Meer nieuws

7 december 2018
Wij zoeken een nieuwe directeur, met als rol: leider, boegbeeld, coach en manager. De vereisten: verbindend, met inhoudelijke kennis én aandacht voor de organisatie. Het aanbod: prachtige functie en prettige bedrijfscultuur.
Lees het volledige functieprofiel voor meer informatie over de taken, gewenste competenties en persoonlijke kwaliteiten, de procedure en het salaris.
21 november 2018
Gijs Kuneman maakt per 1 maart de overstap van CLM naar Bosgroep Midden Nederland, waar hij start als directeur-bestuurder. Hij is dan ruim 12 jaar directeur van CLM geweest. Kuneman: "Ik vind het geweldig leuk om de stap te zetten naar het werkveld bos, natuur en hout, een sector aanpalend aan de landbouw, die mij al een tijd trekt".
Lees meer over de overstap in het persbericht...
19 november 2018
Het zal niemand zijn ontgaan dat de aantallen ganzen in Nederland de laatste decennia sterk zijn toegenomen. Het aantal trekkende ganzen dat hier overwinterd stabiliseert rond de 2,3 miljoen, het aantal ganzen dat hier broedt neemt nog steeds toe. Ondanks dat het ganzenbeleid van de provincies erop is gericht om de schade veroorzaakt door ganzen, dus de aantallen, drastisch terug te brengen. Zo zou de populatie grauwe ganzen die hier broedt met 80% moeten verminderen. Wat zijn de opties voor het ganzenbeleid? Lees het artikel voor het Vakblad Natuur Bos Landschap (november 2018), mede geschreven door Adriaan Guldemond.
In pimpel- en koolmezen, verzameld in stedelijk gebied waar buxusmotten zijn bestreden, zijn 14 verschillende pesticiden gevonden. Dat blijkt uit verkennend onderzoek van CLM. De onderzoeksresultaten zijn gepubliceerd in vakblad Gewasbescherming, november 2018.