Duurzame landbouw -
Gezond voedsel - Vitaal platteland

CLM is een onafhankelijk kennis- en adviesbureau op het gebied van
landbouw, voedsel, natuur en milieu.

Meer nieuws

Kuneman verlaat na 12 jaar CLM en treedt op 1 maart in dienst van Bosgroep Midden-Nederland. Hij voelde zich als een vis in het water bij CLM. "Het advieswerk bij CLM is pas af als het werkt in de alledaagse praktijk."
Veertien bloembollentelers in Drenthe en Overijssel zijn afgelopen najaar gestart met het project ‘Schoon erf, schone sloot’. Met als doel om erfemissie van gewasbeschermingsmiddelen structureel aan te pakken, om zo de emissie naar de sloot te voorkomen.
Edo Dijkman wordt de nieuwe directeur van CLM Onderzoek en Advies B.V. Hij volgt begin mei Gijs Kuneman op, die 12 jaar directeur was. Edo bouwt met CLM verder aan het in de praktijk realiseren van de noodzakelijke transitie naar een duurzamer landbouw.
Op verzoek van SMK en Natuur & Milieu heeft CLM een update uitgevoerd van de risicolijst van bestrijdings-middelen. De eerste versie van deze lijst is opgesteld in 2015. In de nieuwe versie zijn inmiddels verboden middelen van de lijst gehaald en nieuwe middelen toegevoegd.