Duurzame landbouw -
Gezond voedsel - Vitaal platteland

CLM is een onafhankelijk kennis- en adviesbureau op het gebied van
landbouw, voedsel, natuur en milieu.

Nieuwsarchief

 

Stikstof- en klimaatmaatregelen voor de landbouw gaan meestal goed samen, maar hebben vaak ook effecten op andere duurzaamheidsthema’s, zoals dierenwelzijn, landschap en verdroging. Soms zijn die effecten positief, soms negatief. Met een nieuwe, door CLM Onderzoek en Advies ontwikkelde matrix kunnen beleidsmakers maatregelen tevoren toetsen op zulke neveneffecten.
Voor de GLB-pilot Akkerbelt heeft CLM vrijwilligers begeleid bij het monitoren van bestuivers en natuurlijke vijanden op het voorkomen in akker- en kruidenranden. Met behulp van een eenvoudig monitoringsprotocol dat de aanwezige soortgroepen in beeld brengt. Uit de tellingen komt naar voren dat de meeste insecten en meeste soorten insecten zich ophouden in de meerjarige akkerranden.
8 oktober 2020

Iedere tuineigenaar heeft soms last van ongewenste onkruiden tussen tegels, of van insecten en schimmels die planten aantasten. Er is een ruim aantal technieken en methoden beschikbaar om deze problemen te voorkomen of bestrijden, blijkt uit de studie van CLM Onderzoek en Advies.

Lees het volledige persbericht

Succesvol POP3-project in de Noordoostpolder, met als opvallendste resultaat de motivatie van de boeren. Boer Gebbink uit Espel mobiliseerde alle collega’s in zijn omgeving om maar liefst 17 wasplaatsen te kunnen realiseren.
6 oktober 2020
Op de Schoon Water voor Brabant demodag robotisering maakte ruim 100 bezoekers afgelopen vrijdag kennis met autonome, camera- en gps-gestuurde machines. Ook was er aandacht voor lastig te bestrijden onkruiden. Delphy gaf de bezoekers in groepjes van 5 per tijdslot een rondleiding langs de machines.
Lees het volledige persbericht...
Op 14 september is het CLM-rapport over de duurzaamheid van teelt en toepassing van vlas en hennep overhandigd aan de gedeputeerde voor landbouw in Zeeland. CLM'er Peter Leendertse, die het onderzoek heeft geleid, presenteerde de belangrijkste resultaten.
21 augustus 2020
De interesse in korte ketens en de herkomst van voedsel blijft aanhouden, ook na de coronacrisis. Dat is de conclusie van gesprekken met een tiental bedrijven in de Agrofood-keten. Lees het artikel van CLM-adviseur Peter Leendertse hierover in Food en Agribusiness.
Boeren voelen zich gevangen in het landbouwsysteem en minister Schouten zit gevangen tussen politieke partijen in Tweede en Eerste Kamer. Nu liggen zij met betrekking tot stikstof in een houdgreep. Hoog tijd om elkaar wat lucht te geven om zo bij zinnen te kunnen komen.
Lees de opinie van CLM-adviseur Frits van der Schans in het NRC, dinsdag 4 augustus 2020: www.nrc.nl/nieuws/2020/08/03/de-boer-zit-gevangen of
Heb je relevante werkervaring als projectleider in de (duurzame) landbouw, op HBO-/WOniveau? Kom werken bij CLM en ons helpen om de verduurzaming van landbouw, voedsel en milieu te stimuleren en te versnellen. Lees de details en solliciteer!
17 juli 2020
Boomkweker David Moerings en kwekerij Jacobshoek voeren onder begeleiding van Delphy demoproeven uit rond bijvriendelijke biologische gewasbescherming, in de teelt van skimmia en magnoliaplantgoed, binnen het Bee Dealsproject van CLM: beedeals.nl/bijvriendelijke-biologische-gewasbescherming-door-boomkwekers-persbericht/