Duurzame landbouw -
Gezond voedsel - Vitaal platteland

CLM is een onafhankelijk kennis- en adviesbureau op het gebied van
landbouw, voedsel, natuur en milieu.

Nieuwsarchief

 

On the 17th of June 2019 the 16th International Symposium on Soil and Plant Analysis (ISSPA) took place in Wageningen. According to the main theme, which was 'Using tools to optimise plant production and quality’, CLM presented a poster at the symposium. The poster addressed the issue of valuing and fostering soil quality by agricultural stakeholders, by using a “label" for sustainable soil management.
Dat is de conclusie die getrokken kan worden naar aanleiding van de tussenevaluatie van de nota Gezonde Groei, Duurzame Oogst. Als onderdeel hiervan heeft CLM onderzocht in welke mate geïntegreerde gewasbescherming (IPM) in de praktijk wordt toegepast in de periode 2011-2017.
Samen met telers en adviseurs heeft CLM de meerkosten voor het PlanetProof telen van aardappelen, appels en tomaten in beeld gebracht. In deze quickscan komen vooral de extra kosten voor gewasbescherming aan de orde. Om telers 'richting PlanetProof' te belonen is een bonus bovenop de meerkosten verstandig, daarbij geniet een hectaretoeslag de voorkeur. Ook andere partijen pleiten voor vergoeding van de meerkosten, zie ook de Volkskrant.
Maatregelen voor verminderen van emissie vanaf perceel én erf. Dat stond centraal tijdens de demonstratie afgelopen vrijdag bij Eleveld Smilde BV, in Smilde. Ruim 50 bollentelers, akkerbouwers, adviseurs en medewerkers van provincie en waterschappen kwamen op de dag af.
In opdracht van de provincie Noord-Brabant heeft CLM een kennismatrix ontwikkeld voor natuurinclusieve landbouw. De matrix bevat tal van maatregelen en heeft als doel bedrijfscoaches handvatten te bieden om zo agrariërs te kunnen adviseren op weg naar een natuurinclusieve landbouwpraktijk.
Vee kan te maken krijgen met parasitaire infecties, zoals wormen. Het blijkt dat, na behandeling met ontwormingsmiddelen, in de mest van de dieren veel minder insecten voorkomen. Ook komen residuen terecht in de bodem en het water. CLM is een project gestart om het gebruik van ontwormingsmiddelen bij vee op (natuur)terreinen te verminderen.
Actieve gemeenten en sportclubs hebben het al voor elkaar: Beheer van sportvelden zonder gebruik van bestrijdingsmiddelen. Diverse media besteden deze week aandacht aan het onderwerp:

Volkskrant, 29 mei 2019
RTL Nieuws, 29 mei 2019
16 mei 2019
We hebben de afgelopen tijd honderden meldingen gehad van dode jonge mezen. Hartelijk dank voor een ieder die hieraan heeft meegewerkt. Voor het onderzoek hebben we nu genoeg monsters. U hoeft dus geen dode mezen meer bij CLM te melden. Bij de mensen die daarover bericht hebben gehad, worden de dode mezen de komende tijd opgehaald en geanalyseerd. In september brengen we de resultaten naar buiten.

Om alle monsters te kunnen analyseren hebben we hebben extra budget nodig. U kunt ons hiermee helpen door te doneren via:
http://bit.ly/Mezenonderzoek2019-Donatie. Velen hebben hier al gehoor aan gegeven. We bedanken u hartelijk voor uw bijdrage.
De landelijke media zijn massaal ingesprongen op ons onderzoek naar een mogelijk verband tussen mezensterfte en de chemische bestrijding van de buxusmotrups. NOS, RTL4, SBS6 en enkele lokale tv-stations zijn langsgeweest om een item over dit onderwerp te maken.
9 mei 2019
De Koninklijke Nederlandse Plantenziektekundige Vereniging houdt een voorjaarsbijeenkomst op 16 mei. Collega Eric Hees gaat het hebben over 'Plantgezondheid bij het sluiten van de kringloop veehouderij-akkerbouw.' Lees meer over de bijeenkomst...