Duurzame landbouw -
Gezond voedsel - Vitaal platteland

CLM is een onafhankelijk kennis- en adviesbureau op het gebied van
landbouw, voedsel, natuur en milieu.

Meer nieuws

3 mei 2016

Het beleid voor de melkveehouderij is een ratatouille van slecht compromissen zonder duidelijke visie en echte keuzes. Dat vindt Frits van der Schans, senior adviseur Melkveehouderij van het Centrum voor Landbouw en Milieu. Hij wil een heldere visie op een robuuste sector gebaseerd op grondgebondenheid, weidegang en familiebedrijven.
Lees het gehele artikel (bron: Melkvee)

CLM heeft in opdracht van Greenpeace Nederland onderzocht hoe telers van consumptieaardappelen, appels, aardbeien en tomaten duurzamer kunnen werken en hoe supermarkten hen daarbij zouden moeten ondersteunen.
21 april 2016

'Een veelbelovend onderzoeksgebied'. Zo typeren de professoren Huub Savelkoul en Wim van der Putten de rol van micro-organismen in ons lichaam en de landbouw. Beurtelings belichtten ze in de Rode Hoed-serie 'It's the Food my Friend' de medische en de bodemkundige kant van de zaak.

Compleet verslag van Alexis de Roode (pdf)
Beknopt verslag op Foodlog.nl...

In zijn brief van 3 maart 2016 zette staatssecretaris Van Dam de kaders voor fosfaatrechten in de melkveehouderij. Wat betekenen die kaders? Welke effecten hebben die kaders voor extensieve bedrijven? Wat zijn consequenties en (neven)effecten?
Deze en andere vragen over het stelsel van fosfaatrechten heeft CLM beantwoord in een korte notitie in opdracht van provincie Zuid-Holland.