeman Burgers zien beiden een gezonde bodem als cruciale basis voor de toekomst van de landbouw. Door hun aandacht voor de bodem...
 • Studieclubs nieuwe stijl zijn essentieel voor een versnelling in duurzaamheid
  Interview met scheidend CLM-adviseur Eric Hees in Nieuwe Oogst 24 mei 2024 Dat de landbouw in de afgelopen 25 jaar een stuk duurzamer is geworden, daarvan is Eric Hees overtuigd. Maar volgens de...
 • Handreiking aanleg agrarische wasplaatsen
  Een wasplaats op agrarische bedrijven levert een belangrijke bijdrage aan het voorkomen van erfemissies van gewasbeschermingsmiddelen en andere vervuilende stoffen naar oppervlaktewater, bodem en...
 • Nieuw seizoen podcast ‘Red de Lente’ van start
  Op veler verzoek is het nieuwe seizoen van de podcast ‘Red de Lente’ over de impact van bestrijdingsmiddelen op mens & milieu gestart. Sinds de start van de podcast, twee jaar geleden,...
 • Systematiek voor tegemoetkoming faunaschade wordt uitgebreid met omgevingsfactoren
  Voor BIJ12 voerde CLM een verkenning uit over hoe de systematiek voor de tegemoetkoming faunaschade eerlijker en efficiënter gemaakt kan worden. Dat kan door rekening te houden met...
 • Job alert!
  CLM is op zoek naar twee fantastische, nieuwe collega's die ons fijne team willen komen versterken. Klik hieronder om naar onze vacaturepagina te gaan en alles te lezen over onderstaande...
 • Nieuwe regels maken samenwerking met akkerbouwer aantrekkelijker voor melkveehouder
  Een samenwerking tussen melkveehouder en akkerbouwer kan beide partijen voordelen opleveren. Denk aan de zekerheid over mestafzet, verbetering van bodem- en waterkwaliteit, verduurzaming van de...
Adviespijlers
Met praktijkgericht onderzoek, het geven van goed onderbouwd en integer advies en het meetbaar maken van resultaten stimuleren we anderen om te verduurzamen.
 • Ontwikkelen Ontwikkelen
  Ontwikkelen
 • Onderzoeken Onderzoeken
  Onderzoeken
 • Monitoren Monitoren
  Monitoren
Positieve impact
Onze opdrachtgevers hebben een gemeenschappelijk doel: ze willen hun positieve impact op landbouw, voedsel, natuur, milieu en klimaat vergroten.
Positieve impact