Frits van der Schans
Frits van der Schans
Ik laat het goede groeien door...

…te werken aan grote vraagstukken, met veel oog voor details en de menselijke maat. Daarbij ga ik naast mijn opdrachtgevers – zoals boer, verwerker, winkelbedrijf, beleidsmaker, politicus etc. – staan, om eenzelfde perspectief voor ogen te krijgen. En mocht dat perspectief verschillen, dan schets ik andere beelden die op de horizon kunnen komen.

Achtergrond

Als boerenzoon met een Wageningse opleiding sta ik midden in de samenleving. Van de (melk-)veehouderij heb ik een goed, integraal beeld wat er op de boerderij en in het beleid gebeurt. Met die ervaringen en kennis heb ik zicht op gisteren, vandaag en morgen en kan ik verleden, heden en toekomst met elkaar verbinden.

Favoriete impactdomein


Alle CLM-impact domeinen hangen inhoudelijk, procesmatig en of communicatief  met elkaar samen. In de komende decennia stellen de thema’s klimaat en biodiversiteit de belangrijkste kaders. Zonder andere thema’s tekort te doen, staan in veel van mijn projecten deze thema’s bovenaan.

Met mijn ervaringen en kennis heb ik zicht op gisteren, vandaag en morgen en kan ik verleden, heden en toekomst met elkaar verbinden.
Verbinding

Erik van Well

Carin Rougoor

Estelle Vermeulen

Meest aan mij gestelde vraag

Stikstof is een regionaal vraagstuk en daarvoor zijn zowel technische maatregelen als krimp in beeld. Klimaat is een mondiaal vraagstuk dat we alleen kunnen oplossen door een ander consumptiepatroon. Uiteindelijk zullen beide vraagstukken leiden tot een kleinere veehouderij in Nederland.

Inspirerende cases

Met genoegen denk ik eraan terug dat we in 2000 ‘Koeien in de wei’ hebben neergezet als een integrale oplossing van veel vraagstukken in de melkveehouderij. En nog steeds werken we aan deze oplossing. Trots ben ik op het project ‘Groot Wilnis – Vinkeveen’. Om duurzame landbouw, robuuste natuur, schoon water en minder bodemdaling te realiseren, heb ik meer dan 12 jaar mogen werken als vertrouwenspersoon van melkveehouders.

Het kan! In de dagelijkse praktijk blijkt er veel meer mogelijk dan we vooraf denken. Dit heb ik ervaren bij de ontwikkeling van een welzijnsvriendelijke vleeskalverhouderij, milieuvriendelijke melkveehouderij, scherpere normen voor veevoeding of bemesting en tal van andere ontwikkelingen. Daarom wens ik ons allen iets meer Pippi Langkous toe: “Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan".
Frits van der Schans