Duurzame landbouw -
Gezond voedsel - Vitaal platteland

CLM is een onafhankelijk kennis- en adviesbureau op het gebied van
landbouw, voedsel, natuur en milieu.

Nieuws

 

Factsheets met praktische maatregelen om emissie van het bollenerf te verminderen. Erfemissie is in de bollenteelt een belangrijke route waarlangs gewasbeschermingsmiddelen in de sloot terecht kunnen komen. Binnen het project ‘Schoon erf, schone sloot’ zijn 70 bollentelers aan de slag om deze emissie te verminderen. De KAVB, het Milieuplatform Bloembollen en CLM hebben praktische maatregelen, die bollentelers kunnen nemen, uitgewerkt in drie factsheets.
21 december 2017
Begin 2017 is het Loket Erfemissie Gewasbescherming geopend. Uit de evaluatie van het eerste jaar blijkt dat er veel vragen leven over erfemissie, maar dat het Loket Erfemissie nog onvoldoende bekend is. In 2018 wordt het Loket Erfemissie daarom voortgezet en breder bekend gemaakt. Lees het gehele bericht.
Het programma Schoon Water boekte afgelopen jaren weer winst voor de waterkwaliteit in Noord-Brabant. Dat blijkt uit de zojuist gepubliceerde Schoon Water rapportage. Zo werken de Brabantse Schoon Water gemeenten inmiddels chemievrij in het groen en steeds vaker ook op de sportvelden. Een verdere vermindering van de milieubelasting van grond- en oppervlaktewater blijft een uitdaging.
De vergroeningsmaatregelen van het GLB hebben weinig verandering opgeleverd in de praktijk van de Europese landbouw - ook in Nederland. Het beoogde positieve effect op milieu of klimaat is dan ook beperkt gebeleven. Dat is de conclusie van de vandaag gepubliceerde evaluatie van de GLB vergroening in 10 lidstaten. CLM heeft in die studie de Nederlandse situatie onderzocht.
Luzerne is een gewas dat zowel melkveehouders als akkerbouwers prima in hun bouwplan kunnen opnemen. Puur luzerne of een mengteelt van gras-klaver-luzerne zijn teelten die ieder hun eigen mogelijkheden hebben. Dit blijkt uit praktijkonderzoek van CLM Onderzoek en Advies in samenwerking met Naturim met een groep melkveehouders en akkerbouwers in Brabant naar de mogelijkheden van luzerne.
De schimmel Aspergillus kan resistent worden tegen veel gebruikte fungiciden (azolen). Deze resistentie ontstaat vooral in composthopen met gewasresten of materialen die met deze azolen zijn bespoten. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van Radboudumc, Wageningen Universiteit en CLM. Deze resistente Aspergillus is minder of niet langer gevoelig voor antischimmelmiddelen (azolen). Dit kan nadelige gevolgen hebben voor de behandeling van patiënten met een Aspergillus-infectie.
30 november 2017

CLM is momenteel bezig met de actie 'Bezem door de middelenkast' in het oostelijk deel van de provincie Gelderland. Woensdag bracht Dirk Keuper van CLM een bezoek aan akkerbouwer Ben Hasselo uit Eibergen. "We controleren zijn middelenkast. Daarbij kijken we naar de middelen die nog gebruikt mogen worden en welke niet."


 (Bron: Nieuwe Oogst)

De Gaia Biodiversiteitsmeetlat van CLM bestaat vijf jaar. In die vijf jaar is het aantal gebruikers flink gegroeid tot ruim 1300. Dat is goed nieuws. De agrariërs die de meetlat gebruiken zijn bewust dat hun handelen effect heeft op alles wat groeit en bloeit op hun bedrijf.
21 november 2017
CLM-er Peter Leendertse licht de duurzaamheid van champignons toe in het programma Groen Licht. Hoe scoort de teelt op energie, hergebruik van grondstoffen en gewasbescherming? En wat heeft Milieukeur hier mee te maken? Kijk vanaf minuut 5
programma.bnnvara.nl/groenlicht/media/379431
Gegevens over gebruik van gewasbeschermingsmiddelen zijn niet beschikbaar. Daardoor kunnen lokale effecten op insecten of honingbijen niet worden vastgesteld. Dat blijkt uit onderzoek i.s.m.  Nederlands Centrum Bijenonderzoek. Het centraal vastleggen van de - nu al voor agrariërs verplichte - registratie van het middelengebruik  zou veel meer inzicht geven en is goed voor de evaluatie en onderbouwing van beleid voor waterkwaliteit en middelengebruik.