Duurzame landbouw -
Gezond voedsel - Vitaal platteland

CLM is een onafhankelijk kennis- en adviesbureau op het gebied van
landbouw, voedsel, natuur en milieu.

Nieuwsarchief

 

Op 14 september is het CLM-rapport over de duurzaamheid van teelt en toepassing van vlas en hennep overhandigd aan de gedeputeerde voor landbouw in Zeeland. CLM'er Peter Leendertse, die het onderzoek heeft geleid, presenteerde de belangrijkste resultaten.
21 augustus 2020
De interesse in korte ketens en de herkomst van voedsel blijft aanhouden, ook na de coronacrisis. Dat is de conclusie van gesprekken met een tiental bedrijven in de Agrofood-keten. Lees het artikel van CLM-adviseur Peter Leendertse hierover in Food en Agribusiness.
Boeren voelen zich gevangen in het landbouwsysteem en minister Schouten zit gevangen tussen politieke partijen in Tweede en Eerste Kamer. Nu liggen zij met betrekking tot stikstof in een houdgreep. Hoog tijd om elkaar wat lucht te geven om zo bij zinnen te kunnen komen.
Lees de opinie van CLM-adviseur Frits van der Schans in het NRC, dinsdag 4 augustus 2020: www.nrc.nl/nieuws/2020/08/03/de-boer-zit-gevangen of
Heb je relevante werkervaring als projectleider in de (duurzame) landbouw, op HBO-/WOniveau? Kom werken bij CLM en ons helpen om de verduurzaming van landbouw, voedsel en milieu te stimuleren en te versnellen. Lees de details en solliciteer!
17 juli 2020
Boomkweker David Moerings en kwekerij Jacobshoek voeren onder begeleiding van Delphy demoproeven uit rond bijvriendelijke biologische gewasbescherming, in de teelt van skimmia en magnoliaplantgoed, binnen het Bee Dealsproject van CLM: beedeals.nl/bijvriendelijke-biologische-gewasbescherming-door-boomkwekers-persbericht/
14 juli 2020
De serie is rond! Ondanks het improviseren rondom de coronacrisis, is het gelukt om een programma voor jullie neer te zetten. Geniet van een uitgebreid interview, twee panelgesprekken en lezingen, allemaal uitgebreid omschreven en voorzien van links op onze speciale debatpagina: clm.nl/debatserie
10 juli 2020

Het bufferend vermogen van de bodem wordt steeds belangrijker. Dat voorkomt afspoeling van regenwater met gewasbeschermingsmiddelen en nutriënten naar de sloot. Er zijn steeds meer praktijkrijpe maatregelen beschikbaar om afspoeling te voorkomen. Het Toolboxteam Water heeft deze maatregelen beschreven op de geheel vernieuwde toolboxkaart met maatregelen om emissie vanaf het perceel te verminderen (persbericht, pdf)

Op 25 en 26 juni zijn persberichten uitgebracht door Gemeente Assen en CLM over het besluit van gemeente Assen over verduurzaming van de pacht en het CLM-advies dat daaraan ten grondslag ligt. Doordat voorgenomen gemeentelijke besluiten in het advies zijn opgenomen, is onduidelijkheid ontstaan over de positie van CLM. CLM heeft geadviseerd over de samenstelling van de maatregelenpakketten. Daar nemen wij de verantwoordelijkheid voor. We betreuren de ophef die het bericht heeft veroorzaakt. Het onderscheid tussen het advies van CLM en de bestuurskeuze van de gemeente hadden wij duidelijker moeten communiceren.
2 juli 2020
Uit onderzoek van een aantal samenwerkende organisaties, waaronder CLM, blijkt dat in meer dan de helft van de onderzochte Nederlandse vogels en zoogdieren anticoagulante rodenticiden zitten. Ondanks het in 2017 ingezette protocol Integraal Plaagdier Management is de doorvergiftiging met rodenticiden nog steeds groot.
Lees het complete artikel dat verscheen in het blad Dierplagen Informatie
Assen wil de verpachting van landbouwgronden verduurzamen. Dit betekent dat de pachters maatregelen moeten nemen om duurzamer te gaan werken. Hierbij kunnen ze kiezen uit een pakket met opties zoals het toepassen van mechanische onkruidbestrijding in plaats van chemische bestrijding en het gebruiken van ruwe mest of compost. CLM bracht een advies uit.