Terug
Verdieping
Onmisbare bron
Water is onmisbaar. Ook voor de landbouw. Nederland is waterland: een delta aan het einde van enkele grote rivieren. We hebben veel water en krijgen veel vanuit onze buurlanden. We gebruiken water en vervuilen het tegelijkertijd. Vanaf de start heeft CLM water hoog op de agenda gezet. Voor onze drinkwaterwinning is het cruciaal om de bronnen (grond- en oppervlaktewater) te beschermen. En dat valt niet mee.

Titel

Terug