Duurzame landbouw -
Gezond voedsel - Vitaal platteland

CLM is een onafhankelijk kennis- en adviesbureau op het gebied van
landbouw, voedsel, natuur en milieu.

Meer nieuws

14 augustus 2015
In 2016 start een nieuw stelsel van agrarisch natuurbeheer. Dat moet effectiever en efficiënter zijn dan het oude stelsel, door het werken met collectieve aanvragen en verantwoording van middelen. Europese biodiversiteit verplichtingen staan centraal. Landschap krijgt een – van biodiversiteit - afgeleide functie. De EU heeft een bredere agro-milieu agenda: klimaat, energie, water en bodem. Wim Dijkman (CLM) pleit in het laatste nummer van Landschap voor een bredere invulling van het GLB: voor meer doelen, op meer plaatsen en minder subsidieafhankelijk. Het leidt tot vernieuwing van cultuurlandschappen waar de eigenaar (de boer) trots op is, omdat het zijn motivatie is om eraan te werken.
Lees het artikel: Vol inzetten op vergroening van de landbouw. Nieuw Agrarisch Natuurbeheer en GLB...
29 juli 2015
Het rapport Wilde zwijnen op weg in Nederland geeft een analyse van de ontwikkeling in waardering, schade en risico’s van wilde zwijnen, met aanbevelingen voor beleid en uitvoering. Het is nu aan de betrokken partijen – waaronder provincies, terreinbeheerders, boeren en jagers - om dit op te pakken. De studie is verricht in opdracht van het Faunafonds. (Foto: Philippe Rouzet)
Lees en/of download het rapport: Wilde zwijnen op weg in Nederland (pdf)
15 juli 2015
Het hing in de lucht. Op 2 juli heeft staatssecretaris Dijksma ingrijpende besluiten genomen over de groei van de melkveehouderij. Alle veehouders krijgen fosfaat-rechten; en als ze willen groeien moeten ze fosfaat-rechten kopen van veehouders die krimpen of stoppen. Intussen gaan de zuivelbedrijven de Kringloopwijzer invoeren. Daarmee krijgen zij inzicht in de fosfaat-stromen op melkveebedrijven en kunnen veehouders die fosfaat efficiënt benutten extra groeiruimte krijgen.
Lees de blog...