Van verbinding met melkveehouders naar verbinding tussen natuurgebieden
Van verbinding met melkveehouders naar verbinding tussen natuurgebieden Van verbinding met melkveehouders naar verbinding tussen natuurgebieden

Gebiedsproces Wilnis-Vinkeveen
9 november 2021

Opdrachtgever

Provincie Utrecht

Adviespijler & Adviseurs

Ontwikkelen
Frits van der Schans

Opdracht

Stel de levensvatbaarheid en het voortbestaan van melkveebedrijven zeker door hen te betrekken bij het realiseren van een verbinding tussen de natuurgebieden Nieuwkoopse Plassen en Oostelijke Vechtplassen door polder Groot Wilnis-Vinkeveen.

Impactdomein

Biodiversiteit
Maatschappij

Oplossing

Oorspronkelijk lagen er ‘rechttoe rechtaan’ plannen met een natuurverbinding over gronden van circa twintig melkveehouders. Die plannen hadden grote consequenties voor de levensvatbaarheid en het voortbestaan van deze melkveebedrijven. Hierdoor bestond er grote weerstand tegen deze plannen. In 2007 zocht de provincie Utrecht een meer duurzame oplossing. Samen met melkveehouders in het gebied is door CLM een invulling ontwikkeld die alle gebiedsdoelen realiseerde. Die oplossing is vastgelegd in een convenant tussen alle gebiedspartijen, te weten provincie Utrecht, waterschappen, gemeenten, boerenorganisatie LTO Nederland, Agrarische natuurvereniging ANV, terreinbeherende organisatie Staatsbosbeheer en Natuur & Milieu Utrecht. CLM heeft het gehele gebiedsproces begeleid, inclusief verplaatsing van enkele bedrijven en een grote kavelruil. 

Samenwerkingspartners

Bij het gebiedsproces tot en met de vaststelling van het convenant werkte CLM samen met WING Process Consultancy uit Wageningen. Bij de uitvoering van het convenant was alleen CLM als externe partij betrokken en werkten we samen met melkveehouders, provincie, gemeenten, waterschappen en andere betrokkenen. Als vertrouwenspersoon voor boeren, bruggenbouwer tussen boeren en overheden, gebiedsmakelaar en landbouwadviseur.

Impact

De met het convenant vastgelegde gebiedsdoelen zijn voor ongeveer 80% gerealiseerd. Er is nu een werkende natuurverbinding over boerenland die wordt beheerd door melkveehouders, waarbij alle melkveehouders - ondanks de gerealiseerde natuur - hun huiskavel hebben uitgebreid. Robuuste natuur en duurzame landbouw gaan structureel samen.

Media-aandacht

Als ondersteuner van dit gebiedsproces blijft CLM voor het grote publiek op de achtergrond. Voor direct betrokkenen is de inbreng van CLM duidelijk. 

Zie ook: