Duurzame landbouw -
Gezond voedsel - Vitaal platteland

CLM is een onafhankelijk kennis- en adviesbureau op het gebied van
landbouw, voedsel, natuur en milieu.

Nieuws

 

21 november 2017
CLM-er Peter Leendertse licht de duurzaamheid van champignons toe in het programma Groen Licht. Hoe scoort de teelt op energie, hergebruik van grondstoffen en gewasbescherming? En wat heeft Milieukeur hier mee te maken? Kijk vanaf minuut 5
programma.bnnvara.nl/groenlicht/media/379431
Gegevens over gebruik van gewasbeschermingsmiddelen zijn niet beschikbaar. Daardoor kunnen lokale effecten op insecten of honingbijen niet worden vastgesteld. Dat blijkt uit onderzoek i.s.m.  Nederlands Centrum Bijenonderzoek. Het centraal vastleggen van de - nu al voor agrariërs verplichte - registratie van het middelengebruik  zou veel meer inzicht geven en is goed voor de evaluatie en onderbouwing van beleid voor waterkwaliteit en middelengebruik.
Donderdag 28 september waren circa 50 mensen vanuit Drentse en Overijsselse gemeenten en groenbeheerders te gast bij sportpark Gerner in de gemeente Dalfsen. De gemeente Dalfsen onderhoudt de openbare ruimte al jaren zonder gebruik van bestrijdingsmiddelen en deelt de opgedane kennis graag met anderen.
In veel gevallen zijn er in Europa goede alternatieven voor neonicotinoide insecticiden. Dat is de conclusie van het vandaag gelanceerde onderzoek van CLM 'Neonicotinoids in European agriculture - Main applications, main crops and scope for alternatives'.
Samen met twee fruittelers en twee melkveehouders uit de Kromme Rijnstreek start CLM het POP-project Samen werken aan nutriënten-kringloop Kromme Rijn. Doel is het gebruik van grondstoffen te verminderen en kringlopen lokaal te sluiten.
Vandaag publiceerde Natuur & Milieu haar voedselvisie 2030. Op verzoek van N&M heeft CLM de gevolgen van deze visie doorgerekend, waaronder de impact van de voorgestelde krimp van de veestapel op emissie van broeikasgassen. CLM heeft geen aandeel gehad in de ontwikkeling van de visie.
Onderzoekers van Wageningen University & Research en CLM Onderzoek en Advies hebben zes sporen benoemd die kunnen bijdragen aan het verhogen van het percentage weidende melkkoeien. Uit een inventarisatie met stakeholders zijn 49 maatregelen geïnventariseerd.
CLM-adviseurs Eric Hees en Peter Leendertse reageren op de LTO-ambitie 'Plantgezondheid 2030: Gezonde teelt, gezonde toekomst'. De auteurs onderkennen de uitdaging en gaan in op de vraag hoe LTO deze uitdaging wil realiseren. Signalen uit de praktijk zijn hoopgevend. Het opinie artikel: Mental shift in gewasbescherming, is zaterdag 22 juli 2017 gepubliceerd in Nieuwe Oogst.
In Flevoland is CLM samen met Cumela en het Flevolands Agrarisch Collectief een pilot gestart waarin loonwerkers samen met akkerbouwers ondergrondverdichting gaan aanpakken. De uitdaging is niet alleen technisch, maar gaat ook over proces: hoe kunnen loonwerkers en boeren het beste samenwerken? Bodemverdichting is een probleem op een groot deel van het landbouwareaal door de inzet van zwaardere machines. Dat kan leiden tot 10% opbrengstderving.
Akkerbouwers die meedoen aan Veldleeuwerik werken als katalysator voor toepassing van duurzame technieken. Dat blijkt uit een analyse van 15 jaar Veldleeuwerik door CLM. Veldleeuweriktelers nemen gemiddeld ca. 80 duurzaamheidsmaatregelen op hun bedrijf. Ongeveer 38% van Veldleeuwerikdeelnemers is lid van een Agrarische Natuurvereniging, tegen een landelijk gemiddelde van ca 10%.