Duurzame landbouw -
Gezond voedsel - Vitaal platteland

CLM is een onafhankelijk kennis- en adviesbureau op het gebied van
landbouw, voedsel, natuur en milieu.

Meer nieuws

3 maart 2015

Testen nieuwe techniek tegen vogelschade in de perenteelt?

Stage- of afstudeeropdracht voor 2 ‘groene’ studenten

CLM is een landelijk werkend adviesbureau voor duurzame landbouw, gezond voedsel en vitaal platteland, en heeft uitgebreide ervaring met agrarisch natuurbeheer en faunabeheer.

Vogelschade is voor de Nederlandse perentelers het afgelopen decennium explosief toegenomen, tot enkele miljoenen euro’s op jaarbasis. Er is een nieuw vogelwerend apparaat ontwikkeld, de zogenaamde Krekel. De krekel brengt een snerpend geluid voort, wat vogels zou moeten afschrikken om de zoete en sappige peren aan te pikken. Testen die CLM in 2013 (in enkelvoud) en 2014 (tienvoud) heeft uitgevoerd in de peren waren veelbelovend. In 2015 wordt de test op 10 fruitteeltbedrijven herhaald. Jij kunt hier bij helpen.

27 februari 2015
Op vrijdag 13 maart vindt het eindsymposium plaats van het praktijknetwerk Biologisch: Klimaatneutraal! Vanaf 10 uur bent u welkom bij het Centrum voor Biologische Landbouw, Bronsweg 22a, in Lelystad. Deelnemers geven hun visie op klimaatmaatregelen, weerman Reinier van den Berg (Ecoland.tv) maakt duidelijk dat de gevolgen van klimaatverandering steeds zichtbaarder worden en Bert Leffers van Bio+ licht de marktkansen van klimaatneutraal toe.
12 februari 2015
De grasland netwerkdag in de Roskam in Achterveld trok een volle zaal. Melkveehouders, loonwerkers en adviseurs kwamen bijeen om de resultaten en ervaringen te horen met grasland doorzaaien. In het praktijknetwerk grasland: van vernieuwing naar verjonging werd bij 60 melkveehouders onderzocht of met doorzaaien de grasmat verbetert. De deelnemers vinden van wel. 70% geeft aan een dichtere zode en vlottere groei te zien. “Ook als dit netwerk stopt, ga ik er zeker mee door. We hebben met vijf collega’s zo’n doorzaaimachine gekocht en het bevalt goed.”
9 februari 2015
Wat krijg je als je in Deelnemers praktijknetwerk hoge opbrengst en Schoon Water Zuidoost-Brabant vijf gangbare en biologische boeren samen in een praktijknetwerk zet? Een levendige discussie, goede opbrengsten en schoner water, zo blijkt.