Carin Rougoor
Carin Rougoor
Ik laat het goede groeien door...

…opdrachtgevers te helpen stappen te maken door duurzaamheidsambities om te zetten in kleine haalbare stappen.

Achtergrond

Mijn sterke punt is dat ik praktische kennis van de boerenpraktijk combineer met een sterk analytisch vermogen. Ik sta met beide benen op de grond, kan hoofd- en bijzaken goed scheiden, en houd me aan afspraken.

Favoriete impactdomein


Klimaat en biodiversiteit zijn de grote milieuthema’s van dit moment. Ook hier geldt: veel kleine stapjes helpen. Daarnaast is juist het mooie van het werk bij CLM dat onderwerpen vaak meerdere thema’s raken en dat we geen keuze hoeven te maken. Zo heeft het mestbeleid effect op alle impact domeinen, van biodiversiteit tot klimaat en van waterkwaliteit tot bodemkwaliteit.

Veel kleine stapjes helpen!
Verbinding

Jenneke van Vliet

Peter Leendertse

Richard Folkersma

Frits van der Schans

Erik van Well

Monique Mul

Meest aan mij gestelde vraag
Inspirerende cases

Twee studies waar ik echt trots op ben, omdat we daar als CLM hebben laten zien dat we integraal kunnen denken en mee kunnen praten met zowel de boerenpraktijk als het beleid zijn het rapport ‘Duurzaamheidseffecten van stikstof- en klimaatmaatregelen voor de landbouw’ en de advisering binnen de onafhankelijke ambtelijke verkenning ‘Normeren en beprijzen van stikstof’.

Het kan! Op het vlak van het mestbeleid is er de laatste 30 jaar heel veel bereikt. Als CLM hebben we daar op verschillende momenten in de tijd aan bijgedragen.
Carin Rougoor