Duurzame landbouw -
Gezond voedsel - Vitaal platteland

CLM is een onafhankelijk kennis- en adviesbureau op het gebied van
landbouw, voedsel, natuur en milieu.

Nieuws

 

Veertien bloembollentelers in Drenthe en Overijssel zijn afgelopen najaar gestart met het project ‘Schoon erf, schone sloot’. Met als doel om erfemissie van gewasbeschermingsmiddelen structureel aan te pakken, om zo de emissie naar de sloot te voorkomen.
Edo Dijkman wordt de nieuwe directeur van CLM Onderzoek en Advies B.V. Hij volgt begin mei Gijs Kuneman op, die 12 jaar directeur was. Edo bouwt met CLM verder aan het in de praktijk realiseren van de noodzakelijke transitie naar een duurzamer landbouw.
Op verzoek van SMK en Natuur & Milieu heeft CLM een update uitgevoerd van de risicolijst van bestrijdings-middelen. De eerste versie van deze lijst is opgesteld in 2015. In de nieuwe versie zijn inmiddels verboden middelen van de lijst gehaald en nieuwe middelen toegevoegd.
18 januari 2019
Met het project Schoon Erf, Schoon Water (SESW) Drentse Veenkoloniën kunnen akkerbouwers en loonwerkers in het beheergebied van Waterschap Hunze en Aa’s van het Drentse deel van de Veenkoloniën aan de slag met het verminderen én voorkomen van erfemissie. Deze week waren de eerste voorlichtingsbijeenkomsten in Valthermond. Binnen de subsidieregeling is nog ruimte. Lees verder op toolboxwater.nl
16 januari 2019

Aardappelverwerker Lamb Weston Meijer (LWM) gaat actief aan de slag met duurzame aardappelteelt, ondersteund door CLM. Dat staat in het vandaag gepubliceerde duurzaamheidsverslag. In zijn duurzame landbouwprogramma gebruikt LWM het door CLM ontwikkelde Bodemlabel, de Gaia-Biodiversiteit- en Milieumeetlat.
Lees het persbericht Lamb Weston Meijer lanceert duurzame teeltplan
Direct naar het onderdeel duurzame landbouw in het duurzaamheidsverslag

Hoogheemraadschap van Rijnland wil graag het voorkomen van gewasbeschermingsmiddelen in het grond- en oppervlaktewater optimaliseren. Door middel van de Bezemactie bieden zij de gelegenheid om (restanten van) niet-toegelaten en/of verouderde gewasbeschermingsmiddelen verantwoord af te voeren.
21 december 2018
Veehouders en natuurbeheerders geven vee ontwormingsmiddelen om de dieren te beschermen tegen wormen. Die middelen komen via de mest in de bodem of het water terecht, ook in natuurgebieden. Dat kan negatief uitpakken voor de biodiversiteit. Maar er is gelukkig iets tegen te doen: bit.ly/Ontworming2018
Vijf bollentelers uit het stroomgebied van de Drentsche Aa gaan verschillende bovenwettelijke maatregelen nemen om de emissie van gewasbeschermingsmiddelen vanaf het perceel te verminderen. Dit doen ze o.a. door driftreducerende spuittechnieken en de inzet van Tagetes om aaltjes te bestrijden.
21 november 2018
Gijs Kuneman maakt per 1 maart de overstap van CLM naar Bosgroep Midden Nederland, waar hij start als directeur-bestuurder. Hij is dan ruim 12 jaar directeur van CLM geweest. Kuneman: "Ik vind het geweldig leuk om de stap te zetten naar het werkveld bos, natuur en hout, een sector aanpalend aan de landbouw, die mij al een tijd trekt".
Lees meer over de overstap in het persbericht...
19 november 2018
Het zal niemand zijn ontgaan dat de aantallen ganzen in Nederland de laatste decennia sterk zijn toegenomen. Het aantal trekkende ganzen dat hier overwinterd stabiliseert rond de 2,3 miljoen, het aantal ganzen dat hier broedt neemt nog steeds toe. Ondanks dat het ganzenbeleid van de provincies erop is gericht om de schade veroorzaakt door ganzen, dus de aantallen, drastisch terug te brengen. Zo zou de populatie grauwe ganzen die hier broedt met 80% moeten verminderen. Wat zijn de opties voor het ganzenbeleid? Lees het artikel voor het Vakblad Natuur Bos Landschap (november 2018), mede geschreven door Adriaan Guldemond.