Duurzame landbouw -
Gezond voedsel - Vitaal platteland

CLM is een onafhankelijk kennis- en adviesbureau op het gebied van
landbouw, voedsel, natuur en milieu.

Meer nieuws

Tijdens de actie 'Bezem door de middelenkast Friesland' konden agrariërs kosteloos en anoniem oude gewasbeschermingsmiddelen inleveren. Aan de actie hebben 144 akkerbouwers, bollentelers en loonwerkers deelgenomen en er is 5.725 kg aan gewasbeschermingsmiddelen opgehaald.
Via een interview met akkerbouwer Hanko Blok en CLM-onderzoeker Marije Hoogendoorn nam Omroep Zeeland het actuele vraagstuk van droogte, watertekort en landbouw onder de loep. Provincie Zeeland trekt lessen uit maatregelen tegen droogte die worden genomen in Portugal. Betrokkenen reageren positief op het onderzoek dat CLM'er Marije Hoogendoorn deed.
Rundvee kan te maken krijgen met parasitaire infecties. Deze infecties zijn te behandelen met ontwormingsmiddelen, maar die middelen zijn schadelijk voor de natuur. Een beheerder kan maatregelen nemen waardoor de middelen niet nodig zijn of waardoor de ongewenste effecten worden voorkomen. CLM'ers deden verkennend onderzoek.
Een besmetting met ‘vuur’ (de schimmel Botrytis) kan in de bloembollenteelt voor flinke opbrengstverliezen zorgen. In 5 provincies gaan 10 lelietelers gedurende 2 jaar testen of ze met een waarschuwingssysteem de vuurbestrijding en het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen kunnen beperken.