Duurzame landbouw -
Gezond voedsel - Vitaal platteland

CLM is een onafhankelijk kennis- en adviesbureau op het gebied van
landbouw, voedsel, natuur en milieu.

Nieuws

 

De Nederlandse Fruitteelt Organisatie (NFO) heeft CLM gevraagd om een vogelwerende maatregel grootschalig te testen. Het betreft twee akoestische systemen, genaamd Alcetsound en Birdyell. Het doel is om vast te stellen in welke mate de schade dankzij het akoestisch systeem vermindert ten opzichte van een blanco situatie. Jij kunt helpen bij dit onderzoek!
1 maart 2017
Er is een nieuwe methode om ganzen weg te jagen: met laser stralen. CLM-adviseur Adriaan Guldemond laat er zijn licht over schijnen in de uitzending van Groen Licht, op maandag 20 februari 2017. Bekijk de uitzending en lees er meer over op programma.vara.nl/groenlicht/artikelen/groen-kieskompas-ganzen-doden-landbouw
De interactieve kaart Bietenteelt en Akkerleven brengt de kansen voor bietentelers in beeld om nuttig akkerleven te stimuleren. Voor een gezond bodemleven, over valken die muizen eten en leeuweriken die schadelijke insecten eten. Toe te passen door het uitvoeren van 12 praktische maatregelen.
10 februari 2017
Het rapport ‘Volksgezondheid en veehouderij: alles op een rij’ is een initiatief van de Brabantse Milieufederatie en geeft een literatuur overzicht van de gezondheidseffecten van de veehouderij. Het hoofdstuk ‘Milieudruk: Gezondheidseffecten in binnen- en buitenland’ is door CLM geschreven.
Lees of download het rapport
8 februari 2017
CLM-adviseur Jenneke van Vliet werkt tijdens een sabbatical aan biologische bestrijding in quinoa. Vanuit Bolivia blogt zij over haar ervaringen. Ook op 3800 meter boven zeeniveau zoekt ze vooral graag naar praktische oplossingen voor gewasbeschermingsvraagstukken.
Lees de blog van Jenneke...
3 februari 2017
Door het nieuwe mestbeleid moet versneld ca 10% van de melkkoeien worden geslacht en worden een maximale melkproductie per koe en efficiënte bedrijfsvoering gestimuleerd. Deze effecten van het beleid vormen risico's voor het welzijn en/of de gezondheid van het Nederlandse melkvee. Die risico's heeft CLM op een rij gezet. Lees of download de rapportage (pdf).
Voor 6 provincies is in beeld gebracht wat de broeikasgasemissie is vanuit de landbouw in deze provincie sinds 1990. We zien dat de melkveehouderij landelijk de landbouwsector met de grootste broeikasgasemissie is, maar dat verschillen tussen provincies groot zijn.
Op 4 februari start Henk Hoefnagel met de aanplant van 5 ha bos. Hij versnippert straks het hout met drie doelen: strooisel voor een comfortabele koeienstal, een betere bodem en een klimaatneutraal bedrijf. CLM begeleidt de pilot samen met Probos en rekent de koolstofbalans uit.
Hans Wessels, voorzitter van de Productgroep tulp van de KAVB, heeft de milieubelastingskaart tulp 2017 in ontvangst genomen. De kaart is gebaseerd op de milieumeetlat van het CLM en alle toegelaten middelen, ook de nieuwe, zijn opgenomen.
Een 10% hogere opbrengst van bieten en aardappels bij 1% meer organische stof in de bodem. Zo concreet kan het voordeel van goed bodembeheer zijn voor de boer. Positieve effecten van goed bodembeheer gekwantificeerd in rapport en zes factsheets.