Circulariteit

Bij circulaire landbouw blijven grondstoffen en producten zo lang mogelijk in de kringloop. Hierdoor worden grondstoffen zo vaak mogelijk hergebruikt en gaan ze niet verloren. Door grondstoffen en producten daarnaast zo lokaal mogelijk opnieuw in te zetten, worden kringlopen op zo klein mogelijke schaal gesloten en wordt onnodig transport van grondstoffen voorkomen.

Lees in dit dossier hoe CLM dit thema vormgeeft in heden, verleden en toekomst.
Verleden Vooruitblik Verdieping