Duurzame landbouw -
Gezond voedsel - Vitaal platteland

CLM is een onafhankelijk kennis- en adviesbureau op het gebied van
landbouw, voedsel, natuur en milieu.

Meer nieuws

De Kringloopwijzer (KLW) is nog niet geschikt voor de handhaving van fosfaatrechten in de melkveehouderij. Daarvoor moet de KLW op een aantal punten worden verbeterd. Als dat is gebeurd, is een pilot mogelijk op melkveebedrijven die koeien weiden en alle mest op het eigen bedrijf gebruiken.
CLM analyseerde in opdracht van Stichting Natuur en Milieu alle 238 in Nederland toegelaten werkzame stoffen in gewasbeschermingsmiddelen. De analyse is gebaseerd op risico’s voor mens, drinkwater, water- en bodemleven en nuttige organismen zoals bijen.
20 januari 2016
De zomerganzentelling 2015 laat voor het eerst in jaren een daling zien: ongeveer 13% minder ganzen. In Zuid-Holland worden de ganzen sinds 2007 jaarlijks geteld. CLM organiseert de telling, in opdracht van Provincie Zuid-Holland. Ondanks de daling is de stand nog 35% hoger dan in 2008.
Lees het hele persbericht: Aantal ganzen daalt in Zuid-Holland...