Duurzame landbouw -
Gezond voedsel - Vitaal platteland

CLM is een onafhankelijk kennis- en adviesbureau op het gebied van
landbouw, voedsel, natuur en milieu.

Meer nieuws

CLM is een onafhankelijk adviesbureau dat zich inzet voor verduurzaming van de landbouw en een aantrekkelijk platteland. Dat doen we via onderzoek, advies, innovatie, communicatie, procesbegeleiding en debat. Opdrachtgevers zijn overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Wij zijn op zoek naar een Adviseur bodemecologie.
De interactieve kaart Bietenteelt en Akkerleven brengt de kansen voor bietentelers in beeld om nuttig akkerleven te stimuleren. Voor een gezond bodemleven, over valken die muizen eten en leeuweriken die schadelijke insecten eten. Toe te passen door het uitvoeren van 12 praktische maatregelen.
10 februari 2017
Het rapport ‘Volksgezondheid en veehouderij: alles op een rij’ is een initiatief van de Brabantse Milieufederatie en geeft een literatuur overzicht van de gezondheidseffecten van de veehouderij. Het hoofdstuk ‘Milieudruk: Gezondheidseffecten in binnen- en buitenland’ is door CLM geschreven.
Lees of download het rapport