Meer nieuws

In pimpel- en koolmezen, verzameld in stedelijk gebied waar buxusmotten zijn bestreden, zijn 14 verschillende pesticiden gevonden. Dat blijkt uit verkennend onderzoek van CLM. De onderzoeksresultaten zijn gepubliceerd in vakblad Gewasbescherming, november 2018.
Vijf gemeentes (Deventer, Zwolle, Ommen-Hardenberg, Wierden en Meppel) hebben bewezen dat beheer van sport(gras)velden zonder chemische middelen kan. De gemeentes nemen deel aan het 3-jarig project ‘Implementatie chemievrij sportveldenbeheer in Drenthe en Overijssel’. Sportveldbeheerders hebben nog tot 2020 om te leren chemievrij te werken, daarna is spuiten verboden.
Met haar LNV-visie ‘waardevol en verbonden’ wil minister Schouten kringlooplandbouw realiseren. Volgens Frits van der Schans is een landbouw zonder inzet van kunstmest mogelijk. Hij schreef daarover een column op Boerderij.nl
In pimpel- en koolmezen, verzameld in stedelijk gebied waar buxusmotten zijn bestreden, zijn 14 verschillende pesticiden gevonden, blijkt uit verkennend onderzoek van CLM Onderzoek en Advies.
Vorige week in de Groene Amsterdammer een uitgebreid artikel over het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in de landbouw. O.a. op basis van interviews met fanatieke deelnemers aan het CLM-project Schoon Water voor Brabant. Met als boodschap dat de landbouw technisch gezien toe kan met minder chemie, maar dat daarvoor eigenwijze boeren nodig zijn die risico durven en kunnen nemen en afnemers die de duurzamere productie ook waarderen met een hogere prijs.