Duurzame landbouw -
Gezond voedsel - Vitaal platteland

CLM is een onafhankelijk kennis- en adviesbureau op het gebied van
landbouw, voedsel, natuur en milieu.

Nieuwsarchief

 

Het design van onkruidvergaat.nl is sinds de oprichting van het portal in januari 2016 onveranderd gebleven. Tijd voor een nieuw jasje dus! Nieuwsberichten hebben een prominentere plek en u bent als professional of particulier met minder muisklikken sneller bij de juiste informatie.
Op dit moment komen er meldingen binnen uit het land van zieke of dode pimpel- en koolmezen. De zieke vogels vertonen apathisch gedrag en hebben veelal verkleefde veren, oogleden en snavels. Met name uit Duitsland komen relatief veel meldingen. Het gaat mogelijkerwijs om een bacteriële longinfectieziekte en men waarschuwt voor overdracht nabij voer- en drinkbakken.
4 mei 2020
Enthousiaste BeeDeal-aardbeiteler Kokaardbeien in Nieuwe Oogst: alle bestuivers zijn belangrijk, dus meer focus op wilde bijen, inheemse flora en andere nuttige insecten is goed voor (het inkomen van) de teler en voor de biodiversiteit. www.beedeals.nl...
Door onderzoek aan dode mezenkuikens, en eerder aan boerenzwaluwen, werd een bonte waslijst met sporen van bestrijdingsmiddelen gevonden. "Er ligt een deken van gif over ons land", concludeert (inmiddels) voormalig CLM-adviseur Adriaan Guldemond.
In de Brabantse land- en tuinbouw nemen intensieve teelten de laatste jaren in areaal toe. Dit heeft mogelijk consequenties voor de milieubelasting door gewasbeschermingsmiddelen, omdat deze belasting sterk verschilt tussen teelten. Uit onderzoek voor provincie Noord-Brabant blijkt dat de verschuiving naar intensievere teelten tussen 2009 en 2019 in theorie een verhoging geeft van de milieubelasting.
CLM'ers Adriaan Guldemond en Roy Gommer schreven mee aan een artikel over natuurinclusieve landbouw in de Haarlemmermeer, dat verscheen in 'Vakblad Natuur Bos Landschap'. CLM ontwikkelde een maatregelenmatrix om boeren en adviseurs te helpen de biodiversiteit te vergroten.
De Milieumeetlat heeft haar jaarlijkse update ondergaan. Nieuwe door het Ctgb toegelaten gewasbeschermingsmiddelen zijn toegevoegd. Opvallend is dat er dit jaar veel ‘groene’ middelen (van natuurlijke oorsprong) geregistreerd zijn. Ook van deze middelen stelt CLM de milieubelasting vast. De meeste van de nieuwe, ‘groene’ middelen hebben een lage milieubelasting.
Beheerders van sportgrasvelden passen al decennia geïntegreerde bestrijding van onkruiden, insecten en schimmels toe. De noodzaak daarvoor wordt alleen maar groter. Vanaf 1 april 2020 geldt een verbod: alleen in enkele situaties en als het echt onvermijdelijk is mogen gewasbeschermingsmiddelen worden toegepast. Tijdens twaalf bijeenkomsten van januari tot en met maart 2020 zijn zo'n vierhonderd beheerders geïnformeerd over het vraagstuk: hoe zorg ik, ook na april 2020, voor een goed bespeelbaar sportgrasveld?
15 april 2020
Het Bee Deals project blijft in actie voor de bij, ondanks de Coronacrisis. Met meer individuele acties: meedoen met de nationale bijentelling bijvoorbeeld. En akker- en bloemenranden inzaaien met keuze uit 2 zaadmengsels. Ook de tuinbranche is nu projectpartner. Lees meer in de laatste Bee Deal nieuwsbrief...
Akkerbouwers kunnen besparen op middelen, en emissies naar oppervlaktewater en grondwater sterk beperken. CLM'er Peter Leendertse noemt 7 manieren die zoden aan de dijk zetten. Vaak is de bijvangst een besparing op arbeid en geld of een weerbaarder gewas.