CLM laat het goede groeien
CLM laat het goede groeien CLM laat het goede groeien
Wij hebben een missie...

Anderen stimuleren om te verduurzamen. Dat is missiegedreven onderzoeks- en adviesbureau CLM ten voeten uit. Met onze kennis en ervaring op het gebied van landbouw, voedsel, natuur, milieu en klimaat helpen we iedereen om gerichter en daadkrachtiger te handelen. Ons onderzoek en advies geeft richting en energie om verduurzaming te versnellen.

Verbinden en vooroplopen

Al 40 jaar verduurzamen we met veel passie en plezier. Vanaf het eerste moment in 1981 opereerde oprichter Wouter van der Weijden met CLM in de voorhoede van landbouw en milieu. We gaven boeren en overheden het vermogen om voorop te lopen en de eerste stappen richting de verduurzaming van landbouw te zetten.

Kennis delen en krachten bundelen

Tot op de dag van vandaag verbinden we – vaak met onze voeten in de klei – alle schakels van de keten en maken deze sterker. Van individuele burgers tot de maatschappij als geheel. Van de natuur en het milieu tot de boeren die ermee werken. Van het bedrijfsleven, ketenpartijen en kennisinstellingen tot NGO’s, politiek en overheid. We brengen hen met elkaar in contact, delen kennis en stimuleren een constructieve samenwerking. Hoe meer mensen, partijen en schakels hun kennis en krachten bundelen, hoe groter het effect.

Duurzame inspiratiebron

Het zit in onze genen om gedegen onderzoek te vertalen naar de praktijk. We delen deze kennis actief binnen onze cirkel van invloed, stimuleren de toepassing ervan, initiëren de dialoog en agenderen nieuwe kennisvragen om praktische vernieuwing te realiseren. Op deze manier dragen we bij aan de positieve beweging om de wereld te verduurzamen. Onze kennis is een duurzame inspiratiebron voor een duurzame toekomst.