Duurzame landbouw -
Gezond voedsel - Vitaal platteland

CLM is een onafhankelijk kennis- en adviesbureau op het gebied van
landbouw, voedsel, natuur en milieu.

Nieuwsarchief

 

Een verrassende link tussen chemievrij golfbaanbeheer, goede waterkwaliteit en biodiversiteit in de persoon van Cees van de Noort; werkzaam bij drinkwaterbedrijf Dunea, baancommissielid bij golf- en countryclub Liemeer én enthousiast natuurfotograaf.
De Nederlandse broedvogels zijn in de periode 1980 tot 2010 gemiddeld talrijker geworden. De algemene soorten hebben het zelfs beter gedaan dan de vogels in andere Europese landen. Uitzondering zijn de vogels van boerenland: die gingen zowel in Nederland als elders in Europa sterk achteruit.
Beide online tools helpen agrariërs om het risico op emissie van gewasbeschermingsmiddelen vanaf hun erf en perceel in kaart te brengen. Daarnaast geven de tools informatie over praktische maatregelen om emissie te verminderen. Ruim 6.600 agrariërs vulden al een scan in op erfemissiescan.nl
Plus maakte deze week bekend dat ze alleen nog maar biologische melk gaan verkopen, tegen dezelfde prijs als gangbare melk. Of dit een goed idee is, daar zijn de meningen over verdeeld. Er zitten haken en ogen aan het idee, vertelt CLM-adviseur Frits van der Schans, in Vroege Vogels.
Tijdens de actie 'Bezem door de middelenkast Friesland' konden agrariërs kosteloos en anoniem oude gewasbeschermingsmiddelen inleveren. Aan de actie hebben 144 akkerbouwers, bollentelers en loonwerkers deelgenomen en er is 5.725 kg aan gewasbeschermingsmiddelen opgehaald.
21 juni 2021
De redactie van Akkerwijzer ging langs bij bedrijven in de Noordoostpolder die afgelopen jaar een wasplaats hebben aangelegd. Drie van hen zijn geadviseerd door de Erfemissiecoach van CLM. Bekijk de fotoreportage in de uitgave van 18 juni.
Via een interview met akkerbouwer Hanko Blok en CLM-onderzoeker Marije Hoogendoorn nam Omroep Zeeland het actuele vraagstuk van droogte, watertekort en landbouw onder de loep. Provincie Zeeland trekt lessen uit maatregelen tegen droogte die worden genomen in Portugal. Betrokkenen reageren positief op het onderzoek dat CLM'er Marije Hoogendoorn deed.
Rundvee kan te maken krijgen met parasitaire infecties. Deze infecties zijn te behandelen met ontwormingsmiddelen, maar die middelen zijn schadelijk voor de natuur. Een beheerder kan maatregelen nemen waardoor de middelen niet nodig zijn of waardoor de ongewenste effecten worden voorkomen. CLM'ers deden verkennend onderzoek.
Een besmetting met ‘vuur’ (de schimmel Botrytis) kan in de bloembollenteelt voor flinke opbrengstverliezen zorgen. In 5 provincies gaan 10 lelietelers gedurende 2 jaar testen of ze met een waarschuwingssysteem de vuurbestrijding en het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen kunnen beperken.
Nederland wordt steeds droger, met lagere opbrengsten en verdere verzilting tot gevolg. Zuid-Europa heeft meer ervaring met droogte en ook Zeeuwse telers werken aan oplossingen. Voor Provincie Zeeland heeft CLM met de ZAJK onderzocht hoe telers beter bestand worden tegen klimaatverandering.