Gera Clements
Gera Clements
Ik laat het goede groeien door...

…iets uit niets te laten ontstaan. Vanuit een wirwar aan inspiratie, ideeën en concepten tot iets moois komen. Dat is wat ik het liefste doe en hoe ik anderen help.

Achtergrond

Als grafisch vormgever kijk ik anders naar informatieoverdracht. Hoe kunnen beelden en kleurgebruik de boodschap ondersteunen of versterken? Hoe vertaal ik resultaten/gegevens in een aantrekkelijk, overzichtelijk en begrijpelijk beeld? Hoe maak ik teksten leesbaar en geef ik informatie zó weer dat het prettig is om te lezen/bekijken?

Favoriete impactdomein

Circulariteit. Ik vind het mooi als restproducten in de directe omgeving weer (her)gebruikt kunnen worden, zodat zo min mogelijk wordt verspild. In de landbouw worden we daar ook steeds beter in en dat vind ik een mooi gegeven.

Je zou me een visuele tolk kunnen noemen.
Verbinding

Ik werk met en voor alle collega’s binnen ons bedrijf. Ze voorzien mij van informatie vanuit de opdrachtgever. Met het werk dat ik doe, maak ik het meest verbinding tussen het resultaat of beoogd doel van de opdrachtgever en de eindgebruiker daarvan. Soms is dat een beleidsmaker, soms is dat een agrariër. Afhankelijk van doel en wensen maak ik daar een passend product bij, zodat de info vanuit onze organisatie naar de eindgebruiker wordt ‘vertaald’ en we elkaar kunnen verstaan. Je zou me een visuele tolk kunnen noemen.

Meest aan mij gestelde vraag

Ik luister naar de wensen en vraag door. Aan de hand van de input die ik krijg ga aan het werk om na overleg en funetunen tot een bevredigend eindproduct te komen.

Collega’s willen iets visueel inzichtelijk maken, maar weten niet hoe. Ik denk en creëer conceptueel, wat soms een verrassend resultaat oplevert.

Inspirerende cases

Ik maak veel visuele eindproducten, waar op ik stuk voor stuk trots ben. Of ik zelf tevreden ben, is een mooie graadmeter. Ik maak brochures, websites, logo’s, ingewikkelde vragenlijsten, slimme scans, informatiekaarten, buitenborden… Een van de meest inspirerende casussen voor mij was het vertalen van een uitermate saaie tabel met allerlei vragen, antwoorden en aandachtspunten over verschillende maatregelen naar een fictief gesprek tussen agrariër en adviseur. Dit is uiteindelijk in een brochure vormgegeven, vol met tweegesprekken per maatregel. Deze gesprekjes lezen prettiger dan een saaie tabel. De inhoud was letterlijk hetzelfde. Het maakt verschil hoe je informatie in beeld brengt.

Het kan! Verduurzaming is mogelijk en soms lijkt het lastig. Waar ik in geloof is in het concept van ‘eigenaarschap’. Maak agrariërs zelf verantwoordelijk voor een duurzame oplossing in plaats van het van boven op te leggen. Dat werkt beter, beklijft beter en maakt enthousiaster.
Gera Clements