Duurzame landbouw -
Gezond voedsel - Vitaal platteland

CLM is een onafhankelijk kennis- en adviesbureau op het gebied van
landbouw, voedsel, natuur en milieu.

Nieuwsarchief

 

Bij veel akkerbouwers is de emissieroute van gewasbeschermingsmiddelen via het erf onvoldoende in beeld, blijkt uit een enquête van AgriDirect in opdracht van BO Akkerbouw. Daarom heeft CLM in opdracht van BO Akkerbouw een top tien van maatregelen tegen erfemissie opgesteld.
3 maart 2021
Ook CLM is partner van het Deltaplan biodiversiteits-herstel en ondersteunt graag de campagne: Maak grijs groener! Doe inspiratie op: maakgrijsgroener.nl en doe mee, want iedereen kan bijdragen en alle beetjes helpen!
Verbetering van de leefomgeving van bijen en andere insecten is kerndoel van het CLM-project Bee Deals. Aardbeienteler Arjen Kok en zijn vrouw Esmeralda zijn actieve deelnemers. Naar aanleiding van het boekje "6 jaar Bee Deals" schreef Food & Agribusiness een mooi artikel.
De spuitlicentiebijeenkomst ‘Actualiteiten gewas-bescherming en voorkomen van emissie’ was 4 februari met 28 deelnemers volledig uitverkocht. Deelnemers bespraken in werkgroepen hoe om te gaan met veranderingen in de wereld van de gewasbescherming. De nieuwe (online) vorm beviel goed!
Luzerneteelt scoort uitstekend als het gaat om klimaat en milieu en verdient daarom aandacht in het Nationaal Strategisch Plan, de uitwerking van het nieuwe Europese landbouwbeleid. Dat blijkt uit onderzoek van CLM, in opdracht van Provincie Zeeland en Groenvoederdrogerij Timmerman.
4 januari 2021
In het project Bee Deals hebben vele bedrijven en organisaties de afgelopen 6 jaar op unieke wijze samengewerkt aan een betere leefomgeving voor wilde bijen. Om de acties en de resultaten te laten zien heeft CLM Onderzoek en Advies een kleurrijke presentatie gemaakt, waarin enthousiaste Bee Deal-deelnemers aan het woord komen. Bekijk het e-booklet.
4 januari 2021
Op verzoek van Projectteam Ganzenbeheer Utrecht (PGU) heeft Faunabeheereenheid Utrecht, CLM opdracht gegeven onderzoek te doen naar de inspanningen die agrariërs in Utrecht nemen, om ganzen van hun percelen te verjagen, ter voorkoming van belangrijke schade. De uitkomsten van het rapport zullen onder meer worden benut als één van de bouwstenen voor het vormgeven van een nieuw toekomstbestendig Utrechts ganzenbeheer. Lees en/of download het rapport Ganzenschade in Utrecht: verjagingsinpanning in beeld (pdf)
Afgelopen week was het vraagstuk rond resistentie van de schimmel Aspergillus fumigatus in het nieuws. Aspergillus is een nuttige schimmel die groenafval afbreekt, maar door resistentie plots gevaarlijk is voor de kwetsbare mens. CLM onderzoekt de oorzaak van het ontstaan van deze resistentie.
Het agroconvenant uit 2012 loopt af in 2020. Aanleiding voor RVO om CLM onderzoek te laten doen naar wat het heeft opgeleverd aan kennis en bewustwording rond energie en klimaat in de landbouw. De uitkomsten worden gepresenteerd in een rapportage en een aantal filmpjes.
Door sportvelden chemievrij te beheren wordt een goede waterkwaliteit gewaarborgd, en daarmee de gezondheid van kwetsbare groepen en het milieu beschermd. Op 26 november 2020 organiseerde CLM Onderzoek en Advies een webinar over dit thema.