Nieuws

 

Vijf bollentelers uit het stroomgebied van de Drentsche Aa gaan verschillende bovenwettelijke maatregelen nemen om de emissie van gewasbeschermingsmiddelen vanaf het perceel te verminderen. Dit doen ze o.a. door driftreducerende spuittechnieken en de inzet van Tagetes om aaltjes te bestrijden.
7 december 2018
Wij zoeken een nieuwe directeur, met als rol: leider, boegbeeld, coach en manager. De vereisten: verbindend, met inhoudelijke kennis én aandacht voor de organisatie. Het aanbod: prachtige functie en prettige bedrijfscultuur.
Lees het volledige functieprofiel voor meer informatie over de taken, gewenste competenties en persoonlijke kwaliteiten, de procedure en het salaris.
21 november 2018
Gijs Kuneman maakt per 1 maart de overstap van CLM naar Bosgroep Midden Nederland, waar hij start als directeur-bestuurder. Hij is dan ruim 12 jaar directeur van CLM geweest. Kuneman: "Ik vind het geweldig leuk om de stap te zetten naar het werkveld bos, natuur en hout, een sector aanpalend aan de landbouw, die mij al een tijd trekt".
Lees meer over de overstap in het persbericht...
19 november 2018
Het zal niemand zijn ontgaan dat de aantallen ganzen in Nederland de laatste decennia sterk zijn toegenomen. Het aantal trekkende ganzen dat hier overwinterd stabiliseert rond de 2,3 miljoen, het aantal ganzen dat hier broedt neemt nog steeds toe. Ondanks dat het ganzenbeleid van de provincies erop is gericht om de schade veroorzaakt door ganzen, dus de aantallen, drastisch terug te brengen. Zo zou de populatie grauwe ganzen die hier broedt met 80% moeten verminderen. Wat zijn de opties voor het ganzenbeleid? Lees het artikel voor het Vakblad Natuur Bos Landschap (november 2018), mede geschreven door Adriaan Guldemond.
In pimpel- en koolmezen, verzameld in stedelijk gebied waar buxusmotten zijn bestreden, zijn 14 verschillende pesticiden gevonden. Dat blijkt uit verkennend onderzoek van CLM. De onderzoeksresultaten zijn gepubliceerd in vakblad Gewasbescherming, november 2018.
Zes gemeentes (Deventer, Zwolle, Ommen, Hardenberg, Wierden en Meppel) hebben bewezen dat beheer van sport(gras)velden zonder chemische middelen kan. De gemeentes nemen deel aan het 3-jarig project ‘Implementatie chemievrij sportveldenbeheer in Drenthe en Overijssel’. Sportveldbeheerders hebben nog tot 2020 om te leren chemievrij te werken, daarna is spuiten verboden.
Met haar LNV-visie ‘waardevol en verbonden’ wil minister Schouten kringlooplandbouw realiseren. Volgens Frits van der Schans is een landbouw zonder inzet van kunstmest mogelijk. Hij schreef daarover een column op Boerderij.nl
In pimpel- en koolmezen, verzameld in stedelijk gebied waar buxusmotten zijn bestreden, zijn 14 verschillende pesticiden gevonden, blijkt uit verkennend onderzoek van CLM Onderzoek en Advies.
Vorige week in de Groene Amsterdammer een uitgebreid artikel over het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in de landbouw. O.a. op basis van interviews met fanatieke deelnemers aan het CLM-project Schoon Water voor Brabant. Met als boodschap dat de landbouw technisch gezien toe kan met minder chemie, maar dat daarvoor eigenwijze boeren nodig zijn die risico durven en kunnen nemen en afnemers die de duurzamere productie ook waarderen met een hogere prijs.
Vandaag ontving KAVB bij de duurzame bollenbijeenkomst in Drenthe onverwacht een echte beker uit handen van Peter Leendertse van CLM. Deze wisselbeker was tijdelijk in bezit van CLM en wordt toegekend aan een organisatie die zich heeft ingezet om de problemen die bestrijdingsmiddelen voor de waterkwaliteit veroorzaken succesvol terug te dringen.