Biodiversiteit

Biodiversiteit is cruciaal voor een vitaal landelijk gebied. Een diversiteit aan plant- en diersoorten draagt bij aan een robuust landbouwsysteem. In de toekomstvisies van veel partijen, zoals overheden en afnemers, is dan ook steeds meer aandacht voor het herstel en behoud van agrobiodiversiteit. Het concept natuurinclusieve landbouw staat volop in de belangstelling. Lees in dit dossier hoe CLM dit thema vormgeeft in heden, verleden en toekomst.

Verleden Vooruitblik Verdieping