Duurzame landbouw -
Gezond voedsel - Vitaal platteland

CLM is een onafhankelijk kennis- en adviesbureau op het gebied van
landbouw, voedsel, natuur en milieu.

Nieuwsarchief

 

Akkerbouwers kunnen besparen op middelen, en emissies naar oppervlaktewater en grondwater sterk beperken. CLM'er Peter Leendertse noemt 7 manieren die zoden aan de dijk zetten. Vaak is de bijvangst een besparing op arbeid en geld of een weerbaarder gewas.
Gezien de steeds toenemende extremen van droogte en wateroverlast in ons land blijft het een uitdaging het grond- en oppervlaktewater schoon te houden. Sandra Verheijden (Brabant Water) en Carin Rougoor (CLM) lichten dit toe in het artikel “Schoon Water als sociale innovatie”.
Akkerranden hebben meer positieve effecten dan alleen natuurlijke vijanden voor luizenbestrijding. CLM-adviseur Peter Leenderts en Paul van Rijn (Universiteit van Amsterdam) betogen dat o.a. in een uitgebreid artikel in Stal en Akker, zaterdag 29 februari jl.
Rattengif komt onbedoeld ook voor in veel wilde vogels en zoogdieren. Dat geldt vooral voor knaagdiereters zoals steenmarter, steenuil, vos, bunzing, kerkuil en buizerd. Ook de vogeljagende havik en sperwer scoren hoog. De doorvergiftiging van rattengif is nog steeds groot.
Binnen het project Groene Groei werken vijf grote aardappeltelers sinds 2017 samen aan een verduurzaming van hun teelt. De bedrijven laten zien dat bedrijfsgrootte en duurzaamheid elkaar niet uitsluiten. Met behulp van nieuwe innovaties en precisielandbouw zoeken zij samen naar een toekomstbestendige teelt. In een filmpje is te zien welke duurzame maatregelen de ondernemers nemen op hun bedrijf toepassen.
Vijfentwintig bedrijven, met name melkvee- en bollenbedrijven, deden mee aan het project Boer zoekt Vleermuis. Doel van het project is om de leefomgeving van vleermuizen op boerenerven te verbeteren. Er werden 8 soorten gevonden.
30 januari 2020
Boeren in Zuidoost-Brabant die in het bezit zijn van verouderde of niet-toegelaten gewasbeschermingsmiddelen, kunnen meedoen aan de actie ‘Bezem door de middelenkast Brabant’.
23 januari 2020
Save the date: 03.02.2020
Interessante workshops, inspiratieplein, deskundige sprekers over actuele thema’s en netwerken op de 3e Flevolandse Kennismidddag Bodem & Water.
Donderdag 27 februari 2020 vindt de 3e editie plaats van het Jaarcongres Landbouw zonder Chemie - Hoe dan? CLM is mediapartner van dit congres. En CLM-adviseur Peter Leendertse is gespreksleider van enkele sessies rond keten en prijzen.
17 januari 2020
In vergelijking met het gemiddelde Nederlandse melkveebedrijf zijn Waterlandse melkveebedrijven relatief extensief (lage veedichtheid) en krijgen de koeien krijgen meer weidegang. Maar de intensiteit neemt de laatste decennia toe en weidegang neemt af. Mogelijke maatregelen om de melkveehouderij (verder) te verduurzamen worden besproken, zoals uitbreiding van weidegang en aanleg van natuurvriendelijke oevers. Deze "duurzaamheiudsscore" is uitgevoerd in opdracht van Stichting Behoud Waterland (SBW): www.stichtingbehoudwaterland.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=214:verduurzaming-melkveehouderij&catid=42&Itemid=101