Duurzame landbouw -
Gezond voedsel - Vitaal platteland

CLM is een onafhankelijk kennis- en adviesbureau op het gebied van
landbouw, voedsel, natuur en milieu.

Meer nieuws

CLM ondersteunt van harte de oproep “Regie op ruimte” aan het nieuwe kabinet. De oproep pleit voor de aanpak van de grote knelpunten op het gebied van landbouw, natuur en economie, door een langjarige nationale regie met harde doelen, een gebiedsgerichte aanpak en diverse stimulerende maatregelen. CLM maakt deel uit van de brede initiatiefgroep van boeren, natuurorganisaties, wetenschappers en topmensen uit het bedrijfsleven, met woordvoerder Cees Veerman, voormalig minister van Landbouw .
Deze grote stappen worden door hen zelf toegelicht in een mooi Boerderij-artikel. CLM en Delphy hebben deze akkerbouwers via 'Schoon Water voor Brabant' ondersteund en imiddels is zo’n 75% reductie van milieubelasting van gewasbeschermingsmiddelen bereikt.
Dat bodemverdichting de boer opbrengst kost, daarover is iedereen het eens, maar hoe krijg je als loonwerker de klant zover dat hij betaalt voor bodemsparende technieken? In het project Bodemverdichting Gelderland stond die vraag centraal. De eerste stap: maak kosten en baten inzichtelijk. Bodemsparende technieken zijn zaak van loonwerker én klant!
Methaanconcentraties in de mestkelder kunnen hoog oplopen. Aandacht hiervoor in het management van veehouders is van belang. Dat blijkt uit tussenresultaten van een project onder leiding van CLM, waarin op twee melkveebedrijven continumetingen werden uitgevoerd in de mestkelders.