Duurzame landbouw -
Gezond voedsel - Vitaal platteland

CLM is een onafhankelijk kennis- en adviesbureau op het gebied van
landbouw, voedsel, natuur en milieu.

Nieuwsarchief

 

Op 7 september heeft de Wetenschappelijke Raad voor Integrale Duurzame Landbouw en Voeding het visiedocument “Gezondheid in Drievoud: naar een gezond voedselsysteem voor planeet, consument en boer” uitgebracht.
Tijdens een goed bezochte avond hebben de deelnemers van het project ‘Verbetering bodem- en waterkwaliteit in het noordwesten van de Noordoostpolder’ met elkaar gediscussieerd over verschillende virusproeven in de pootaardappelteelt.
Het project ’Schoon Erf, Schoon Water Akkerbouw Friesland’ is een mooie mogelijkheid voor akkerbouwers in Friesland om het erf toekomstbestendig te maken, stellen Tjeerd Hoekstra, projectleider bij LTO Noord, en deelnemer Thomas Pollema, akkerbouwer in Alde Leie. CLM verzorgt de begeleiding van de akkerbouwers en zorgt dat de erfemissiemaatregelen voldoen aan regelgeving én deelt praktijkervaringen.
Drentse akkerbouwer Jan Kersten uit is één van de acht demobedrijven binnen het project Bodem APK Veenkoloniën. Dit jaar heeft hij voor het eerst 6 ha met tagetes ingezaaid, om alen in zijn grond te bestrijden.
Via de Bezemactie kunnen Flevolandse agrariërs laagdrempelig en kosteloos restanten van gewasbeschermingsmiddelen laten afvoeren.
Aanmelden kan tot 17 oktober.
Wij zijn super trots op onze collega Roy Gommer, die wereldkampioen ballonvaren (bij de junioren, < 30) is geworden!
De provincie Noord-Brabant heeft CLM Onderzoek & Advies gevraagd een evaluatie uit te voeren van de Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij (BZV). De BZV is een instrument dat stuurt en stimuleert dat een veehouderijbedrijf 'zorgvuldig' is en daarmee goed past in haar omgeving.
21 juli 2021
Nog bijna alle bijeenkomsten vinden online plaats, daarom heeft CLM-adviseur Marije Hoogendoorn Bee Deal projectactiviteiten gefilmd. Je leest er alles over in de nieuwsbrief Bee Deal Berichten, juli 2021.
20 juli 2021
Wasplaatsen zijn er in alle soorten en maten: overdekt, niet overdekt, geschikt voor landbouwvoertuigen en/of machines met gewasbeschermingsmiddelen. Er zijn dus heel wat afwegingen te maken in aanloop naar de aanleg van een wasplaats. De Erfemissiecoach helpt ondernemers hierbij. Lees het gehele bericht op toolboxwater.nl
Koolstofopslag in minerale bodems (klei, zand en löss) met blijvend grasland levert een bijdrage aan de vermindering van klimaatverandering én kan een verdienmodel zijn voor de landbouw. Certificering staat garant voor geverifieerde emissiereductie.