Duurzame landbouw -
Gezond voedsel - Vitaal platteland

CLM is een onafhankelijk kennis- en adviesbureau op het gebied van
landbouw, voedsel, natuur en milieu.

Meer nieuws

Praktisch beheeradvies, op weg naar landbouwinclusieve natuur, voor familie van de Pol, Lexkesveer. Met beschrijvingen van biodiversiteitsbevorderende en duurzame landbouwkundige scenario’s, specifiek voor de locatie, rekening houdend met de aanwezige graskruidensoorten. Het doel is om met SBB een NILovereenkomst voor 12 jaar af te sluiten.
Akkerbouwer en varkenshouder Arjen Stevens en bollentelers Gerard en Marie-Carien Slootman uit Espel (Noordoostpolder) hebben de emissie van gewasbeschermingsmiddelen vanaf hun erf aangepakt. Op 26 november 2020 laten zij in een webinar hun oplossing zien.
Op verzoek van Cosun Beet Company heeft CLM Onderzoek en Advies de milieubelasting vóór en ná het verbod op neonicotinoïden vergeleken. Deze vergelijking was mogelijk door de unieke dataset met middelenregistraties te combineren met de CLM-milieumeetlat voor gewasbeschermingsmiddelen. De uitkomsten zijn verrassend.
Vandaag is de ‘Leidraad beheer reuzenberenklauw’ officieel gelanceerd met een publicatie in het vakblad Tuin & Landschap. De Leidraad biedt handvatten voor succesvol beheer en bestrijding van deze invasieve exoot.