Duurzame landbouw -
Gezond voedsel - Vitaal platteland

CLM is een onafhankelijk kennis- en adviesbureau op het gebied van
landbouw, voedsel, natuur en milieu.

Meer nieuws

25 maart 2015

De Europese Commissie heeft de inzet van kalkmelk (calciumhydroxide) als gewasbeschermingsmiddel in de fruitteelt goedgekeurd. Calciumhydroxide is Europees geregistreerd als basisstof. Dit houdt in dat naast deze Europese registratie geen nationale toelating meer nodig is.
Bekijk het nut van kalkmelk in de CLM film Innovaties in het kwadraat vanaf minuut 2.30

16 maart 2015
In een artikel in 'Trouw' over het verbod op glyfosaat voor onkruidbeheer op verhardingen geeft Peter Leendertse advies over chemievrij beheer.
Vooral met de nieuwste heetwater en hete luchttechniek is dit beheer prima mogelijk, voor acceptabele kosten. Peter adviseert gemeenten omschakeling goed voor te bereiden, een eigen plan van aanpak op te stellen en samen te werken met aannemers die veel ervaring hebben met deze technieken.
12 maart 2015
De afgelopen maanden heeft CLM gewerkt aan mogelijke criteria voor een grondgebonden melkveehouderij. Daarnaast toonden diverse partijen belangstelling in de inhoudelijke kennis van CLM ten behoeve van de AMvB Grondgebonden Melkveehouderij.
3 maart 2015

Testen nieuwe techniek tegen vogelschade in de perenteelt?

Stage- of afstudeeropdracht voor 2 ‘groene’ studenten

CLM is een landelijk werkend adviesbureau voor duurzame landbouw, gezond voedsel en vitaal platteland, en heeft uitgebreide ervaring met agrarisch natuurbeheer en faunabeheer.

Vogelschade is voor de Nederlandse perentelers het afgelopen decennium explosief toegenomen, tot enkele miljoenen euro’s op jaarbasis. Er is een nieuw vogelwerend apparaat ontwikkeld, de zogenaamde Krekel. De krekel brengt een snerpend geluid voort, wat vogels zou moeten afschrikken om de zoete en sappige peren aan te pikken. Testen die CLM in 2013 (in enkelvoud) en 2014 (tienvoud) heeft uitgevoerd in de peren waren veelbelovend. In 2015 wordt de test op 10 fruitteeltbedrijven herhaald. Jij kunt hier bij helpen.