Jacco Vrijlandt
Jacco Vrijlandt
Ik laat het goede groeien door...

…theorie te vertalen naar de praktijk. Nederland kampt met grote uitdagingen en hoge doelstellingen op het gebied van klimaat, milieu en biodiversiteit. De landbouw speelt hierin een sleutelrol en het is mijn taak als adviseur om theoretische kennis om te zetten in praktijk om zo het beste uit deze sector te halen.

Achtergrond

Ik ben opgegroeid op een fruitteeltbedrijf in de Hoeksche Waard, waar ik al op jonge leeftijd gefascineerd raakte door de natuur en haar raakvlakken met de landbouw. Na mijn BSc Biologie en MSc Organic Agriculture aan de WUR wilde ik mij inzetten voor het behoud en verbeteren van Nederlandse biodiversiteit, iets waarvan ik overtuigd ben dat de landbouw een essentiële rol in kan spelen. Via een stage ben ik bij CLM terecht gekomen, waar ik mijn theoretische kennis kan gebruiken om agrariërs, ketenpartijen, waterschappen en provincies praktische handvatten aan te reiken om dit doel te verwezenlijken.

Favoriete impactdomein

Biodiversiteit

Maatschappij
Verbinding

Annemarie Dekker

Annemarie Dekker

Roy Gommer

Bas Tinhout

margot

Margot Veenenbos

Het kan! Landbouw en natuur kunnen heel goed samen, waar een wil is, is een weg! Laten we samen onderzoeken hoe.
Jacco Vrijlandt