Duurzame landbouw -
Gezond voedsel - Vitaal platteland

CLM is een onafhankelijk kennis- en adviesbureau op het gebied van
landbouw, voedsel, natuur en milieu.

Meer nieuws

29 juli 2015
Het rapport Wilde zwijnen op weg in Nederland geeft een analyse van de ontwikkeling in waardering, schade en risico’s van wilde zwijnen, met aanbevelingen voor beleid en uitvoering. Het is nu aan de betrokken partijen – waaronder provincies, terreinbeheerders, boeren en jagers - om dit op te pakken. De studie is verricht in opdracht van het Faunafonds. (Foto: Philippe Rouzet)
Lees en/of download het rapport: Wilde zwijnen op weg in Nederland (pdf)
15 juli 2015
Het hing in de lucht. Op 2 juli heeft staatssecretaris Dijksma ingrijpende besluiten genomen over de groei van de melkveehouderij. Alle veehouders krijgen fosfaat-rechten; en als ze willen groeien moeten ze fosfaat-rechten kopen van veehouders die krimpen of stoppen. Intussen gaan de zuivelbedrijven de Kringloopwijzer invoeren. Daarmee krijgen zij inzicht in de fosfaat-stromen op melkveebedrijven en kunnen veehouders die fosfaat efficiënt benutten extra groeiruimte krijgen.
Lees de blog...
14 juli 2015
Sinds vandaag staan de nieuwe pachtvoorwaarden voor gronden in bezit van provincie Brabant online. Hiermee wil de provincie duurzaam bodem- en waterbeheer op pachtgrond stimuleren. Groenontwikkelfonds Brabant baseert de duurzame pachtvoorwaarden op een advies van CLM. Dat advies gaat in op de effectiviteit van de pachtvoorwaarden en het verpachtingsproces. Daarnaast berekende CLM het effect op de pachtprijs via het eigen rekenmodel Pachtwijzer.