Schoon erf, schoon water
25 november 2021

Toekomstbestendig erf
uit de verf


Opdrachtgever

LTO Noord (verschillende projecten in o.a. Fryslân, Drenthe & Groningen)

Adviespijler & Adviseurs

Ontwikkelen
Luuk Lageschaar
Yvonne Gooijer

Opdracht

Verminder erfemissie van gewasbeschermingsmiddelen en het verbeteren van de waterkwaliteit (bijdrage leveren aan KRW-doelen), omdat afspoeling vanaf het erf een belangrijke route is waarlangs gewasbeschermingsmiddelen in het oppervlaktewater terechtkomen. 

Impactdomein

Water

Oplossing

CLM begeleidt akkerbouwers, bollentelers en loonwerkers groepsgewijs en individueel en stimuleren hen om maatregelen te nemen om erfemissie te verminderen. We adviseren (groepen) ondernemers over regelgeving, praktische maatregelen, subsidiemogelijkheden en benodigde vergunningen. Daarnaast zijn we intermediair tussen ondernemers en handhavende instanties zoals waterschap en gemeente (Omgevingsdienst). Bovendien laten we hen praktijkvoorbeelden zien, live bij een collega en via filmpjes en foto’s.

Samenwerkingspartners

LTO Noord voert de projectleiding en zorgt voor communicatie en afstemming met de opdrachtgevers. CLM adviseert de ondernemers en stimuleert hen aan de slag te gaan.

Impact

Ondernemers die met hulp van CLM een wasplaats met zuiveringssysteem aanleggen zorgen direct voor het voorkomen van erfemissie van gewasbeschermingsmiddelen naar het oppervlaktewater. Hoe meer ondernemers dit doen, hoe schoner het water wordt. Het resultaat blijft, ook als het project is afgelopen, want de wasplaats ligt er en blijft tientallen jaren in gebruik.

Media-aandacht

https://www.omropfryslan.nl/nieuws/916531-nieuw-project-van-start-voor-schoner-water-rondom-landbouwbedrijven