Duurzame landbouw -
Gezond voedsel - Vitaal platteland

CLM is een onafhankelijk kennis- en adviesbureau op het gebied van
landbouw, voedsel, natuur en milieu.

Meer nieuws

De actie “Bezem door de middelenkast” in Zeeland is een succes. Bij de actie konden Zeeuwse telers, loonwerkers en hoveniers eenvoudig, kosteloos en anoniem resten van niet meer toegelaten gewasbeschermingsmiddelen inleveren. Sinds december 2018 is bijna 8.000 kg ingeleverd bij de Zeeuwse depots voor klein gevaarlijk afval (KGA).
De aanleg van zonneparken kan samengaan met behoud en ontwikkeling van bodemkwaliteit, zeker als zij in noord-zuid richting staan. De essentie is het behouden van een actief bo-demleven, bijvoorbeeld inzaaien van kruidenrijk grasland aangepast aan de specifieke omstandigheden.
On the 17th of June 2019 the 16th International Symposium on Soil and Plant Analysis (ISSPA) took place in Wageningen. According to the main theme, which was 'Using tools to optimise plant production and quality’, CLM presented a poster at the symposium. The poster addressed the issue of valuing and fostering soil quality by agricultural stakeholders, by using a “label" for sustainable soil management.
Dat is de conclusie die getrokken kan worden naar aanleiding van de tussenevaluatie van de nota Gezonde Groei, Duurzame Oogst. Als onderdeel hiervan heeft CLM onderzocht in welke mate geïntegreerde gewasbescherming (IPM) in de praktijk wordt toegepast in de periode 2011-2017.