Duurzame landbouw -
Gezond voedsel - Vitaal platteland

CLM is een onafhankelijk kennis- en adviesbureau op het gebied van
landbouw, voedsel, natuur en milieu.

Meer nieuws

Op 7 september heeft de Wetenschappelijke Raad voor Integrale Duurzame Landbouw en Voeding het visiedocument “Gezondheid in Drievoud: naar een gezond voedselsysteem voor planeet, consument en boer” uitgebracht.
Tijdens een goed bezochte avond hebben de deelnemers van het project ‘Verbetering bodem- en waterkwaliteit in het noordwesten van de Noordoostpolder’ met elkaar gediscussieerd over verschillende virusproeven in de pootaardappelteelt.
Het project ’Schoon Erf, Schoon Water Akkerbouw Friesland’ is een mooie mogelijkheid voor akkerbouwers in Friesland om het erf toekomstbestendig te maken, stellen Tjeerd Hoekstra, projectleider bij LTO Noord, en deelnemer Thomas Pollema, akkerbouwer in Alde Leie. CLM verzorgt de begeleiding van de akkerbouwers en zorgt dat de erfemissiemaatregelen voldoen aan regelgeving én deelt praktijkervaringen.
Drentse akkerbouwer Jan Kersten uit is één van de acht demobedrijven binnen het project Bodem APK Veenkoloniën. Dit jaar heeft hij voor het eerst 6 ha met tagetes ingezaaid, om alen in zijn grond te bestrijden.