Margot Veenenbos
Margot Veenenbos
Ik laat het goede groeien door...

…goed te observeren en te luisteren naar de verschillende stakeholders.

Achtergrond

Dankzij mijn brede opleiding – Biologie aan de WUR – heb ik een scherpe, analytische blik ontwikkeld. Bij CLM zet ik me dan ook op verschillende werkvelden in. Van faunaschade tot functionele biodiversiteit, en van chemievrij sportveldenbeheer tot de vermindering van erfemissie. Juist die diversiteit aan projecten en de positie tussen markt, boer, wetenschap, samenleving en beleid in, maakt het werken bij CLM voor mij zo leuk. 

Favoriete impactdomein

Biodiversiteit is mijn favoriete thema. Ik verdiep me met plezier in de interactie tussen soorten. Landbouw en natuur kunnen elkaar veel bieden. Enerzijds een habitat in het landelijk gebied en anderzijds ecosysteemdiensten als de inzet van natuurlijke vijanden en bestuivers. 

Ik verdiep me met plezier in de interactie tussen soorten.
Verbinding

Peter Leendertse

Monique Mul

Jenneke van Vliet

Meest aan mij gestelde vraag

Er zijn veel praktische maatregelen om het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen te verminderen, ten behoeve van de waterkwaliteit. Hierbij valt te denken aan innovatieve technieken als waarschuwingssystemen, mechanische onkruidbestrijding en driftreducerende spuittechnieken. En bijvoorbeeld ook de keuze voor een resistent ras of een passende groenbemester met het oog op aaltjesbeheersing draagt bij aan de reductie van middelgebruik.

Inspirerende cases

In 2020 organiseerden we door heel Nederland bijeenkomsten voor beheerders over het chemievrij onderhoud van sportvelden. In datzelfde jaar kwam een rapport uit over de mogelijkheden die particulieren hebben om hun tuin chemievrij te onderhouden. Deze voorbeelden laten zien dat iedereen kan bijdragen aan het behoud van een goede waterkwaliteit en partijen kunnen daarbij veel van elkaar leren.

Het kan! Wat mij betreft laat een project als Schoon Water mooi zien dat verduurzaming heel goed haalbaar is. Binnen het project hebben zowel akkerbouwers, gemeenten en bedrijventerreinen het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen teruggedrongen. Tijdens bijeenkomsten werden nieuwe ontwikkelingen besproken en deelnemers werden gestimuleerd om met innovaties aan de slag te gaan.
Margot Veenenbos