Jenneke van Vliet
Jenneke van Vliet
Ik laat het goede groeien door...

telers, overheden en retailers te laten zien dat het wél kan: schoon water, een gezonde bodem en genoeg bestuivers. Door de gewassen te beschermen met minder chemie en de nieuwste technieken. Dit kost de boer soms meer, maar de maatschappij profiteert ervan. Daarom vertel ik overheden en retailers graag hoe ze daaraan bij kunnen dragen door de juiste wetgeving, veldproeven, subsidies of een vergoeding in de prijs.

Achtergrond

Voor retailers en beleidsmakers is het prettig dat ik met een integrale blik kijk. Ik kan het hele teeltveld overzien en adviseren over meerdere duurzaamheidsaspecten. Als we verder de details ingaan, dan kan ik snel schakelen met collega’s die alles weten van bodem organisch stof, mestbeleid of ammoniak. Als Wageningse milieukundige ben ik breed opgeleid met kennis over landbouw- en milieubeleid, teeltsystemen en technologie. Stages en een sabbatical gaven me bovendien een internationale blik. Ik ken de uitdagingen van mechanische onkruidbestrijding in de Brabantse mais, maar ook van biologische plaagbestrijding in Boliviaanse quinoa. 

Ik hou van actie: samen komen tot concrete afspraken die ons verder helpen. In vergaderingen verliezen beleidsmakers zich wel eens in terugkerende discussies. Opdrachtgevers waarderen het als ik helderheid schep: Waar zijn we het wel over eens, wat kunnen we gewoon in de praktijk uitproberen en wat is daarvoor nodig?

Favoriete impactdomein


Water en Samenwerking. Schoon water is essentieel als bron voor drinkwater voor mensen, planten en insecten. Ik vind het gaaf om met beleidsmakers, agrariërs en retail te werken aan gewasbescherming met oog voor de waterkwaliteit. Wij helpen hierbij door te zoeken naar praktische innovaties en te adviseren over haalbare, ambitieuze doelstellingen. Echt samenwerken betekent ook dat je samen de lasten draagt. Telers steken hun nek uit door nieuwe technieken toe te passen. Hoe kunnen overheid en afnemer hen tegemoet komen?

Ik hou van actie: samen komen tot concrete afspraken die ons verder helpen.
Verbinding

Peter Leendertse

Eric Hees

Bas Tinhout

Meest aan mij gestelde vraag

Mijn antwoord… Een landbouw volledig zonder chemische middelen is een fikse uitdaging, want dan heb je in een aantal gewassen echt last van lagere opbrengsten. Dat vraagt om consumenten die een hogere prijs betalen voor hun voedsel en hun voedingspatroon aanpassen. Door meer plantaardige en minder dierlijke eiwitten te eten, houden we landbouwgrond over en zijn lagere opbrengsten niet zo’n probleem.
Anderzijds, je kunt ook binnen de gangbare landbouw al heel veel doen om minder chemische middelen te gebruiken of bepaalde probleemstoffen – denk aan glyfosaat of neonicotinoïden – te vermijden.

CLM zoekt graag praktische oplossingen: maatwerk per teelt, plaag en grondsoort. Daardoor kunnen we een genuanceerd antwoord geven: “In sommige gevallen is er een kosteneffectief alternatief, in andere gevallen vraagt het een investering of extra arbeid. En voor sommige toepassingen is nu nog geen goed alternatief, daar bestaat het risico op opbrengstderving. Dat moet je afwegen tegen het risico voor mens en milieu.”

Inspirerende cases

Dat we met Brabantse gemeenten hebben laten zien dat je de openbare ruimte prima kan onderhouden zonder bestrijdingsmiddelen. Nu is dat landelijk de norm. Drinkwaterbedrijven zien in hun metingen dat dit goed uitpakt voor de waterkwaliteit.

Het kan! Op basis van de gegevens van telers die aardappel, tomaat, aardbei en appel telen liet CLM in 2016 zien dat het mogelijk is om gewassen goed te beschermen met veel minder risico voor het milieu. Telers die onder de voorwaarden van het Milieukeur certificaat appels en aardappel teelden, halveerden hiermee hun milieubelasting. Greenpeace stapte met deze resultaten naar de supermarkten. Dat gaf een geweldige boost aan de vraag naar producten met Milieukeur-certificaat. Het certificaat kreeg de nieuwe naam “On the way to PlanetProof”. Inmiddels liggen in de schappen van Aldi, Lidl, Jumbo en Superunie alleen nog maar Nederlands aardappelen, groente en fruit die voldoen aan deze eisen. Ook een deel van de producten uit Spanje en Duitsland voldoet inmiddels aan de eisen.
Jenneke van Vliet