Duurzame landbouw -
Gezond voedsel - Vitaal platteland

CLM is een onafhankelijk kennis- en adviesbureau op het gebied van
landbouw, voedsel, natuur en milieu.

Nieuws

 

CLM-adviseurs Eric Hees en Peter Leendertse reageren op de LTO-ambitie 'Plantgezondheid 2030: Gezonde teelt, gezonde toekomst'. De auteurs onderkennen de uitdaging en gaan in op de vraag hoe LTO deze uitdaging wil realiseren. Signalen uit de praktijk zijn hoopgevend. Het opinie artikel: Mental shift in gewasbescherming, is zaterdag 22 juli 2017 gepubliceerd in Nieuwe Oogst.
In Flevoland is CLM samen met Cumela en het Flevolands Agrarisch Collectief een pilot gestart waarin loonwerkers samen met akkerbouwers ondergrondverdichting gaan aanpakken. De uitdaging is niet alleen technisch, maar gaat ook over proces: hoe kunnen loonwerkers en boeren het beste samenwerken? Bodemverdichting is een probleem op een groot deel van het landbouwareaal door de inzet van zwaardere machines. Dat kan leiden tot 10% opbrengstderving.
Akkerbouwers die meedoen aan Veldleeuwerik werken als katalysator voor toepassing van duurzame technieken. Dat blijkt uit een analyse van 15 jaar Veldleeuwerik door CLM. Veldleeuweriktelers nemen gemiddeld ca. 80 duurzaamheidsmaatregelen op hun bedrijf. Ongeveer 38% van Veldleeuwerikdeelnemers is lid van een Agrarische Natuurvereniging, tegen een landelijk gemiddelde van ca 10%.
Grondgebonden melkveehouderij geniet een grote maatschappelijke waardering. Koeien in de wei dragen bij aan landschap en biodiversiteit. Er is ook veel aandacht voor de krimp van de veestapel en de 'landschapspijn' die burgers ervaren, in samenhang met de afschaffing van de melkquotering. Particuliere grondeigenaren zijn belangrijk in deze, zo betoogt Frits van der Schans in "De Landeigenaar".
26 juni 2017
CLM-adviseur Frits van der Schans heeft bijgedragen aan het rondetafelgesprek over mestfraude, georganiseerd door de vaste commissies voor Economische Zaken en voor Infrastructuur en Milieu.
Luister het hele rondetafelgesprek over mestfraude terug...
Luister de bijdrage van Frits van der Schans terug.
Uit onderzoek bij Zuid-Hollandse boerenbedrijven blijkt dat vleermuizen baat hebben bij vleermuiskasten. Dat is goed nieuws voor de boer; vleermuizen eten veel schadelijke insecten. De Zoogdiervereniging en CLM hebben bij 25 bedrijven vleermuisvoorzieningen geplaatst en gekeken welke soorten vleermuizen voorkomen.
De Culemborgse wethouder Joost Reus heeft gisteren een bijenoase geopend op het dak van het bedrijfsgebouw waar CLM is gehuisvest. CLM, initiatiefnemer van de Bee Deals, helpt op deze manier ook bijen in de eigen omgeving.
19 juni 2017
Akkerbouwers die deelnemen aan verduurzamings-initiatief Stichting Veldleeuwerik, zijn actiever in het organiseren van eigen energievoorziening, zoals zonnepanelen, dan gangbare akkerbouwers: 50% versus 2%.
Lees het hele artikel over Veldleeuweriktelers op Boerderij online...
19 mei 2017

Lees of download het uitgebreide verslag van het slotdebat op zaterdag 13 mei 2017.

Vandaag heeft Gijs Kuneman namens CLM een Green Deal ondertekend voor een nationale CO₂-markt, samen met staatssecretaris Dijksma en 18 private partijen. Met de Green Deal willen de partijen een markt creëren voor vrijwillige CO₂-compensatie.