CLM laat het goede groeien
CLM laat het goede groeien
Missiegedreven adviesbureau
Als adviesbureau op het gebied van landbouw, voedsel, natuur, milieu en klimaat stimuleren we anderen om te verduurzamen. Met onze kennis en ervaring helpen we iedereen om gerichter en daadkrachtiger te handelen.
Over ons
Impactdomeinen
Vergroten van positieve invloed van organisaties.
Klimaat
Klimaat
Biodiversiteit
Biodiversiteit
Circulariteit
Circulariteit
Bodem
Bodem
Water
Water
Maatschappij
Maatschappij
Samenwerking
Samenwerking
Lucht
Lucht
Nieuws & Publicaties
 • BOS-advies helpt lelietelers om vuurbespuitingen met gemiddeld 24% te verminderen
  Zonder opbrengstderving! Beslissingsondersteunende systemen (BOS) adviseren agrariërs over de gewasbescherming, op basis van de weersvoorspellingen, modellen en/of sensoren. De afgelopen twee jaar...
 • Minder residuen op sierplanten; maar het kan nog beter!
  CLM heeft op verzoek van de Tuinbranche in 2022 residu-analyses van gewasbeschermingsmiddelen uitgevoerd op sierplanten bij diverse tuincentra. Deze analyses hebben plaatsgevonden in het kader van de...
 • Bodemafspoeling beter in kaart en beter onder controle
  Telers in Flevoland onderzochten samen met Delphy en adviesbureau CLM de afspoeling van gewasbeschermingsmiddelen en nutriënten op percelen. Met maatregelen als drempeltjes tussen teeltruggen en met...
 • Stikstofmaatregelen in de veehouderij
  Overzicht van ‘laaghangend fruit’ Greenpeace heeft CLM gevraagd een overzicht te schetsen van maatregelen, die op korte termijn (binnen enkele jaren) zijn in te voeren in de veehouderij, en...
 • Afspoeling van perceel terugdringen
  Een steeds vaker gehoord probleem; afspoeling naar het oppervlaktewater na hevige buien. Door de klimaatverandering heeft ook Nederland te kampen met steeds extremere weersomstandigheden. Zowel...
 • Gezocht: Noord-Limburgse agrarisch ondernemers, die GLB-voorwaarde ‘4% niet-productieve-grond’ optimaal willen benutten voor het bedrijf
  Hoe kan ‘4% niet-productieve grond’ een kans zijn, in plaats van een bedreiging? Binnen het project ‘Optimale benutting van niet-productieve grond Limburg’, is plek voor 10 Noord-Limburgse...
 • Landbouwakkoord, het kan! Met vertrouwen, heldere doelen, ruimte en kennis.
  CLM'er Frits van der Schans benoemt in Food+Agribusiness bouwstenen waarmee een Landbouwakkoord bereikt zou kunnen worden. Van der Schans legt de focus niet op de verschillen, maar richt zich op de...
 • Een betere bodem en minder emissie
  Flevolandse akkerbouwers en bollentelers verbeteren hun bodemkwaliteit om emissies naar het oppervlaktewater te verlagen. Projectdeelnemers Geert Burger en Niels van den Heijkant willen vooral met...
 • Tweede Kamerleden: “Voorkom dat pesticiden de nieuwe stikstof worden”
  Er zijn meer stappen nodig om te voorkomen dat bestrijdingsmiddelen uitgroeien tot een crisis met dezelfde omvang als het stikstofdossier. Dat stellen Tweede Kamerleden Derk Boswijk (CDA) en Tjeerd...
 • Onderzoek naar herkomst onverwachte middelen in water vereist voortdurende monitoring
  Op verzoek van Glastuinbouw Nederland, heeft CLM onderzocht wat de oorzaak zou kunnen zijn van de normoverschrijdingen in het oppervlaktewater, van deze niet langer toegelaten...
Adviespijlers
Met praktijkgericht onderzoek, het geven van goed onderbouwd en integer advies en het meetbaar maken van resultaten stimuleren we anderen om te verduurzamen.
 • Ontwikkelen Ontwikkelen
  Ontwikkelen
 • Onderzoeken Onderzoeken
  Onderzoeken
 • Monitoren Monitoren
  Monitoren
Positieve impact
Onze opdrachtgevers hebben een gemeenschappelijk doel: ze willen hun positieve impact op landbouw, voedsel, natuur, milieu en klimaat vergroten.
Positieve impact