Estelle Vermeulen
Estelle Vermeulen
Ik laat het goede groeien door...

…op een objectieve en praktisch haalbare manier aan verduurzaming te werken. Gebaseerd op cijfers en feiten, altijd in verbinding met de praktijk.

Achtergrond

Door mijn achtergrond als praktijkonderzoeker, kan ik de theorie en de praktijk goed samenbrengen. Ik heb een kritische blik en een goede dosis gezond verstand. Ik kijk graag naar wat wél kan en kom zo tot praktisch toepasbare handvatten.

Favoriete impactdomein


Klimaat. De uitdagingen van de opwarming van de aarde zijn groot. Zo groot, dat het ongrijpbaar kan voelen. Door het op te breken in kleinere stukken, kijk ik naar waar we wel invloed op hebben.

Verbinding

Erik van Well

Carin Rougoor


Frits van der Schans

Peter Leendertse

Inspirerende cases

Een mooi voorbeeld van een integrale studie vind ik het rapport ‘Duurzaamheidseffecten van stikstof- en klimaatmaatregelen voor de landbouw’. In dit rapport is een matrix opgesteld met 18 maatregelen voor of door de veehouderij met objectieve scores op 15 duurzaamheidsthema’s, voorzien van onderbouwing en discussie. In deze integrale aanpak zit de kracht van CLM.

Het kan! Door complexe thema’s op te knippen komt er overzicht en inzicht. Van daaruit kun je verder werken aan oplossingen.
Estelle Vermeulen