Duurzaam tot in de vezel
Duurzaam tot in de vezel Duurzaam tot in de vezel

Duurzaamheid vlas en hennep
15 oktober 2021

Opdrachtgever

Koepel VlasenHennep.nl en provincies Zeeland en Groningen

Adviespijler & Adviseurs

Ontwikkelen
Peter Leendertse
Eric Hees
Petra Rietberg

Opdracht

Breng in kaart wat de bijdrage van de vezelgewassen vlas en hennep aan milieu- en klimaatdoelstellingen van het toekomstig EU-landbouwbeleid is. 

Impactdomein

Een brede duurzaamheidsanalyse raakt aan deze verschillende thema’s en deze studie gaf dan ook een integraal beeld van de beide vezelgewassen.

Bodem
Water
Lucht
Biodiversiteit
Circulariteit
Klimaat
Samenwerking
Maatschappij

Oplossing

CLM voerde een analyse van verschillende duurzaamheidsthema’s uit. Van klimaat, biodiversiteit en waterkwaliteit tot – verrassend genoeg – de bijdrage aan een vitaal platteland. Cruciaal is dat voor CO₂ vastlegging ook de toepassing van deze vezelgewassen als duurzaam bouwmateriaal onder de loep is genomen. Door de duurzaamheid van de gewassen op de verschillende thema’s te vergelijken met andere - veel geteelde - gewassen zoals aardappelen en granen kwam de extra duurzaamheid expliciet in beeld. Ook granen worden in de EU beschouwd als duurzame rustgewassen, maar blijken niet te kunnen tippen aan vlas en hennep. 

Partners

Via een klankbordgroep hebben experts, telers en afnemers een bijdrage geleverd.

Impact

Het CLM-advies om meer aandacht te geven aan deze gewassen als duurzame bron voor textiel en als bouwmateriaal dat CO₂ langdurig opslaat is bij de Nederlandse overheid in beeld gebracht. Ook in andere landen zoals België en Frankrijk is het onderzoek positief ontvangen. Bij de ontwikkeling van het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB) vormt de analyse een bruikbaar onderdeel bij de vaststelling. Ook staan de resultaten op het netvlies bij organisaties zoals Urgenda en bij de bouwwereld zodat hopelijk de positieve eigenschappen van deze teelten in een duurzaam rotatieschema in de Nederlandse akkerbouw gekoppeld aan de duurzame toepassingen in textiel en bouw leiden tot toenemende vraag naar deze gewassen.

Media-aandacht

De integrale analyse van duurzaamheid in de teelt- en toepassingsfase heeft de belangstelling voor deze vezelgewassen verhoogd. Juist als mogelijkheid deze producten in een duurzame landbouw en een duurzame toepassing te benutten. De methodiek waarin wetenschappelijke informatie wordt verbonden aan praktijkkennis heeft aandacht gekregen en is inmiddels al vaker toegepast, onder ander bij een analyse van het eiwitgewas luzerne.

Meer info op Groenkennisnet