Klimaat
Al 30 jaar lang werken we binnen CLM aan het inzichtelijk maken van het energiegebruik en de broeikasgasemissies vanuit de landbouw en hoe deze kunnen worden verminderd. Naast deze uitdagingen, zal de landbouw tegelijkertijd moeten leren omgaan met de gevolgen van klimaatverandering. Lees in dit dossier hoe CLM dit thema vormgeeft in heden, verleden en toekomst.
Verleden Vooruitblik Verdieping