CLM laat het goede groeien
CLM laat het goede groeien
Missiegedreven onderzoeks- en adviesbureau
Als onderzoeks- en adviesbureau op het gebied van landbouw, voedsel, natuur, milieu en klimaat stimuleren we anderen om te verduurzamen. Met onze kennis en ervaring helpen we iedereen om gerichter en daadkrachtiger te handelen.
Over ons
Impactdomeinen
Vergroten van positieve invloed van organisaties.
Klimaat
Klimaat
Biodiversiteit
Biodiversiteit
Circulariteit
Circulariteit
Bodem
Bodem
Water
Water
Maatschappij
Maatschappij
Samenwerking
Samenwerking
Lucht
Lucht
Nieuws & Publicaties
 • Monitoring van biodiversiteit op zes agrarische bedrijven in de Proeftuin NIL Drentsche Aa 2022-2023
  Bij zes deelnemers in de Proeftuin NIL Drentsche Aa is de biodiversiteit op het bedrijf gemeten met behulp van de CLM-Agrobiodiversiteitsmonitor. De gebruikte methode is lichter in vergelijking met...
 • Louis van Haaster over Landbouwportaal Rijnland: frisse blik levert waardevolle inzichten op
  Je wil je bedrijf goed overdragen. Dan kan door er van alles aan te doen om een zo gezond mogelijk bedrijf neer te zetten en te behouden, voor de volgende generatie. Verduurzaming staat al jaren hoog...
 • Oppervlakkige afspoeling verschilt sterk per grondsoort
  Tussentijdse resultaten onderzoek brengen mogelijke maatregelen in beeld Van 2021 t/m 2025 wordt in Flevoland praktijkonderzoek gedaan om de hoeveelheid afspoeling in beeld te brengen en de...
 • Uitnodiging webinar: ‘Efficiënt en verantwoord ontwormen van paarden’
  Antivlooienmiddelen van katten en honden wordt geregeld aangetroffen in de sloot, zo laat onderzoek zien*. Dat kan schadelijk zijn voor het waterleven. Gelukkig is dit te voorkomen: bijvoorbeeld door...
 • Klimaatdoel voor minerale landbouwbodems in Nederland is haalbaar
  Koolstofvastlegging in minerale landbouwbodems om een bijdrage te leveren aan het klimaatprobleem én daarbij de landbouwbodems duurzaam beheren, is dat mogelijk? Na vijf jaar onderzoek in het...
 • Uitdagingen in het landelijk gebied vragen om durf, ruimte en verbinding
  Impressie van de interactieve provinciebijeenkomst op 31 oktober 2023 Provincies zijn aan zet om invulling te geven aan verduurzaming van de landbouw en het landelijk gebied. Dat is niet eenvoudig in...
 • Uitnodiging webinar-reeks: Landbouw zonder chemie, hoe dan?
  Om de komende jaren de overgang naar geïntegreerde gewasbescherming succesvol te maken, wordt veel gevraagd op het gebied van kennis en vakmanschap van telers en adviseurs. Gedurende dit...
 • Bovengronds drijfmest aanwenden: de voor- en nadelen voor bedrijf, natuur en milieu op een rij
  Emissiearme aanwending van drijfmest is verplicht om ammoniakemissie tijdens het uitrijden te beperken. In de praktijk ervaren melkveehouders soms nadelen van deze methode, bijvoorbeeld voor het...
 • Draagvlak voor innovatieve emissiereducerende maatregelen vraagt aandacht
  CLM Onderzoek en Advies en Aeres Hogeschool Dronten hebben, met financiering vanuit het ministerie van LNV, geïnventariseerd wat het draagvlak is voor 12 emissiereducerende maatregelen. Deze...
 • Persbericht: Geslaagde Landelijke Demodag Duurzame Landbouw
  Op 9 oktober openden negentien Demobedrijven Duurzame Landbouw hun deuren voor ondernemers die bezig zijn met de duurzame toekomst van hun bedrijf. De Demobedrijven vertelden het aanwezige publiek...
Adviespijlers
Met praktijkgericht onderzoek, het geven van goed onderbouwd en integer advies en het meetbaar maken van resultaten stimuleren we anderen om te verduurzamen.
 • Ontwikkelen Ontwikkelen
  Ontwikkelen
 • Onderzoeken Onderzoeken
  Onderzoeken
 • Monitoren Monitoren
  Monitoren
Positieve impact
Onze opdrachtgevers hebben een gemeenschappelijk doel: ze willen hun positieve impact op landbouw, voedsel, natuur, milieu en klimaat vergroten.
Positieve impact