Duurzame landbouw -
Gezond voedsel - Vitaal platteland

CLM is een onafhankelijk kennis- en adviesbureau op het gebied van
landbouw, voedsel, natuur en milieu.

Meer nieuws

Hans van der Heijden, voorzitter van Stichting Regionaal Onderzoek Lelieteelt, is blij dat CLM voor alle lelietelers de meest recente informatie over de milieubelasting van gewasbeschermingsmiddelen, weer handig bij elkaar op één A4 heeft geplaatst. Met deze kaart kunnen telers kiezen voor de minst schadelijke middelen.
Een tweesporenbeleid voor extensieve en intensieve de veehouderij is haalbaar, concludeerde CLM in 2008 in een onderzoek voor het toenmalige ministerie van VROM. De studie lijkt opnieuw actueel, met de discussie ingezet door het Netwerk GRONDig.
Lees of download het rapport van CLM.
4 augustus 2016
Sinds 5 jaar test CLM maatregelen tegen pikschade van vogels in de perenteelt. Ook wespen veroorzaken schade, zo melden telers aan taxateurs. Stagiair Jeroen Snijders van HAS Den Bosch, zocht het uit.
Lees het complete artikel, verschenen in Fruitteelt nr. 15, 2015 (pdf)
Afgelopen winter hebben Drentse telers resten van middelen die niet meer zijn toegelaten of die zij niet meer gebruiken laagdrempelig en kosteloos ingeleverd. Ruim 400 telers en loonwerkers maakten gebruik van de actie ‘Bezem door de middelenkast’ en leverden gezamenlijk 10.717 kg middel in; ook terug te luisteren op RTV Drenthe!