Verleden
De houtwal als mogelijke bron van inkomsten

Het allereerste CLM-rapport ging over houtwallen. Het betrof een oriënterend onderzoek naar de economische gebruiksmogelijkheden van kleine houtopstanden op het boerenbedrijf.

Terug