Duurzame landbouw -
Gezond voedsel - Vitaal platteland

CLM is een onafhankelijk kennis- en adviesbureau op het gebied van
landbouw, voedsel, natuur en milieu.

Nieuws

 

26 juni 2017
CLM-adviseur Frits van der Schans heeft bijgedragen aan het rondetafelgesprek over mestfraude, georganiseerd door de vaste commissies voor Economische Zaken en voor Infrastructuur en Milieu.
Luister het hele rondetafelgesprek over mestfraude terug...
Luister de bijdrage van Frits van der Schans terug.
Uit onderzoek bij Zuid-Hollandse boerenbedrijven blijkt dat vleermuizen baat hebben bij vleermuiskasten. Dat is goed nieuws voor de boer; vleermuizen eten veel schadelijke insecten. De Zoogdiervereniging en CLM hebben bij 25 bedrijven vleermuisvoorzieningen geplaatst en gekeken welke soorten vleermuizen voorkomen.
De Culemborgse wethouder Joost Reus heeft gisteren een bijenoase geopend op het dak van het bedrijfsgebouw waar CLM is gehuisvest. CLM, initiatiefnemer van de Bee Deals, helpt op deze manier ook bijen in de eigen omgeving.
19 juni 2017
Akkerbouwers die deelnemen aan verduurzamings-initiatief Stichting Veldleeuwerik, zijn actiever in het organiseren van eigen energievoorziening, zoals zonnepanelen, dan gangbare akkerbouwers: 50% versus 2%.
Lees het hele artikel over Veldleeuweriktelers op Boerderij online...
19 mei 2017

Lees of download het uitgebreide verslag van het slotdebat op zaterdag 13 mei 2017.

Vandaag heeft Gijs Kuneman namens CLM een Green Deal ondertekend voor een nationale CO₂-markt, samen met staatssecretaris Dijksma en 18 private partijen. Met de Green Deal willen de partijen een markt creëren voor vrijwillige CO₂-compensatie.
28 april 2017
Onze collega Peter Leendertse legt in het VARA-programma 'Groen Licht' van 24 april jl. uit waarom het gebruik van o.a. glyfosaat niet goed is voor ons milieu. Glyfosaat zit bijvoorbeeld in het bekende middel Roundup, waarover veel discussie is. Het item start op 18:08 minuten.
Op verschillende plaatsen is CLM momenteel actief met natuurinclusieve landbouw. In Sint Anthonis Boxmeer werken we aan een veerkrachtiger landbouw gebaseerd op kringlopen.  CLM ondersteunt het proces van samenwerking tussen boeren en terreinbeheerders. En we werken met ketenpartijen zoals DOC, McCain en Unilever aan integratie van biodiversiteit in de landbouw met behulp van onze online tools.
Veehouders die melk leveren aan DOC Kaas in Hoogeveen gaan werken met de Gaia Biodiversiteitsmeetlat.  Om de meetlat ook voor de Duitse DOC Kaas leden beschikbaar te maken, lanceert CLM samen met DOC Kaas een Duitse versie van de meetlat: www.massstab-artenvielfalt.de.
5 april 2017
Gisteren goed nieuws tijdens de Duurzaamheidsavond: CLM krijgt € 5.000 subsidie van gemeente Culemborg voor een bijendak. Op het dak van 40 m2 komt een combinatie van sedum, vaste planten, kruiden, grassen én een insectenhotel. Het bijendak sluit aan op de bloeiende bermen langs de Wethouder Schoutenweg.