Duurzame landbouw -
Gezond voedsel - Vitaal platteland

CLM is een onafhankelijk kennis- en adviesbureau op het gebied van
landbouw, voedsel, natuur en milieu.

Meer nieuws

18 april 2014

Op 11 juni organiseert de Vogelbescherming, met medewerking van CLM, YFM en WWF, de Weidetop. Een podium voor discussie over melkveehouderij en soortenrijke graslanden. De rol van CLM is om vanuit de landbouw de randvoorwaarden en de kansen te belichten.

Meld u aan voor de weidetop....

10 april 2014
CLM heeft in opdracht van Stichting Natuur & Milieu het belang van bestuivers voor de Nederlandse groente- en fruitteelt onderzocht.
Zonder bestuivers is een productiedaling van 20-50% te verwachten. De totale productiedaling wordt geschat op ruim 700 miljoen euro en kan oplopen tot 1 miljard.
25 maart 2014

De patstelling over gentechnologie in de landbouw kan deels worden doorbroken als betrokken partijen gaan samenwerken op basis van wederzijds voordeel. Het ministerie van Economische Zaken zou dit moeten faciliteren en stimuleren. Dat adviseert Platform LIS in het advies dat op 21 maart is gepresenteerd.
Lees en/of download het rapport Gentechnologie: ruimte voor dialoog tussen horenden (pdf)
Lees en/of download het persbericht: Samenwerking kan GGO-debat verder helpen (pdf)