CLM laat het goede groeien
CLM laat het goede groeien
Missiegedreven onderzoeks- en adviesbureau
Als onderzoeks- en adviesbureau op het gebied van landbouw, voedsel, natuur, milieu en klimaat stimuleren we anderen om te verduurzamen. Met onze kennis en ervaring helpen we iedereen om gerichter en daadkrachtiger te handelen.
Over ons
Impactdomeinen
Vergroten van positieve invloed van organisaties.
Klimaat
Klimaat
Biodiversiteit
Biodiversiteit
Circulariteit
Circulariteit
Bodem
Bodem
Water
Water
Maatschappij
Maatschappij
Samenwerking
Samenwerking
Lucht
Lucht
Nieuws & Publicaties
 • Studieclubs nieuwe stijl zijn essentieel voor een versnelling in duurzaamheid
  Interview met scheidend CLM-adviseur Eric Hees in Nieuwe Oogst 24 mei 2024 Dat de landbouw in de afgelopen 25 jaar een stuk duurzamer is geworden, daarvan is Eric Hees overtuigd. Maar volgens de...
 • Handreiking aanleg agrarische wasplaatsen
  Een wasplaats op agrarische bedrijven levert een belangrijke bijdrage aan het voorkomen van erfemissies van gewasbeschermingsmiddelen en andere vervuilende stoffen naar oppervlaktewater, bodem en...
 • Nieuw seizoen podcast ‘Red de Lente’ van start
  Op veler verzoek is het nieuwe seizoen van de podcast ‘Red de Lente’ over de impact van bestrijdingsmiddelen op mens & milieu gestart. Sinds de start van de podcast, twee jaar geleden,...
 • Systematiek voor tegemoetkoming faunaschade wordt uitgebreid met omgevingsfactoren
  Voor BIJ12 voerde CLM een verkenning uit over hoe de systematiek voor de tegemoetkoming faunaschade eerlijker en efficiënter gemaakt kan worden. Dat kan door rekening te houden met...
 • Job alert!
  CLM is op zoek naar twee fantastische, nieuwe collega's die ons fijne team willen komen versterken. Klik hieronder om naar onze vacaturepagina te gaan en alles te lezen over onderstaande...
 • Nieuwe regels maken samenwerking met akkerbouwer aantrekkelijker voor melkveehouder
  Een samenwerking tussen melkveehouder en akkerbouwer kan beide partijen voordelen opleveren. Denk aan de zekerheid over mestafzet, verbetering van bodem- en waterkwaliteit, verduurzaming van de...
 • Alice Blok: ‘Er zijn potjes en mogelijkheden om verduurzaming te stimuleren.’
  Bij Delphy kan de akkerbouwer advies op maat krijgen van Wim van Tilburg en bij CLM Onderzoek en Advies van Alice Blok en haar collega’s. Blok: ‘Wij bespreken met de telers waar ze zelf op willen...
 • Inzicht in de ammoniakemissie op Schiermonnikoog
  De zeven melkveehouders op Schiermonnikoog nemen sinds 2015 maatregelen om de ammoniakemissie op hun bedrijven te reduceren. Eén van die maatregelen was een krimp van de veestapel. Maar in 2022...
 • Provincies en landbouw: samenwerking en weerstand
  In oktober 2023 heeft CLM een interactieve bijeenkomst met provincies georganiseerd over het thema “Samenwerking en weerstand rond verduurzaming van de landbouw”. Deze bijeenkomst leverde...
 • CLM werkt mee aan nieuw boek: Natuurinclusieve landbouw in de praktijk
  De term Natuurinclusieve landbouw zie je steeds vaker, maar wat houdt dit in? CLM Onderzoek en Advies en het Louis Bolk Instituut hebben een boek samengesteld met daarin een volledig overzicht van...
Adviespijlers
Met praktijkgericht onderzoek, het geven van goed onderbouwd en integer advies en het meetbaar maken van resultaten stimuleren we anderen om te verduurzamen.
 • Ontwikkelen Ontwikkelen
  Ontwikkelen
 • Onderzoeken Onderzoeken
  Onderzoeken
 • Monitoren Monitoren
  Monitoren
Positieve impact
Onze opdrachtgevers hebben een gemeenschappelijk doel: ze willen hun positieve impact op landbouw, voedsel, natuur, milieu en klimaat vergroten.
Positieve impact