Scoren met biodiversiteit
Scoren met biodiversiteit Scoren met biodiversiteit

Biodiversiteitsmeetlat
21 september 2021

Opdrachtgever

DMK Group: DOC Kaas

Adviespijler & Adviseurs

Monitoren
Alice Blok
Ine Spijkerman

Opdracht

Inspireer en stimuleer melkveehouders om actief aan de slag te gaan met een duurzaamheidsprogramma om de biodiversiteit op hun bedrijf te verhogen.

Impactdomein

Biodiversiteit

Oplossing

DOC KAAS inspireert met hun duurzaamheidsprogramma en GAIA-Biodiversiteitsmeetlat melkveehouders om biodiversiteit bevorderende maatregelen te nemen. Door het beantwoorden van vragen gevoed door de door CLM ontwikkelde meetlat worden melkveehouders geïnspireerd en gestimuleerd om biodiversiteit bevorderende maatregelen te nemen. De vragen geven de ondernemer inspiratie en ze ontvangen een Biodiversiteits Score voor hun gehele bedrijf. Ook zien zij per soortgroep - bijvoorbeeld akkervogels, akkerkruiden - in welke mate ze die stimuleren en waar kansen liggen om biodiversiteit te verbeteren. De melkveehouder ontvangt bovendien een meerprijs.

Link: https://gaia-biodiversity-yardstick.eu

Impact

Vanaf 2017 vullen DOC KAAS-leden de meetlat in en jaarlijks gebeurt dat door 500 Nederlandse en Duitse leden. De afgelopen 4 jaar zien we dat de groep elk jaar beter scoort op Biodiversiteit. Ze passen hun bedrijfsvoering aan en houden in toenemende mate rekening met de biodiversiteit op hun bedrijf.