Opdrachtgevers
Opdrachtgevers Opdrachtgevers
Positieve impact vergroten

Onze opdrachtgevers delen een gemeenschappelijk doel: ze willen hun positieve impact op landbouw, voedsel, natuur, milieu en klimaat vergroten. Deze organisaties uit de gehele agrifoodketen – van ngo’s, overheden, bedrijven tot landbouworganisaties, maatschappelijke instellingen en kennisinstellingen – vragen ons om mee te denken en toe doen om hun duurzame doelen waar te maken. Bekijk hieronder enkele uitspraken en ga voor gedetailleerde projectbeschrijvingen naar Cases. Onderstaand overzicht van opdrachtgevers en partners is overigens ‘slechts’ een selectie. Wel geeft het een indicatie van de breedte van de impact die we gezamenlijk genereren.

CLM is vanaf de start in 2008 betrokken bij het Caring Dairy duurzaamheidsprogramma van CONO Kaasmakers. Mede door de expertise in duurzame melkveehouderij en de gepassioneerde mensen bij CLM is CONO erg tevreden met de samenwerking. CLM staat altijd open voor nieuwe invalshoeken vanuit de klant en draagt zelf ook actief oplossingsrichtingen aan. Van specialistische onderzoeken, multi-stakeholder-projecten tot en met studiegroep bijeenkomsten, het is allemaal mogelijk. Dankzij een goede kennis van de sector is CLM in staat om met de laarzen in de klei te adviseren en faciliteren van boer tot beleidsmaker.
Grietsje Hoekstra - Manager Duurzaamheid CONO Kaasmakers
In het project Schoon Water voor Brabant heb ik CLM ervaren als kennispartner waar men ook naast de strikte kaders van een opdracht bereid is om mee te denken in vraagstukken en oplossingen. CLM heeft een groot netwerk van boer tot Rijk, wat maakt dat CLM weet hoe beleid zich vertaald naar de boerenpraktijk en daardoor weet waar kansen en bottlenecks zitten. Hiernaast durft CLM kritisch te zijn op beleid of de manier van aanpak in projecten. Dit leidt tot het goede gesprek en maakt CLM een fijne, constructieve partner om mee samen te werken.
Geert Thyssen - Bodemkundige Provincie Noord-Brabant
In het Uitvoeringsprogramma Oppervlaktewaterwinning Drentsche Aa (UPDA) worden we ondersteund door CLM. We zijn onder de indruk van de wijze waarop onze CLM-adviseur het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in de bollenteelt met de bollentelers bespreekt en samen met hen onderzoekt hoe de afspoeling daarvan naar het oppervlaktewater kan worden gereduceerd.
Erik Jolink - programmamanager UPDA Waterschap Hunze en Aa's
CLM heeft ons ontzorgd bij het project ‘Bezem door de Middelenkast Flevoland 2018-2019’. Dankzij hun opgedane kennis en ervaring in andere provincies met ‘bezemacties’ is dit project een groot succes geweest! Binnen het project heb ik constructief en prettig samengewerkt met Joost Lommen en Margot Veenenbos.
Bert van den Bosch - Waterschap Zuiderzeeland
Provincie Noord-Brabant werkt graag samen met CLM vanwege de interactieve opstelling tijdens zowel de voorbereiding als uitvoering van projecten, het brede palet aan praktijkkennis en kunde én de bereidheid tot vrijblijvende uitwisseling van gedachten voor een strategische aanpak van de complexe vraagstukken op het grensvlak van landbouw, biodiversiteit, water en bodem. CLM is daarom betrokken bij de provinciale opgave voor de opschaling van natuurinclusieve landbouw met een goed verdienmodel.
Harrie Vissers - Provincie Noord-Brabant
Provincie Utrecht
Provincie Utrecht
Ministerie LNV
Ministerie LNV
Ministerie IenW
Ministerie IenW
Hunze en Aa’s
Hunze en Aa’s
CONO Kaasmakers
CONO Kaasmakers
LambWeston
LambWeston
Royal A-ware
Royal A-ware
Unilever
Unilever
Greenpeace
Greenpeace
LTO Nederland
LTO Nederland
Agrarische Natuur Drenthe
Agrarische Natuur Drenthe
Natuurmonumenten
Natuurmonumenten