Duurzame landbouw -
Gezond voedsel - Vitaal platteland

CLM is een onafhankelijk kennis- en adviesbureau op het gebied van
landbouw, voedsel, natuur en milieu.

Meer nieuws

CLM zoekt enquêteurs voor tussenevaluatie van het gewasbeschermingsbeleid.
Rijpaden in de akker- en tuinbouw bieden een hele reeks voordelen, zo blijkt uit een quick-scan door CLM. Bijvoorbeeld minder verdichting, meer werkbare dagen in het voorjaar en hogere opbrengst. Veel telers weten dat en gebruiken al sinds jaar en dag rijpaden. Bijvoorbeeld akkerbouwer Lennert den Boer; hij heeft er zelfs de tweede prijs mee gewonnen in de Schoon Water Zeeland innovatiewedstrijd. De praktijk bewijst dat de voordelen ruim opwegen tegen eventuele nadelen en dat rijpaden goed bruikbaar zijn op het boerenbedrijf.
De OnkruidWijzer bundelt het laatste nieuws van Onkruidvergaat.nl en het Schoon Water Forum voor iedereen die pesticidevrij wil werken.