Samen = Sterk
Samen = Sterk Samen = Sterk
Initiatieven & Partners

We zijn bruggenbouwers en streven ernaar om alle schakels van de keten te verbinden en te versterken. Bekijk hieronder onze initiatieven en partners.

Initiatieven

Schoon Water


Schoonhouden van grond- en oppervlaktewater.
Bezoek de website

Milieumeetlat


Tool om de milieubelasting van gewasbeschermingsmiddelen onderling te vergelijken. Zo kunt u kiezen voor de minst schadelijke gewasbeschermingsmaatregel.
Bezoek de website

Toolbox Emissiebeperking

Verminderen emissie van beschermingsmiddelen naar water.
Bezoek de website

Bee Deals


Creëren van betere leefomstandigheden voor de bij.
Bezoek de website

Onkruidvergaat.nl


Verminderen emissie van beschermingsmiddelen naar water.
Bezoek de website

Bezem door de Middelenkast


Voorkomen dat niet-toegelaten middelen in het schoon water belanden.
Bezoek de website

Farm Gas Live


Verminderen van ammoniak en methaan in stallen met 24/7 live metingen
Bezoek de website

Bodem APK


Naar een betere bodem voor akkerbouwers en veehouders in Fryslân en de Veenkoloniën.
Bezoek de website

Bodemdaling Delfland


Bodemdaling aanpakken door inzicht in de (on)mogelijkheden.
Bezoek de website

Slim Landgebruik


Behalen van de doelstelling van het klimaatakkoord voor minerale landbouwbodems.
Bezoek de website

Partners

Wageningen University & Research


Wereldwijd onderzoek naar problemen van drie kerngebieden: voeding en voedselproductie, leefomgeving en gezondheid, leefstijl en levensomstandigheden.
Bezoek de website

Louis Bolk Instituut


Het kennisinstituut voor duurzame landbouw, voeding en gezondheid.
Bezoek de website

Aequator


Specialist op het vlak van bodem, water, landbouw, natuur en gebiedsontwikkeling.
Bezoek de website

Tauw


Europees advies- en ingenieursbureau met een sterke positie in milieuadvies en het haalbaar maken van duurzaamheid.
Bezoek de website

CE Delft


Onafhankelijke denktank met durf. Toonaangevend op het gebied van energie, transport en grondstoffen.
Bezoek de website

Delphy


Dé onderneming in kennis en expertise voor partners in de plantaardige sectoren, wereldwijd.
Bezoek de website

Blonk Consultants


Internationaal en toonaangevend adviesbureau op het gebied van milieu, duurzaamheid, voeding & gezondheid.
Bezoek de website

Bureau Waardenburg


Onderzoeks-, advies- en ontwerpbureau op het gebied van ecologie, milieu en landschap.
Bezoek de website