Duurzame landbouw -
Gezond voedsel - Vitaal platteland

CLM is een onafhankelijk kennis- en adviesbureau op het gebied van
landbouw, voedsel, natuur en milieu.

Meer nieuws

Vandaag heeft Gijs Kuneman namens CLM een Green Deal ondertekend voor een nationale CO₂-markt, samen met staatssecretaris Dijksma en 18 private partijen. Met de Green Deal willen de partijen een markt creëren voor vrijwillige CO₂-compensatie. 

28 april 2017
Onze collega Peter Leendertse legt in het VARA-programma 'Groen Licht' van 24 april jl. uit waarom het gebruik van o.a. glyfosaat niet goed is voor ons milieu. Glyfosaat zit bijvoorbeeld in het bekende middel Roundup, waarover veel discussie is. Het item start op 18:08 minuten.
Op verschillende plaatsen is CLM momenteel actief met natuurinclusieve landbouw. In Sint Anthonis Boxmeer werken we aan een veerkrachtiger landbouw gebaseerd op kringlopen.  CLM ondersteunt het proces van samenwerking tussen boeren en terreinbeheerders. En we werken met ketenpartijen zoals DOC, McCain en Unilever aan integratie van biodiversiteit in de landbouw met behulp van onze online tools.