Duurzame landbouw -
Gezond voedsel - Vitaal platteland

CLM is een onafhankelijk kennis- en adviesbureau op het gebied van
landbouw, voedsel, natuur en milieu.

Meer nieuws

23 januari 2018
Directeur van Stichting CLM, Wouter van der Weijden was 23 januari te horen op BNR Nieuwsradio. In het programma 'Ask me Anything' mochten de luisteraars deze uitzending alles vragen over mest en fosfaten. Samen met Jan Vullings, hoofdredacteur van het blad Boerderij, gaf hij antwoord op de gestelde vragen. Beluister de uitzending op BNR Nieuwsradio.
Factsheets met praktische maatregelen om emissie van het bollenerf te verminderen. Erfemissie is in de bollenteelt een belangrijke route waarlangs gewasbeschermingsmiddelen in de sloot terecht kunnen komen. Binnen het project ‘Schoon erf, schone sloot’ zijn 70 bollentelers aan de slag om deze emissie te verminderen. De KAVB, het Milieuplatform Bloembollen en CLM hebben praktische maatregelen, die bollentelers kunnen nemen, uitgewerkt in drie factsheets.
21 december 2017
Begin 2017 is het Loket Erfemissie Gewasbescherming geopend. Uit de evaluatie van het eerste jaar blijkt dat er veel vragen leven over erfemissie, maar dat het Loket Erfemissie nog onvoldoende bekend is. In 2018 wordt het Loket Erfemissie daarom voortgezet en breder bekend gemaakt. Lees het gehele bericht.