Schoon Water voor Brabant
25 november 2021

Betere bescherming
gewas én water


Opdrachtgever

Provincie Noord-Brabant, Brabant Water, de Brabantse waterschappen (Brabantse Delta, Aa en Maas, Rivierenland, De Dommel), Zuidelijke Land- En Tuinbouworganisatie, RIWA Maas en Cumela. 

Adviespijler & Adviseurs

Ontwikkelen
Jenneke van Vliet
Peter Leendertse
Carin Rougoor
Alice Blok
Richard Folkersma

Opdracht

Verminder de emissie van onkruidbestrijdings- en gewasbeschermingsmiddelen naar het oppervlakte- en grondwater. 

Impactdomein

Water
Bodem
Biodiversiteit

Oplossing

Schoon Water is een stimuleringsproject om het grond- en oppervlaktewater in Noord-Brabant schoon te houden. Hier werkt CLM met alle gebruikers van gewasbeschermingsmiddelen, zowel binnen als buiten de landbouw, aan. Door communicatie en begeleiding van alle doelgroepen (landbouw, gemeenten, sport beheerders, golfbaan beheerders, bedrijventerreinen, etc.) en door mogelijkheden voor vermindering van bestrijdingsmiddelengebruik aan te dragen. Begeleiding kan individueel zijn of in groepsverband. 

Samenwerkingspartners

CLM is verantwoordelijk voor de algehele projectleiding en onder andere de communicatie. Delphy begeleidt de agrariërs binnen het project en brengt praktische kennis op het vlak van gewasbescherming in. EcoConsult is verantwoordelijk voor begeleiding van partijen buiten de landbouw, met name gemeenten en sportveldbeheerders.

Impact

Het project heeft bijgedragen aan het bewustzijn dat een lager gebruik van gewasbeschermingsmiddelen mogelijk is. Telers hebben nieuwe spuittechnieken leren kennen en toegepast, geleerd met een andere blik naar de middelenkast te kijken en mechanische bestrijding (mede) ontwikkeld. Sinds de beginperiode van het programma is de milieubelasting voor grondwater op percelen van deelnemende agrariërs met 37% (buiten de grondwaterbeschermingsgebieden) tot 65% (binnen de grondwaterbeschermingsgebieden) gedaald. Het project leidde ook tot inzicht dat het voor gemeenten mogelijk is om onkruidbestrijding op verharding geheel mechanisch te doen. Deze resultaten vormen ook landelijk een voorbeeld wat haalbaar is.