Duurzame landbouw -
Gezond voedsel - Vitaal platteland

CLM is een onafhankelijk kennis- en adviesbureau op het gebied van
landbouw, voedsel, natuur en milieu.

Nieuwsarchief

 

In de Noordoostpolder nemen 20 akkerbouwers en bollentelers maatregelen om de bodemkwaliteit van de percelen te verbeteren en emissie van gewasbeschermingsmiddelen vanaf perceel en erf te verminderen. Er is nog ruimte voor 10 nieuwe deelnemers rondom Espel en Creil. Doe ook mee!
2 oktober 2019
Met enkele boeren/boerinnen mocht CLM-adviseur Frits van der Schans aan tafel in TV-programma De Hofbar. Zij keken terug op een succesvolle actiedag #trotsopdeboer en Frits blikte vooruit naar een krimp van de veestapel die aanstaande is. Kijk het programma terug: https://www.npostart.nl/de-hofbar/01-10-2019/POW_04147226
25 september 2019
Aardbeienteler Arjen Kok, golfbaanbeheerder Kees Ravensbergen en melkveehouder Theo van Goch, gezamenlijk winnaars van de Bee Deals fotowedstrijd 2019, bekeken op 13 september met ballonvaarder Roy Gommer en journalist Bas Moerman de Bommelerwaard vanuit de lucht, zie beedeals.nl/ballonvaart-voor-winnaars-bee-deals-fotowedstrijd
Vlaams onderzoek laat zien dat in 95 monsters van dode jonge kool- en pimpelmezen, 36 verschillende pesticiden zijn aangetroffen. In 95% van de monsters werd DDT aangetroffen, al sinds 1973 verboden. In oktober verwacht CLM de onderzoeksresultaten van het Nederlandse onderzoek.
7 augustus 2019
In de Greenity leest u een overzicht van feiten en cijfers over 10 jaar Bezemacties. CLM-adviseur Erwin Hoftijser geeft onder andere details betreffende de bollenteelt.
Zie het artikel: Middelenkast uitmesten (pdf), verschenen in Greenity, 2 augustus 2019
Het project GreenBASE (Bermen, Akkerranden, Sloten en Erven) werkt vanaf 2017 aan het versterken van de biodiversiteit in het agrarisch gebied van de Haarlemmermeer. Zes akkerbouwers en acht organisaties werken hierin samen en helpen elkaar om een robuustere groenblauwe dooradering te realiseren, met meer (nuttige) biodiversiteit. Het project is verlengd tot en met 2020. CLM begeleidt het project.
26 juli 2019
Albert Heijn, Natuurmonumenten en AH-aardappeltelers laten samen akkerranden bloeien, met steun van CLM. Zo leveren de aardappeltelers niet alleen aardappelen, ze zorgen ook voor natuur en biodiversiteit. De samen-werking is begonnen door akkerranden in te zaaien met bloemen en kruiden. De akkerranden staan inmiddels in bloei en trekken veel soorten insecten en vogels aan.
Lees alles in het AH-persbericht: Albert Heijn, Natuurmonumenten en AH-aardappeltelers bevorderen biodiversiteit
25 juli 2019
Water uit het stroomgebied van de Drentsche Aa is de drinkwaterbron voor de stad Groningen. Het Uitvoerings-programma Oppervlaktewaterwinning Drentsche Aa werkt aan het verminderen en voorkomen van overschrijdingen van gewasbeschermingsmiddelen, bij het inlaatpunt voor drinkwater in Glimmen. Lees de voortgang en resultaten van het project “Verduurzaming bollenteelt Drentsche Aa” in het vakblad Gewasbescherming. Dit project heeft als doel emissies vanuit de bollenteelt naar het oppervlaktewater te verminderen.
De actie “Bezem door de middelenkast” in Zeeland is een succes. Bij de actie konden Zeeuwse telers, loonwerkers en hoveniers eenvoudig, kosteloos en anoniem resten van niet meer toegelaten gewasbeschermingsmiddelen inleveren. Sinds december 2018 is bijna 8.000 kg ingeleverd bij de Zeeuwse depots voor klein gevaarlijk afval (KGA).
De aanleg van zonneparken kan samengaan met behoud en ontwikkeling van bodemkwaliteit, zeker als zij in noord-zuid richting staan. De essentie is het behouden van een actief bo-demleven, bijvoorbeeld inzaaien van kruidenrijk grasland aangepast aan de specifieke omstandigheden.