CLM laat het goede groeien
CLM laat het goede groeien
Missiegedreven adviesbureau
Als adviesbureau op het gebied van landbouw, voedsel, natuur, milieu en klimaat stimuleren we anderen om te verduurzamen. Met onze kennis en ervaring helpen we iedereen om gerichter en daadkrachtiger te handelen.
Over ons
Impactdomeinen
Vergroten van positieve invloed van organisaties.
Klimaat
Klimaat
Biodiversiteit
Biodiversiteit
Circulariteit
Circulariteit
Bodem
Bodem
Water
Water
Maatschappij
Maatschappij
Samenwerking
Samenwerking
Lucht
Lucht
Nieuws & Publicaties
 • Vruchtbare samenwerking melkveehouderij & akkerbouw
  Effecten van nieuw beleid Een samenwerking tussen melkveehouder en akkerbouwer kan beide partijen voordelen opleveren. Denk aan de zekerheid over mestafzet, verbetering van bodem- en waterkwaliteit,...
 • Inzamelen lege cans en restanten gewasbeschermingsmiddel nu mogelijk
  Nieuwe STORL-aanpak gepubliceerd Onlangs heeft STORL een persbericht rondgestuurd over de inzameling van lege cans van gewasbeschermingsmiddelen.  In het persbericht is aangegeven dat de...
 • Twijfels over toelatingskader bestrijdingsmiddelen
  Gewasbeschermingsmiddelen en drinkwaterproductie staan al decennia op gespannen voet met elkaar. Op verschillende plekken in ons land treden dezelfde knelpunten op. Maar de aanpak is gefragmenteerd...
 • Particulier gebruik van gewasbeschermingsmiddelen onder de loep
  Onderzoek in Drenthe en Overijssel naar omvang en risico Mensen gebruiken gewasbeschermingsmiddelen in hun huis of tuin, om planten vrij te houden van ziekten, plagen en onkruidgroei. In het najaar...
 • BOS-advies helpt lelietelers om vuurbespuitingen met gemiddeld 24% te verminderen
  Zonder opbrengstderving! Beslissingsondersteunende systemen (BOS) adviseren agrariërs over de gewasbescherming, op basis van de weersvoorspellingen, modellen en/of sensoren. De afgelopen twee jaar...
 • Praktijkproef ganzen verjagen met een drone
  Ganzen verjagen met een drone, dat hebben de drone-pioniers van Drowgoo afgelopen voorjaar gedaan voor zes melkveehouders in de Starnmeerpolder. Zij wilden de ganzenoverlast aanpakken met dit...
 • Minder residuen op sierplanten; maar het kan nog beter!
  CLM heeft op verzoek van de Tuinbranche in 2022 residu-analyses van gewasbeschermingsmiddelen uitgevoerd op sierplanten bij diverse tuincentra. Deze analyses hebben plaatsgevonden in het kader van de...
 • Bodemafspoeling beter in kaart en beter onder controle
  Telers in Flevoland onderzochten samen met Delphy en adviesbureau CLM de afspoeling van gewasbeschermingsmiddelen en nutriënten op percelen. Met maatregelen als drempeltjes tussen teeltruggen en met...
 • Stikstofmaatregelen in de veehouderij
  Overzicht van ‘laaghangend fruit’ Greenpeace heeft CLM gevraagd een overzicht te schetsen van maatregelen, die op korte termijn (binnen enkele jaren) zijn in te voeren in de veehouderij, en...
 • Afspoeling van perceel terugdringen
  Een steeds vaker gehoord probleem; afspoeling naar het oppervlaktewater na hevige buien. Door de klimaatverandering heeft ook Nederland te kampen met steeds extremere weersomstandigheden. Zowel...
Adviespijlers
Met praktijkgericht onderzoek, het geven van goed onderbouwd en integer advies en het meetbaar maken van resultaten stimuleren we anderen om te verduurzamen.
 • Ontwikkelen Ontwikkelen
  Ontwikkelen
 • Onderzoeken Onderzoeken
  Onderzoeken
 • Monitoren Monitoren
  Monitoren
Positieve impact
Onze opdrachtgevers hebben een gemeenschappelijk doel: ze willen hun positieve impact op landbouw, voedsel, natuur, milieu en klimaat vergroten.
Positieve impact