Duurzame landbouw -
Gezond voedsel - Vitaal platteland

CLM is een onafhankelijk kennis- en adviesbureau op het gebied van
landbouw, voedsel, natuur en milieu.

Meer nieuws

31 juli 2014
Een goede inrichting van het erf op melkveebedrijven vraagt vooral om een goede communicatie van mogelijkheden en eisen. Er lijkt in de praktijk veel winst te behalen op gebied van erfafspoeling als waterschappen, gemeenten en bedrijfsleven op het goede moment een duidelijke en eenduidige boodschap brengen.
16 juli 2014
Er zijn momenteel twee vacatures bij CLM:
- Junior adviseur gewasbescherming (max. 32 uur/week)
- Medior adviseur klimaat (28 - 32 uur/week)
16 juli 2014
Jumbo Supermarkten en Sodexo hebben zich aangesloten bij het initiatief Bee Deals. In dit unieke ketenproject gaan verschillende partners samen werken aan de verbetering van de leefomgeving van bijen. Onder het motto “iedereen kan wat doen voor de bijen”. Bijen zijn als bestuivers van voedselgewassen immers cruciaal in onze voedselvoorziening.