Duurzame landbouw -
Gezond voedsel - Vitaal platteland

CLM is een onafhankelijk kennis- en adviesbureau op het gebied van
landbouw, voedsel, natuur en milieu.

Meer nieuws

Gegevens over gebruik van gewasbeschermingsmiddelen zijn niet beschikbaar. Daardoor kunnen lokale effecten op insecten of honingbijen niet worden vastgesteld. Dat blijkt uit onderzoek i.s.m.  Nederlands Centrum Bijenonderzoek. Het centraal vastleggen van de - nu al voor agrariërs verplichte - registratie van het middelengebruik  zou veel meer inzicht geven en is goed voor de evaluatie en onderbouwing van beleid voor waterkwaliteit en middelengebruik.
Donderdag 28 september waren circa 50 mensen vanuit Drentse en Overijsselse gemeenten en groenbeheerders te gast bij sportpark Gerner in de gemeente Dalfsen. De gemeente Dalfsen onderhoudt de openbare ruimte al jaren zonder gebruik van bestrijdingsmiddelen en deelt de opgedane kennis graag met anderen.
In veel gevallen zijn er in Europa goede alternatieven voor neonicotinoide insecticiden. Dat is de conclusie van het vandaag gelanceerde onderzoek van CLM 'Neonicotinoids in European agriculture - Main applications, main crops and scope for alternatives'.
Samen met twee fruittelers en twee melkveehouders uit de Kromme Rijnstreek start CLM het POP-project Samen werken aan nutriënten-kringloop Kromme Rijn. Doel is het gebruik van grondstoffen te verminderen en kringlopen lokaal te sluiten.