CLM laat het goede groeien
CLM laat het goede groeien
Missiegedreven adviesbureau

Als adviesbureau op het gebied van landbouw, voedsel, natuur, milieu en klimaat stimuleren we anderen om te verduurzamen. Met onze kennis en ervaring helpen we iedereen om gerichter en daadkrachtiger te handelen.

Over ons
Impactdomeinen
Vergroten van positieve invloed van organisaties.
Klimaat
Klimaat
Biodiversiteit
Biodiversiteit
Circulariteit
Circulariteit
Bodem
Bodem
Water
Water
Maatschappij
Maatschappij
Samenwerking
Samenwerking
Lucht
Lucht
Nieuws & Publicaties
 • We doen even pas op de plaats…
  ...
 • Het kan! Behandeling nieuwe zetmeelrassen minder milieubelastend.
  CLM'er Eric Hees adviseert boeren hun emissies uit gewasbescherming terug te brengen door phytophthoraresistente zetmeelrassen te kiezen. Minder milieubelastende middelen en de helft minder...
 • Azolenresistente schimmel Aspergillus fumigatus aanwezig in diverse afvalhopen
  Verschillende afvalhopen blijken een bron van de resistente schimmel Aspergillus fumigatus en - soms in zeer lage gehalten - azolen te bevatten. CLM adviseert om maatregelen te onderzoeken en te...
 • Meer inzicht in mogelijkheden emissiereductie van antivlooienmiddelen
  Voor een studie naar milieurisico’s van diergeneesmiddelen binnen de KIWK – Thema Diergeneesmiddelen is gekeken naar mogelijke emissieroutes van antivlooienmiddelen. Tijdens workshops kwam aan de...
 • Contaminatie van boerenzwaluwen met pesticiden in Nederland
  Pesticiden worden op grote schaal gebruikt in Nederland. Niet alleen in de landbouw, maar ook door particulieren. Dit onderzoek aan Boerenzwaluwen in Nederland laat zien dat niet-uitgekomen eieren,...
 • Verbeter uw bodem, ook met en bij de buurman
  Deelnemer Frans Reijrink: Ik zou dit project wel in de hele Noordoostpolder willen hebben...Het opent ook deuren...het wordt aangeboden en kost niets. Bron:...
 • Een groene gemeente is een chemievrije gemeente
  Koninklijke Vereniging Stadswerk riep gemeenten op om geen chemische middelen te gebruiken, vooruitlopend op de reparatiewetgeving voor het landelijk verbod. De gemeenten Laarbeek (al jaren deelnemer...
 • Bijeenkomstenreeks: effect van water op natuurgrasvelden
  De laatste jaren zien we dat extreme weerssituaties steeds vaker voorkomen: na twee (zeer) droge zomers, volgde een vrij nat jaar. Het weer heeft grote invloed op uw mogelijkheden voor het...
 • Opinie-artikel nitraat en robuuste landbouw
  CLM'ers Frits van de Schans en Peter Leendertse nemen het 7e Actieprogramma onder de loep. Lees hieronder hun visie op een robuuste aanpak In...
 • Openstelling Bezem door de Middelenkast verruimd
  De openstelling van de actie Bezem door de Middelenkast in Overijssel en Noorderzijlvest is verlengd tot en met 3 november 2021. Bovendien kunnen alle agrariërs en loonwerkers in Overijssel zich nu...
Adviespijlers

Met praktijkgericht onderzoek, het geven van goed onderbouwd en integer advies en het meetbaar maken van resultaten stimuleren we anderen om te verduurzamen.

 • Ontwikkelen Ontwikkelen
  Ontwikkelen
 • Onderzoeken Onderzoeken
  Onderzoeken
 • Monitoren Monitoren
  Monitoren
Positieve impact

Onze opdrachtgevers hebben een gemeenschappelijk doel: ze willen hun positieve impact op landbouw, voedsel, natuur, milieu en klimaat vergroten.

Positieve impact