Samen = Sterk
Samen = Sterk Samen = Sterk
Initiatieven & Partners

We zijn bruggenbouwers en streven ernaar om alle schakels van de keten te verbinden en te versterken. Bekijk hieronder onze initiatieven en partners.

Initiatieven

Schoon Water
Schoonhouden van grond- en oppervlaktewater. Bezoek de website
Milieumeetlat
Tool om de milieubelasting van gewasbeschermingsmiddelen onderling te vergelijken. Zo kunt u kiezen voor de minst schadelijke gewasbeschermingsmaatregel. Bezoek de website
Toolbox Emissiebeperking
Verminderen emissie van beschermingsmiddelen naar water. Bezoek de website
Bee Deals
Creëren van betere leefomstandigheden voor de bij. Bezoek de website
Onkruidvergaat.nl
Verminderen emissie van beschermingsmiddelen naar water. Bezoek de website
Bezem door de Middelenkast
Voorkomen dat niet-toegelaten middelen in het schoon water belanden. Bezoek de website
Farm Gas Live
Verminderen van ammoniak en methaan in stallen met 24/7 live metingen Bezoek de website
Bodem APK
Naar een betere bodem voor akkerbouwers en veehouders in Fryslân en de Veenkoloniën. Bezoek de website
Bodemdaling Delfland
Bodemdaling aanpakken door inzicht in de (on)mogelijkheden. Bezoek de website
Slim Landgebruik
Behalen van de doelstelling van het klimaatakkoord voor minerale landbouwbodems. Bezoek de website
Partners

Wageningen University & Research
Wereldwijd onderzoek naar problemen van drie kerngebieden: voeding en voedselproductie, leefomgeving en gezondheid, leefstijl en levensomstandigheden. Bezoek de website
Louis Bolk Instituut
Het kennisinstituut voor duurzame landbouw, voeding en gezondheid. Bezoek de website
Aequator
Specialist op het vlak van bodem, water, landbouw, natuur en gebiedsontwikkeling. Bezoek de website
Tauw
Europees advies- en ingenieursbureau met een sterke positie in milieuadvies en het haalbaar maken van duurzaamheid. Bezoek de website
CE Delft
Onafhankelijke denktank met durf. Toonaangevend op het gebied van energie, transport en grondstoffen. Bezoek de website
Delphy
Dé onderneming in kennis en expertise voor partners in de plantaardige sectoren, wereldwijd. Bezoek de website
Blonk Consultants
Internationaal en toonaangevend adviesbureau op het gebied van milieu, duurzaamheid, voeding & gezondheid. Bezoek de website
Bureau Waardenburg
Onderzoeks-, advies- en ontwerpbureau op het gebied van ecologie, milieu en landschap. Bezoek de website