Duurzame landbouw -
Gezond voedsel - Vitaal platteland

CLM is een onafhankelijk kennis- en adviesbureau op het gebied van
landbouw, voedsel, natuur en milieu.

Meer nieuws

In vleermuizen en vleermuismest zijn zes resp. 14 verschillende pesticiden aangetroffen. Een deel van deze pesticiden komt via behandeld hout in de vleermuizen terecht. Een deel kan ook via anti-vliegenmiddelen of gewasbeschermingsmiddelen in de vleermuizen zijn gekomen. Het is lastig vast te stellen in hoeverre de blootstelling schadelijk is. Permethrin-gehalten in de vleermuizen zijn het hoogst.
CLM heeft voor Greenpeace onderzocht hoe de 10 grootste gemeenten omgaan met de doelstelling om vanaf 2015 100% duurzaam in te kopen. De borging blijkt veelal het zwakke punt; zo weet geen enkele gemeente welk deel van de geleverde bomen, planten en bloembollen ook echt duurzaam is. Door deze monitoring goed op te pakken, kunnen gemeenten en andere overheden een cruciale rol spelen in het verduurzamen van de landbouw.
De Erfemissiescan Gewasbescherming is een digitale tool waarmee agrariërs eenvoudig het risico op emissie van gewasbeschermingsmiddelen vanaf hun erf in kaart kunnen brengen. De Erfemissiescan is nu uitgebreid met specifieke onderdelen voor de bloembollenteelt en daarmee nog veelzijdiger geworden. De uitbreiding voor de fruitteelt zal over enkele weken plaatsvinden.
De uitstoot van bestrijdingsmiddelen naar het Brabantse grondwater is de afgelopen jaren met 75 procent gedaald, mede door het 'Schoon water'-project. Ook elders krijgt het initiatief voet aan de grond.