CLM laat het goede groeien
CLM laat het goede groeien
Missiegedreven onderzoeks- en adviesbureau
Als onderzoeks- en adviesbureau op het gebied van landbouw, voedsel, natuur, milieu en klimaat stimuleren we anderen om te verduurzamen. Met onze kennis en ervaring helpen we iedereen om gerichter en daadkrachtiger te handelen.
Over ons
Impactdomeinen
Vergroten van positieve invloed van organisaties.
Klimaat
Klimaat
Biodiversiteit
Biodiversiteit
Circulariteit
Circulariteit
Bodem
Bodem
Water
Water
Maatschappij
Maatschappij
Samenwerking
Samenwerking
Lucht
Lucht
Nieuws & Publicaties
 • Nieuwe regels maken samenwerking met akkerbouwer aantrekkelijker voor melkveehouder
  Een samenwerking tussen melkveehouder en akkerbouwer kan beide partijen voordelen opleveren. Denk aan de zekerheid over mestafzet, verbetering van bodem- en waterkwaliteit, verduurzaming van de...
 • Alice Blok: ‘Er zijn potjes en mogelijkheden om verduurzaming te stimuleren.’
  Bij Delphy kan de akkerbouwer advies op maat krijgen van Wim van Tilburg en bij CLM Onderzoek en Advies van Alice Blok en haar collega’s. Blok: ‘Wij bespreken met de telers waar ze zelf op willen...
 • Inzicht in de ammoniakemissie op Schiermonnikoog
  De zeven melkveehouders op Schiermonnikoog nemen sinds 2015 maatregelen om de ammoniakemissie op hun bedrijven te reduceren. Eén van die maatregelen was een krimp van de veestapel. Maar in 2022...
 • Provincies en landbouw: samenwerking en weerstand
  In oktober 2023 heeft CLM een interactieve bijeenkomst met provincies georganiseerd over het thema “Samenwerking en weerstand rond verduurzaming van de landbouw”. Deze bijeenkomst leverde...
 • CLM werkt mee aan nieuw boek: Natuurinclusieve landbouw in de praktijk
  De term Natuurinclusieve landbouw zie je steeds vaker, maar wat houdt dit in? CLM Onderzoek en Advies en het Louis Bolk Instituut hebben een boek samengesteld met daarin een volledig overzicht van...
 • Veilige afvoer restanten bestrijdingsmiddelen kan nu landelijk
  De zogeheten bezemacties van de afgelopen jaren, lieten zien dat agrariërs behoefte hebben aan een duidelijk en gestructureerd afvoersysteem voor restanten van bestrijdingsmiddelen. Er is goed...
 • Dankzij facelia nauwelijks spuiten tegen trips in prei
  De Brabantse preitelers Adrie van Aert in Ossendrecht en Martijn Hendrickx in Woensdrecht hebben in 2023 niet of nauwelijks hoeven spuiten tegen trips. De ondernemers hadden bankerplanten ingezet om...
 • Bestrijdingsmiddelen in tuinplanten 2023
  Residumeting, in opdracht van Tuinbranche Nederland, uitgevoerd door CLM en Natuur & Milieu CLM heeft in samenwerking met Natuur & Milieu (Sterre Oomkes en Berthe Brouwer), veelgekochte...
 • Pilot met KPI’s in de fruitteelt
  Zowel bij boeren als de overheid bestaat de wens om meer te sturen op doelen in plaats van op middelen. Boeren zijn vrij in de wijze waarop ze de doelen behalen. Hiervoor zijn Kritische Prestatie...
 • Verminderen erfemissie is maatwerk
  Blog gewasbeschermingscoach Yvonne Gooijer Vanuit Landbouwportaal Rijnland bezoek ik ondernemers die de emissie van gewasbeschermingsmiddelen vanaf hun erf willen verminderen. Van heel grote tot...
Adviespijlers
Met praktijkgericht onderzoek, het geven van goed onderbouwd en integer advies en het meetbaar maken van resultaten stimuleren we anderen om te verduurzamen.
 • Ontwikkelen Ontwikkelen
  Ontwikkelen
 • Onderzoeken Onderzoeken
  Onderzoeken
 • Monitoren Monitoren
  Monitoren
Positieve impact
Onze opdrachtgevers hebben een gemeenschappelijk doel: ze willen hun positieve impact op landbouw, voedsel, natuur, milieu en klimaat vergroten.
Positieve impact