CLM laat het goede groeien
CLM laat het goede groeien
Missiegedreven adviesbureau
Als adviesbureau op het gebied van landbouw, voedsel, natuur, milieu en klimaat stimuleren we anderen om te verduurzamen. Met onze kennis en ervaring helpen we iedereen om gerichter en daadkrachtiger te handelen.
Over ons
Impactdomeinen
Vergroten van positieve invloed van organisaties.
Klimaat
Klimaat
Biodiversiteit
Biodiversiteit
Circulariteit
Circulariteit
Bodem
Bodem
Water
Water
Maatschappij
Maatschappij
Samenwerking
Samenwerking
Lucht
Lucht
Nieuws & Publicaties
 • Seizoen 2 van podcast ‘Red de Lente’ opent met schadelijke middelen in onze keukenkastjes
  Menig huishouden heeft verschillende bestrijdingsmiddelen op voorraad, zonder daar zelf bij stil te staan. Naast huisdiermiddelen gaat dat bijvoorbeeld om onkruidsprays, mierenlokdozen,...
 • In gesprek over natuurinclusieve landbouw in Drentsche Aa-gebied
  In het Drentsche Aa-gebied zijn 7 gesprekken gevoerd met agrariërs en 2 met terreinbeherende organisaties (TBO's) over ervaringen met en mogelijkheden voor natuurinclusieve landbouw (NIL) in dit...
 • Vroege Vogels: 60 jaar na Silent Spring
  Toen de Amerikaanse biologe Rachel Carson in 1962 kwam met een boek over de effecten van gewasbeschermingsmiddelen op mens en milieu, zorgde dat voor een ware aardverschuiving. Silent Spring (in...
 • Resultaten continue metingen emissie uit veehouderijstallen bekend
  Onderzoekers van Wageningen University & Research hebben de afgelopen twee jaar met behulp van sensoren en protocollaire (referentie)metingen de emissies van methaan en ammoniak uit stallen voor...
 • Beoordelingskader ontwikkeld voor groenblauwe-dooradering
  Om de ambitie minimaal 10% groenblauwe-dooradering (GBDA) in Nederland in 2050 daadwerkelijk te kunnen realiseren, is een beoordelingskader ontwikkeld op verzoek van LandschappenNL. Dit...
 • Onderzoek aanpak stikstof: wat kosten de opties en hoe effectief zijn ze?
  CLM onderzocht voor ABN Amro de effectiviteit en kosten van veertien stikstofmaatregelen. Uitkopen is het meest effectief, maar ook een dure optie. Een pragmatische, op maat gesneden combinatie van...
 • Eenvoud die niet belazert: consumentenvertrouwen
  Duurzaamheidslabels schieten als paddestoelen uit de grond. Zal er ooit één universele komen die we allemaal gemakkelijk kunnen begrijpen en die niemand meer voor de gek houdt? Tijdens een recent...
 • De keuze aan landbouwrobots is reuze
  Er is inmiddels een grote diversiteit beschikbaar aan landbouwrobots. Zo zijn er robots die ingezet worden voor grondbewerking, machines die schoffelen, of zorgen voor plaatsspecifieke...
 • Slotbijeenkomst UitvoeringsProgramma Oppervlaktewaterwinning Drentsche Aa
  De Drentsche Aa als veilige drinkwaterbron voor nu en in de toekomst. Dat was in 2016 de opgave voor het Uitvoeringsprogramma Oppervlaktewaterwinning Drentsche Aa (UPDA). Op vrijdag 30 september was...
 • Veldleeuwerik doet het goed in luzerne, maar wat doet de markt?
  ...
Adviespijlers
Met praktijkgericht onderzoek, het geven van goed onderbouwd en integer advies en het meetbaar maken van resultaten stimuleren we anderen om te verduurzamen.
 • Ontwikkelen Ontwikkelen
  Ontwikkelen
 • Onderzoeken Onderzoeken
  Onderzoeken
 • Monitoren Monitoren
  Monitoren
Positieve impact
Onze opdrachtgevers hebben een gemeenschappelijk doel: ze willen hun positieve impact op landbouw, voedsel, natuur, milieu en klimaat vergroten.
Positieve impact