Duurzame landbouw -
Gezond voedsel - Vitaal platteland

CLM is een onafhankelijk kennis- en adviesbureau op het gebied van
landbouw, voedsel, natuur en milieu.

Meer nieuws

Robotisering wordt ook in de landbouw steeds toegankelijker. Op een demodag werd duidelijk wat er al mogelijk is in de mechanische onkruidbestrijding. Ruim 200 bezoekers maakten kennis met een tiental prototypes en machines.
Graag nodigen we u uit voor de veldbijeenkomst over bodemverbetering en emissiebeperking. Tijdens deze bijeenkomst delen we de kennis die akkerbouwers en bollentelers hebben opgedaan binnen het project ‘Verbetering bodem- en waterkwaliteit in de Noordoostpolder’.
Tijdens open dagen bij 2 melkveehouders in de provincie Utrecht is een nieuwe aanpak van steekvliegenoverlast bij rundvee gedemonstreerd. De innovatieve mechanische vliegenval komt uit Australië en draagt bij aan een vermindering van het gebruik van chemische anti-vliegenmiddelen.
In samenwerking met Ringgroep Fûgel- en Natoerbeskermingswacht Eastermar hebben we onderzocht welke chemische stoffen in ringmussen voorkomen en of deze tot schadelijke effecten leiden.