Nicole Krassenberg
Nicole Krassenberg
Ik laat het goede groeien door...

aansprekend en begrijpelijk te communiceren over CLM en over alle nuttige projecten die mijn collega’s uitvoeren.

Achtergrond

Een combinatie van mijn landbouwachtergrond – BSc Tropische landbouwstreekontwikkeling – met taalvaardigheid en creativiteit.

Favoriete impactdomein

Samenwerking, omdat verbinding in ons werk essentieel is, in alle opzichten.

Verbinding

Die heb ik met alle collega’s!

Meest aan mij gestelde vraag

CLM is een onafhankelijk wetenschappelijk adviesbureau voor duurzame landbouw, voedsel, natuur en milieu en ik doe vooral communicatie en redactie van rapporten.

Inspirerende cases

Mezen, duurzaamtelenbegintbijjou en van Boer naar Bord.

Het kan! Dat het kan, blijkt uit alle mooie initiatieven die er zijn. Neem bijvoorbeeld Van Boer Naar Bord. Dat is een lokale biologische voedselvoorziening waar ik in mijn vrije tijd vrijwillig aan meewerk.
Nicole Krassenberg