Duurzame landbouw -
Gezond voedsel - Vitaal platteland

CLM is een onafhankelijk kennis- en adviesbureau op het gebied van
landbouw, voedsel, natuur en milieu.

Meer nieuws

13 april 2015
Bijen, voedsel en water hebben alles met elkaar te maken. Om dat te onderstrepen hebben partners in voedings- en waterketens het initiatief Bee Deals gelanceerd. Op verrassende, maar ook praktische wijze werken zij samen aan maatregelen om het leefgebied voor de bijen te verbeteren.
13 april 2015
Samen met 5 Limburgse aspergetelers hebben CLM en DLV-Plant onderzocht hoe het gebruik van chemische onkruidbestrijdingsmiddelen in de aspergeteelt kan worden teruggedrongen. Dit gebeurde in opdracht van de provincie Limburg in een Waardenetwerk voor Schoon Grondwater.
Artikel Nieuwe Oogst, 28 maart 2015 (PDF)
Aurora magazine voor aspergetelers, april 2015 (digitaal)
9 april 2015
Bekijk de reportage inclusief een toelichting door CLM onderzoeker Peter Leendertse.
https://amp.twimg.com/v/a6b1d7c0-f83c-4c1f-a203-4c0373577d74
7 april 2015

Teler voldoet hiermee aan verplichte gewasbeschermingsmonitor

Elk jaar maken telers die mee doen aan Schoon Water voor Brabant een plan met daarin hun aanpak voor duurzame gewasbescherming. Dat deden ze op papier, maar vanaf dit moment kan dat digitaal.