Duurzame landbouw -
Gezond voedsel - Vitaal platteland

CLM is een onafhankelijk kennis- en adviesbureau op het gebied van
landbouw, voedsel, natuur en milieu.

Meer nieuws

Het programma Schoon Water boekte afgelopen jaren weer winst voor de waterkwaliteit in Noord-Brabant. Dat blijkt uit de zojuist gepubliceerde Schoon Water rapportage. Zo werken de Brabantse Schoon Water gemeenten inmiddels chemievrij in het groen en steeds vaker ook op de sportvelden. Een verdere vermindering van de milieubelasting van grond- en oppervlaktewater blijft een uitdaging.
De vergroeningsmaatregelen van het GLB hebben weinig verandering opgeleverd in de praktijk van de Europese landbouw - ook in Nederland. Het beoogde positieve effect op milieu of klimaat is dan ook beperkt gebeleven. Dat is de conclusie van de vandaag gepubliceerde evaluatie van de GLB vergroening in 10 lidstaten. CLM heeft in die studie de Nederlandse situatie onderzocht.
Luzerne is een gewas dat zowel melkveehouders als akkerbouwers prima in hun bouwplan kunnen opnemen. Puur luzerne of een mengteelt van gras-klaver-luzerne zijn teelten die ieder hun eigen mogelijkheden hebben. Dit blijkt uit praktijkonderzoek van CLM Onderzoek en Advies in samenwerking met Naturim met een groep melkveehouders en akkerbouwers in Brabant naar de mogelijkheden van luzerne.