Duurzame landbouw -
Gezond voedsel - Vitaal platteland

CLM is een onafhankelijk kennis- en adviesbureau op het gebied van
landbouw, voedsel, natuur en milieu.

Meer nieuws

26 november 2015
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben het Faunabeheerplan ganzen 2015 -2020 goedgekeurd. In dit plan staan de maatregelen om de komende 5 jaar de populatie jaarrond verblijvende ganzen terug te brengen van 160.000 naar ongeveer 55.000.
25 november 2015
Om verspilling tegen te gaan, zijn een aantal groothandelaren, verwerkers, CLM en ANV Water, Land en Dijken de campagne Ga voor Gans gestart. Op 10 december is de campagnewebsite online. Op de site vangen consumenten hun eigen gans en krijgen een pakket met ganzenproducten thuisgestuurd. Chef Lucas Jeffries van Restaurant Instock schotelt op 10 december zijn gasten een heerlijk Wildeganzendiner voor, meld je aan!
23 november 2015
Het gebruik van het onkruidbestrijdingsmiddel Ultima op verhardingen vormt een risico voor de drinkwaterwinning uit oppervlaktewater, met name vanwege de werkzame stof maleïne hydrazide. Dit blijkt een analyse die CLM in opdracht van de Vewin (koepel van drinkwaterbedrijven in Nederland) heeft uitgevoerd.