Provincies en landbouw: samenwerking en weerstand
19 March 2024

In oktober 2023 heeft CLM een interactieve bijeenkomst met provincies georganiseerd over het thema “Samenwerking en weerstand rond verduurzaming van de landbouw”. Deze bijeenkomst leverde boeiende inzichten die kunnen helpen bij de transitie in het landelijk gebied. Op verzoek van het Regiebureau Transitie Landelijk Gebied (RTLG) van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft CLM de inzichten verwerkt in bijgevoegde paper.