Duurzame landbouw -
Gezond voedsel - Vitaal platteland

CLM is een onafhankelijk kennis- en adviesbureau op het gebied van
landbouw, voedsel, natuur en milieu.

Nieuwsarchief

 

De jaarlijkse update van de CLM-milieumeetlat is uitgevoerd en wederom klaar voor gebruik door telers en adviseurs en voor toepassing in informatiesystemen. De milieumeetlat kan geraadpleegd worden op www.milieumeetlat.nl. De vernieuwde milieubelastingskaarten kunnen hier ook gedownload worden.
Met de komst van het voorjaar was ook de Toolbox Emissiebeperking toe aan een frisse nieuwe vormgeving. Op toolboxwater.nl vinden ondernemers en adviseurs nog steeds praktische maatregelen om emissie van gewasbeschermingsmiddelen te verminderen, maar in een geheel nieuw jasje.
CLM ondersteunt van harte de oproep “Regie op ruimte” aan het nieuwe kabinet. De oproep pleit voor de aanpak van de grote knelpunten op het gebied van landbouw, natuur en economie, door een langjarige nationale regie met harde doelen, een gebiedsgerichte aanpak en diverse stimulerende maatregelen. CLM maakt deel uit van de brede initiatiefgroep van boeren, natuurorganisaties, wetenschappers en topmensen uit het bedrijfsleven, met woordvoerder Cees Veerman, voormalig minister van Landbouw .
Deze grote stappen worden door hen zelf toegelicht in een mooi Boerderij-artikel. CLM en Delphy hebben deze akkerbouwers via 'Schoon Water voor Brabant' ondersteund en imiddels is zo’n 75% reductie van milieubelasting van gewasbeschermingsmiddelen bereikt.
Dat bodemverdichting de boer opbrengst kost, daarover is iedereen het eens, maar hoe krijg je als loonwerker de klant zover dat hij betaalt voor bodemsparende technieken? In het project Bodemverdichting Gelderland stond die vraag centraal. De eerste stap: maak kosten en baten inzichtelijk. Bodemsparende technieken zijn zaak van loonwerker én klant!
Methaanconcentraties in de mestkelder kunnen hoog oplopen. Aandacht hiervoor in het management van veehouders is van belang. Dat blijkt uit tussenresultaten van een project onder leiding van CLM, waarin op twee melkveebedrijven continumetingen werden uitgevoerd in de mestkelders.
Bij veel akkerbouwers is de emissieroute van gewasbeschermingsmiddelen via het erf onvoldoende in beeld, blijkt uit een enquête van AgriDirect in opdracht van BO Akkerbouw. Daarom heeft CLM in opdracht van BO Akkerbouw een top tien van maatregelen tegen erfemissie opgesteld.
3 maart 2021
Ook CLM is partner van het Deltaplan biodiversiteits-herstel en ondersteunt graag de campagne: Maak grijs groener! Doe inspiratie op: maakgrijsgroener.nl en doe mee, want iedereen kan bijdragen en alle beetjes helpen!
Verbetering van de leefomgeving van bijen en andere insecten is kerndoel van het CLM-project Bee Deals. Aardbeienteler Arjen Kok en zijn vrouw Esmeralda zijn actieve deelnemers. Naar aanleiding van het boekje "6 jaar Bee Deals" schreef Food & Agribusiness een mooi artikel.
De spuitlicentiebijeenkomst ‘Actualiteiten gewas-bescherming en voorkomen van emissie’ was 4 februari met 28 deelnemers volledig uitverkocht. Deelnemers bespraken in werkgroepen hoe om te gaan met veranderingen in de wereld van de gewasbescherming. De nieuwe (online) vorm beviel goed!