Duurzame landbouw -
Gezond voedsel - Vitaal platteland

CLM is een onafhankelijk kennis- en adviesbureau op het gebied van
landbouw, voedsel, natuur en milieu.

Meer nieuws

23 januari 2020
Save the date: 03.02.2020
Interessante workshops, inspiratieplein, deskundige sprekers over actuele thema’s en netwerken op de 3e Flevolandse Kennismidddag Bodem & Water.
Donderdag 27 februari 2020 vindt de 3e editie plaats van het Jaarcongres Landbouw zonder Chemie - Hoe dan? CLM is mediapartner van dit congres. En CLM-adviseur Peter Leendertse is gespreksleider van enkele sessies rond keten en prijzen.
17 januari 2020
In vergelijking met het gemiddelde Nederlandse melkveebedrijf zijn Waterlandse melkveebedrijven relatief extensief (lage veedichtheid) en krijgen de koeien krijgen meer weidegang. Maar de intensiteit neemt de laatste decennia toe en weidegang neemt af. Mogelijke maatregelen om de melkveehouderij (verder) te verduurzamen worden besproken, zoals uitbreiding van weidegang en aanleg van natuurvriendelijke oevers. Deze "duurzaamheiudsscore" is uitgevoerd in opdracht van Stichting Behoud Waterland (SBW): www.stichtingbehoudwaterland.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=214:verduurzaming-melkveehouderij&catid=42&Itemid=101