Duurzame landbouw -
Gezond voedsel - Vitaal platteland

CLM is een onafhankelijk kennis- en adviesbureau op het gebied van
landbouw, voedsel, natuur en milieu.

Meer nieuws

Afgelopen winter grepen 682 Limburgse agrariërs, loonwerkers en hobbyboeren de kans om laagdrempelig, kosteloos en anoniem restanten van gewasbeschermings-middelen in te leveren, via de actie 'Bezem door de middelenkast’. Zij leverden gezamenlijk 18.308 kg middel in, slechts 18% van de deelnemers had de middelenkast op orde en leverde niets in. Door middelen verantwoord af te voeren vormen zij geen potentiele bedreiging meer voor het milieu, waaronder waterkwaliteit. De actie is uitgevoerd in opdracht van provincie Limburg en Waterschap Limburg.
Vijf grote spelers uit de aardappelteelt gaan samen met CLM aan de slag met strategische innovaties in de akkerbouw. Onderdelen van het project zijn onder meer het opstellen van een gezamenlijke duurzaamheidsagenda en een teeltproef.
Rodenticiden, bestrijdingsmiddelen tegen bruine en zwarte rat en de huismuis, vormen mogelijk een gevaar voor andere diersoorten, zoals roofvogels, uilen, roofdieren, andere muizensoorten of vooral zaadetende vogels.
19 juli 2018
CUMELA Nederland heeft zich aangesloten bij de Toolbox Emissiebeperking. Met de Toolbox willen de betrokken partijen telers en loonwerkers bewust(er) maken van emissieroutes op hun bedrijf en hen handelingsperspectief bieden om emissie te verminderen. CUMELA vindt het belangrijk dat ook loonwerkers kritisch naar hun werkwijze met gewasbeschermingsmiddelen blijven kijken. Lees het bericht op toolboxwater.nl
Afgelopen vrijdag ondertekenden aardappeltelers, Albert Heijn, Natuurmonumenten en CLM een samenwerkingsovereenkomst. Dat deden ze op het bedrijf van een van de deelnemende akkerbouwers, Gert-Jan van Dueren den Hollander in Oud-Beijerland.