Edo Dijkman
Edo Dijkman
Ik laat het goede groeien door...

…de kwaliteiten van mensen en organisaties met elkaar te verbinden om tastbare stappen richting verduurzaming te zetten.

Achtergrond

Landschap en de ontwikkeling van het landelijk gebied dreven me als student naar Wageningen. Na die mooie studietijd ben ik op veel verschillende wijzen bij vraagstukken in het landelijk gebied betrokken geweest. Altijd benader ik die vraagstukken met oog voor inhoud en mens.

Favoriete impactdomein

Samenwerking: met als doel om met de juiste coalities tot de best mogelijke stappen te komen om de landbouw te verduurzamen.

Door een duidelijke focus op de hoofdlijn zorg ik voor tastbaar resultaat.
Verbinding

Alice Blok

Carin Rougoor

Erik van Well

Frits van der Schans

Eric Hees

Meest aan mij gestelde vraag

In gesprek probeer ik goed zicht op deze vraag te krijgen. Van daaruit geef ik integer advies over een mogelijke bijdrage van CLM.

Inspirerende cases

Ik vind het mijn rol dat CLM zich op de goede zaken richt: het verbinden van landbouw en milieu en het verduurzamen van de landbouw. Het inspireert dat we tastbaar resultaat boeken op de impact domeinen waar we ons op richten en dat we dat steeds meer samen met anderen weten te doen.

 

Het kan!

Onze samenwerking met de Tuinbranche en de Stichting Natuur en Milieu is een mooi voorbeeld. Met als doel om het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen met een risico voor bijen en andere nuttige insecten bij de teelt van tuin- en kamerplanten te beperken. De samenwerking is in 2016 gestart en elke 2 jaar worden concrete doelen vastgesteld. Inmiddels zijn we toe aan Ambitie 4.0. CLM draagt actief bij aan het opstellen van de ambitiedocumenten, de monitoring van resultaten en biedt concrete handvatten om het middelengebruik te beperken. Parallel aan deze samenwerking ontwikkelt CLM via andere onderzoeken en adviezen praktische handvatten voor de tuinliefhebber om het middelengebruik te verminderen.

 

Samenwerking door verbinding van kwaliteiten resulteren in handelingsperspectief voor alle partijen.
Edo Dijkman