Video en rapport over project: Landbouwinclusieve natuur
25 November 2020

Lexkesveer Natuurbeheer VoF is het enige agrarische bedrijf in de Wageningse uiterwaarden. De eigenaren, de familie van de Pol, beheren zo’n 15 hectare in de Renkumse Benedenwaard aan de voet van de Wageningse Berg. Verder pachten en beheren ze het naastgelegen land van Staatsbosbeheer, zo’n 40 hectare. Al het land is onderdeel van Natura2000 gebied Rijntakken.

Een aantal jaar geleden is de familie van de Pol begonnen om het agrarisch bedrijf om te vormen naar natuurbeheer: het grootste deel van het eigen land is omgezet in de bestemming natuur. Om de natuurdoelen te bereiken zijn bepaalde agrarische activiteiten nodig, zoals maaien, hooien en beweiden. Dit noemen we: landbouwinclusieve natuur. De agrarische activiteiten staan ten dienste van de natuurwaarden.

Met financiële steun van de Europese Unie en de provincie Gelderland is Lexkesveer Natuurbeheer aan het onderzoeken hoe dit beheer het beste vorm kan krijgen én hoe op deze plek een toekomst voor de volgende generatie kan worden gerealiseerd. Ze worden in deze zoektocht ondersteund door deskundigen van onder andere de Wageningen Universiteit en CLM Onderzoek en Advies. De projectresultaten staan in het rapport en over het bedrijf en het project is een video gemaakt.

Video
Bekijk de video over het bedrijf en het project: op weg naar landbouwinclusieve natuur in Lexkesveer: https://youtu.be/H4QyT_u8PBo

Speelduur: 5:39 min.

Rapport
Praktisch beheeradvies, op weg naar landbouwinclusieve natuur, voor familie van de Pol te Wageningen, met beschrijvingen van biodiversiteitsbevorderende en duurzame landbouwkundige scenario’s, specifiek voor de locatie, rekening houdend met de aanwezige graskruidensoorten. Het doel is om met SBB een NILovereenkomst voor 12 jaar af te sluiten.

Lees en/of download het rapport: Praktisch beheeradvies: op weg naar landbouwinclusieve natuur (pdf)