Duurzame landbouw -
Gezond voedsel - Vitaal platteland

CLM is een onafhankelijk kennis- en adviesbureau op het gebied van
landbouw, voedsel, natuur en milieu.

Meer nieuws

18 januari 2019
Met het project Schoon Erf, Schoon Water (SESW) Drentse Veenkoloniën kunnen akkerbouwers en loonwerkers in het beheergebied van Waterschap Hunze en Aa’s van het Drentse deel van de Veenkoloniën aan de slag met het verminderen én voorkomen van erfemissie. Deze week waren de eerste voorlichtingsbijeenkomsten in Valthermond. Binnen de subsidieregeling is nog ruimte. Lees verder op toolboxwater.nl...
16 januari 2019

Aardappelverwerker Lamb Weston Meijer (LWM) gaat actief aan de slag met duurzame aardappelteelt, ondersteund door CLM. Dat staat in het vandaag gepubliceerde duurzaamheidsverslag. In zijn duurzame landbouwprogramma gebruikt LWM het door CLM ontwikkelde Bodemlabel, de Gaia-Biodiversiteit- en Milieumeetlat.
Lees het persbericht Lamb Weston Meijer lanceert duurzame teeltplan....
Direct naar het onderdeel duurzame landbouw in het duurzaamheidsverslag...

Hoogheemraadschap van Rijnland wil graag het voorkomen van gewasbeschermingsmiddelen in het grond- en oppervlaktewater optimaliseren. Door middel van de Bezemactie bieden zij de gelegenheid om (restanten van) niet-toegelaten en/of verouderde gewasbeschermingsmiddelen verantwoord af te voeren.
21 december 2018
Veehouders en natuurbeheerders geven vee ontwormingsmiddelen om de dieren te beschermen tegen wormen. Die middelen komen via de mest in de bodem of het water terecht, ook in natuurgebieden. Dat kan negatief uitpakken voor de biodiversiteit. Maar er is gelukkig iets tegen te doen: bit.ly/Ontworming2018