Duurzame landbouw -
Gezond voedsel - Vitaal platteland

CLM is een onafhankelijk kennis- en adviesbureau op het gebied van
landbouw, voedsel, natuur en milieu.

Meer nieuws

Afgelopen winter hebben Drentse telers resten van middelen die niet meer zijn toegelaten of die zij niet meer gebruiken laagdrempelig en kosteloos ingeleverd. Ruim 400 telers en loonwerkers maakten gebruik van de actie ‘Bezem door de middelenkast’ en leverden gezamenlijk 10.717 kg middel in.
17 juni 2016
In opdracht van NZO en Natuur&Milieu hebben LBI en CLM vorig jaar de KLW beoordeeld. De conclusies dat diverse rekenregels tekort schieten en dat de KLW prikkels geeft om te intensiveren en melkkoeien permanent op te stallen worden nu breed gedeeld, getuige dit artikel in Veeteelt. Daarmee staat de bruikbaarheid van de KLW binnen het stelsel van fosfaatrechten volledig ter discussie.
Lees het artikel: Kringloopwijzer schiet als beleidsinstrument nog tekort (pdf)
10 juni 2016
De meeste agro-bedrijven sturen actief mee richting duurzame landbouw. Zij maken daarbij nu geen koppeling met de huidige vergroeningseisen (met Veldleeuwerik als uitzondering). Gijs Kuneman ziet zeker kansen: dat bedrijven straks meebepalen hoe toekomstige vergroening doorwerkt. En zelfs een kans dat bedrijven meebetalen. Maar ook andersom: het GLB kan ook aansluiten bij initiatieven van agro-bedrijven.
Lees de hele blog: toekomstglb.nl/prikkels-in-het-kwadraat/
Nieuw boek 'Agrarisch Natuurbeheer in Nederland' geeft breed overzicht: principes, resultaten en perspectieven. Het boek prikkelt boeren en hun regionale collectieven om verdere stappen te zetten in het agrarisch natuurbeheer, in samenwerking met andere overheidsinstanties, marktpartijen en anderen.