Duurzame landbouw -
Gezond voedsel - Vitaal platteland

CLM is een onafhankelijk kennis- en adviesbureau op het gebied van
landbouw, voedsel, natuur en milieu.

Meer nieuws

Sommige diergeneesmiddelen zijn al bij zeer lage concentraties giftig voor het waterleven. Daardoor vormen enkele veel gebruikte middelen mogelijk een probleem voor de waterkwaliteit. Dit betreft met name antiparasitaire middelen die zowel in de veehouderij als voor huisdieren worden gebruikt.
Deze week is de vernieuwde en verbeterde versie van de online Cool Farm Tool (CFT) gelanceerd. De eerste internationale online tool voor carbon en biodiversiteit van bedrijven. Grondleggers zijn onder meer Unilever, Heineken, Marks & Spencer, Tesco en McCain. CLM is medebouwer van de tool.
Struviet is een goed en duurzaam alternatief voor kunstmestfosfaat, bespaart energie in de keten en reduceert CO2-emissie. Dat blijkt uit onderzoek van CE Delft en CLM in opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl).
Hans van der Heijden, voorzitter van Stichting Regionaal Onderzoek Lelieteelt, is blij dat CLM voor alle lelietelers de meest recente informatie over de milieubelasting van gewasbeschermingsmiddelen, weer handig bij elkaar op één A4 heeft geplaatst. Met deze kaart kunnen telers kiezen voor de minst schadelijke middelen.