Duurzame landbouw -
Gezond voedsel - Vitaal platteland

CLM is een onafhankelijk kennis- en adviesbureau op het gebied van
landbouw, voedsel, natuur en milieu.

Nieuws

 

19 november 2018
Het zal niemand zijn ontgaan dat de aantallen ganzen in Nederland de laatste decennia sterk zijn toegenomen. Het aantal trekkende ganzen dat hier overwinterd stabiliseert rond de 2,3 miljoen, het aantal ganzen dat hier broedt neemt nog steeds toe. Ondanks dat het ganzenbeleid van de provincies erop is gericht om de schade veroorzaakt door ganzen, dus de aantallen, drastisch terug te brengen. Zo zou de populatie grauwe ganzen die hier broedt met 80% moeten verminderen. Wat zijn de opties voor het ganzenbeleid? Lees het artikel voor het Vakblad Natuur Bos Landschap (november 2018), mede geschreven door Adriaan Guldemond.
In pimpel- en koolmezen, verzameld in stedelijk gebied waar buxusmotten zijn bestreden, zijn 14 verschillende pesticiden gevonden. Dat blijkt uit verkennend onderzoek van CLM. De onderzoeksresultaten zijn gepubliceerd in vakblad Gewasbescherming, november 2018.
Zes gemeentes (Deventer, Zwolle, Ommen, Hardenberg, Wierden en Meppel) hebben bewezen dat beheer van sport(gras)velden zonder chemische middelen kan. De gemeentes nemen deel aan het 3-jarig project ‘Implementatie chemievrij sportveldenbeheer in Drenthe en Overijssel’. Sportveldbeheerders hebben nog tot 2020 om te leren chemievrij te werken, daarna is spuiten verboden.
Met haar LNV-visie ‘waardevol en verbonden’ wil minister Schouten kringlooplandbouw realiseren. Volgens Frits van der Schans is een landbouw zonder inzet van kunstmest mogelijk. Hij schreef daarover een column op Boerderij.nl
In pimpel- en koolmezen, verzameld in stedelijk gebied waar buxusmotten zijn bestreden, zijn 14 verschillende pesticiden gevonden, blijkt uit verkennend onderzoek van CLM Onderzoek en Advies.
Vorige week in de Groene Amsterdammer een uitgebreid artikel over het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in de landbouw. O.a. op basis van interviews met fanatieke deelnemers aan het CLM-project Schoon Water voor Brabant. Met als boodschap dat de landbouw technisch gezien toe kan met minder chemie, maar dat daarvoor eigenwijze boeren nodig zijn die risico durven en kunnen nemen en afnemers die de duurzamere productie ook waarderen met een hogere prijs.
Vandaag ontving KAVB bij de duurzame bollenbijeenkomst in Drenthe onverwacht een echte beker uit handen van Peter Leendertse van CLM. Deze wisselbeker was tijdelijk in bezit van CLM en wordt toegekend aan een organisatie die zich heeft ingezet om de problemen die bestrijdingsmiddelen voor de waterkwaliteit veroorzaken succesvol terug te dringen.
23 augustus 2018
Ze snakken naar regen, de boeren in Gelderland. Of eigenlijk, in het hele land, want het land is droog. Enkele boeren mochten met CLM mee in een luchtballon om de gevolgen van de droogte op hun eigen grond vanuit de lucht te bekijken. Dit kregen zij aangeboden omdat ze deelnamen aan een onderzoek naar geïntegreerde gewasbescherming. Bron video: Omroep Gelderland.
https://youtu.be/nXrmwpdJyPE?t=583
Gisteren maakten vier telers met verschillende achtergrond (fruit, akkerbouw, rozen en gerbera’s) een ballonvaart boven de Bommelerwaard. Zij waren in de mand uitgenodigd omdat ze dit voorjaar deelnamen aan CLM-onderzoek naar geïntegreerde gewasbescherming. In de lucht bespraken ze samen kansen en knelpunten van niet-chemische gewasbescherming, zoals het benutten van biologische bestrijders. Ook de gevolgen van de enorme droogte kwam tijdens de vaart uitgebreid aan de orde.
Afgelopen winter grepen 682 Limburgse agrariërs, loonwerkers en hobbyboeren de kans om laagdrempelig, kosteloos en anoniem restanten van gewasbeschermings-middelen in te leveren, via de actie 'Bezem door de middelenkast’. Zij leverden gezamenlijk 18.308 kg middel in, slechts 18% van de deelnemers had de middelenkast op orde en leverde niets in. Door middelen verantwoord af te voeren vormen zij geen potentiele bedreiging meer voor het milieu, waaronder waterkwaliteit. De actie is uitgevoerd in opdracht van provincie Limburg en Waterschap Limburg.