Hugo Bosland
Hugo Bosland
Ik laat het goede groeien door...

…wetenschappelijke inzichten te bundelen om tot een afgewogen advies voor de praktijk te komen.

Achtergrond

Vanaf oktober 2022 werk ik bij CLM. Daarvoor heb ik in Wageningen eerst de bachelor Bodem, Water en Atmosfeer gevolgd. Daarna ben ik de masters Earth and Environment (hydrologie) en Plant Sciences gaan volgen. Op deze manier kon ik mijn interesses voor modelleren, water, landbouw en natuur combineren. Ik heb geleerd hoe je kritisch naar modellen kunt kijken, en ze tegelijk als hulpmiddel kunt inzetten. Naast het werk bij CLM volg ik het Nationaal Water Traineeship, waardoor ik een netwerk binnen de watersector in Nederland opbouw.

Favoriete impactdomein

   

Water en circulariteit. Water is overal, maar soms te veel, en soms te weinig. Echt een onderwerp wat in de toekomst steeds belangrijker wordt. Circulariteit is boeiend, omdat het het hele systeem omvat. Vraagstukken staan zelden op zichzelf.

Verbinding

Ik werk vaak met:

Richard Folkersma

margot

Margot Veenenbos

Yvonne Gooijer

Meest aan mij gestelde vraag

Een vraag waar ik een antwoord op zou kunnen geven is hoe gewassen reageren op een veranderend klimaat.

Inspirerende casussen

Ik werk graag aan analytische vraagstukken waarbij modelleerwerk en veldwerk gecombineerd wordt. Vooral de combinatie waterbeschikbaarheid en landbouw vind ik interessant.

Het kan! Vanuit mijn christelijke achtergrond geloof ik dat we niet de eigenaar, maar rentmeesters van de aarde zijn. We mogen ons inzetten voor het stukje waar wij verantwoordelijk voor zijn. Ik zie boeren die stappen durven te zetten, door bijvoorbeeld minder gewasbeschermingsmiddelen te gebruiken. De moed om het anders te gaan doen, ook al lijkt het een druppel op een gloeiende plaat, vind ik inspirerend.
Hugo Bosland