Duurzame landbouw -
Gezond voedsel - Vitaal platteland

CLM is een onafhankelijk kennis- en adviesbureau op het gebied van
landbouw, voedsel, natuur en milieu.

Nieuws

 

De vergroeningsmaatregelen van het GLB hebben weinig verandering opgeleverd in de praktijk van de Europese landbouw - ook in Nederland. Het beoogde positieve effect op milieu of klimaat is dan ook beperkt gebeleven. Dat is de conclusie van de vandaag gepubliceerde evaluatie van de GLB vergroening in 10 lidstaten. CLM heeft in die studie de Nederlandse situatie onderzocht.
Luzerne is een gewas dat zowel melkveehouders als akkerbouwers prima in hun bouwplan kunnen opnemen. Puur luzerne of een mengteelt van gras-klaver-luzerne zijn teelten die ieder hun eigen mogelijkheden hebben. Dit blijkt uit praktijkonderzoek van CLM Onderzoek en Advies in samenwerking met Naturim met een groep melkveehouders en akkerbouwers in Brabant naar de mogelijkheden van luzerne.
De schimmel Aspergillus kan resistent worden tegen veel gebruikte fungiciden (azolen). Deze resistentie ontstaat vooral in composthopen met gewasresten of materialen die met deze azolen zijn bespoten. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van Radboudumc, Wageningen Universiteit en CLM. Deze resistente Aspergillus is minder of niet langer gevoelig voor antischimmelmiddelen (azolen). Dit kan nadelige gevolgen hebben voor de behandeling van patiënten met een Aspergillus-infectie.
30 november 2017

CLM is momenteel bezig met de actie 'Bezem door de middelenkast' in het oostelijk deel van de provincie Gelderland. Woensdag bracht Dirk Keuper van CLM een bezoek aan akkerbouwer Ben Hasselo uit Eibergen. "We controleren zijn middelenkast. Daarbij kijken we naar de middelen die nog gebruikt mogen worden en welke niet."


 (Bron: Nieuwe Oogst)

De Gaia Biodiversiteitsmeetlat van CLM bestaat vijf jaar. In die vijf jaar is het aantal gebruikers flink gegroeid tot ruim 1300. Dat is goed nieuws. De agrariërs die de meetlat gebruiken zijn bewust dat hun handelen effect heeft op alles wat groeit en bloeit op hun bedrijf.
21 november 2017
CLM-er Peter Leendertse licht de duurzaamheid van champignons toe in het programma Groen Licht. Hoe scoort de teelt op energie, hergebruik van grondstoffen en gewasbescherming? En wat heeft Milieukeur hier mee te maken? Kijk vanaf minuut 5
programma.bnnvara.nl/groenlicht/media/379431
Gegevens over gebruik van gewasbeschermingsmiddelen zijn niet beschikbaar. Daardoor kunnen lokale effecten op insecten of honingbijen niet worden vastgesteld. Dat blijkt uit onderzoek i.s.m.  Nederlands Centrum Bijenonderzoek. Het centraal vastleggen van de - nu al voor agrariërs verplichte - registratie van het middelengebruik  zou veel meer inzicht geven en is goed voor de evaluatie en onderbouwing van beleid voor waterkwaliteit en middelengebruik.
Donderdag 28 september waren circa 50 mensen vanuit Drentse en Overijsselse gemeenten en groenbeheerders te gast bij sportpark Gerner in de gemeente Dalfsen. De gemeente Dalfsen onderhoudt de openbare ruimte al jaren zonder gebruik van bestrijdingsmiddelen en deelt de opgedane kennis graag met anderen.
In veel gevallen zijn er in Europa goede alternatieven voor neonicotinoide insecticiden. Dat is de conclusie van het vandaag gelanceerde onderzoek van CLM 'Neonicotinoids in European agriculture - Main applications, main crops and scope for alternatives'.
Samen met twee fruittelers en twee melkveehouders uit de Kromme Rijnstreek start CLM het POP-project Samen werken aan nutriënten-kringloop Kromme Rijn. Doel is het gebruik van grondstoffen te verminderen en kringlopen lokaal te sluiten.