Duurzame landbouw -
Gezond voedsel - Vitaal platteland

CLM is een onafhankelijk kennis- en adviesbureau op het gebied van
landbouw, voedsel, natuur en milieu.

Nieuws

 

16 mei 2019
We hebben de afgelopen tijd honderden meldingen gehad van dode jonge mezen. Hartelijk dank voor een ieder die hieraan heeft meegewerkt. Voor het onderzoek hebben we nu genoeg monsters. U hoeft dus geen dode mezen meer bij CLM te melden. Bij de mensen die daarover bericht hebben gehad, worden de dode mezen de komende tijd opgehaald en geanalyseerd. In september brengen we de resultaten naar buiten.

Om alle monsters te kunnen analyseren hebben we hebben extra budget nodig. U kunt ons hiermee helpen door te doneren via:
http://bit.ly/Mezenonderzoek2019-Donatie. Velen hebben hier al gehoor aan gegeven. We bedanken u hartelijk voor uw bijdrage.
De landelijke media zijn massaal ingesprongen op ons onderzoek naar een mogelijk verband tussen mezensterfte en de chemische bestrijding van de buxusmotrups. NOS, RTL4, SBS6 en enkele lokale tv-stations zijn langsgeweest om een item over dit onderwerp te maken.
9 mei 2019
De Koninklijke Nederlandse Plantenziektekundige Vereniging houdt een voorjaarsbijeenkomst op 16 mei. Collega Eric Hees gaat het hebben over 'Plantgezondheid bij het sluiten van de kringloop veehouderij-akkerbouw.' Lees meer over de bijeenkomst...
Eind april hebben wij de oproep gedaan om te melden als er plotseling dode, jonge mezen in de nestkast zouden zijn. CLM wil deze mezen onderzoeken op de aanwezigheid van chemische bestrijdingsmiddelen tegen de buxusmot. We zijn overweldigd door het grote aantal mensen dat contact met ons heeft opgenomen: al meer dan 200 mensen hebben aangegeven dode jonge mezen in de nestkast te hebben gevonden!
Is chemische bestrijding van de buxusmot de boosdoener?
U bent onmisbaar bij dit onderzoek. Wanneer u in uw tuin plots veel dode mezen vindt in de nestkast én er chemische buxusmotbestrijding bij u of de buren heeft plaatsgevonden, dan willen we graag de dode jonge mezen onderzoeken op bestrijdingsmiddelen.
CLM heeft in 2018 samen met wildbeheereenheden (WBE's) en jagers gekeken waar in hun werkgebied kansen liggen voor verbetering van biodiversiteit. Hieruit kwam naar voren dat er in het landschap veel meer kansen liggen voor biotoopbeheer dan er worden benut.
2 april 2019
Deze excursie vindt plaats op 16 april van 12:00 tot 16:00 uur in de buurt van Oirschot. Er is beperkt plaats, dus geef je snel op! -->>Meer info en aanmelden
29 maart 2019
Drie keer per jaar gratis nieuws, tips en antwoorden op uw vragen in uw mailbox. Voor iedereen die chemievrij onkruid wil beheren. Bekijk de laatste OnkruidWijzer en abonneer u nu.
www.schoon-water.nl/2019/03/29/nieuwe-onkruidwijzer-is-uit
28 maart 2019
CLM'er Peter Leendertse schreef in maart een column over duurzaamheid in de aardappelteelt.
Zijn column werd gepubliceerd in 'Aardappelwereld magazine'.
CLM heeft uitgebreide ervaring met duurzame landbouw in grondwaterbeschermingsgebieden in diverse regio’s in Nederland (zie ook www.schoon-water.nl) , en is ook nauw betrokken bij het internationale EU project rond dit onderwerp. (https://www.fairway-project.eu).