Terug
Verdieping
De cirkel moet weer rond...
Circulariteit was vroeger vanzelfsprekend. Op gemengde bedrijven leverden de dieren vlees, melk en eieren en zorgden voor mest voor de akkerbouwgewassen. Na WOII draaide het om schaalvergroting en mechanisatie. Bedrijven werden steeds groter en specialiseerden zich. De regionale kringloop maakte plaats voor grootschalige mondiale nutriëntenstromen, zonder oog voor circulariteit. Soja wordt vanuit Zuid-Amerika geïmporteerd en kunstmest vanuit Nederland gaat de hele wereld over.

Dit is op termijn niet vol te houden. De kringloop moet zoveel mogelijk gesloten worden; zo dichtbij als mogelijk, zo ver weg als nodig. CLM is hier al sinds 2001 mee bezig en blijft ondernemers en partijen in de keten stimuleren en ondersteunen om de kringloop verder te sluiten.

Beleidsondersteuning

CLM heeft zich sinds haar oprichting regelmatig gemengd in het politiek debat over circulariteit. Altijd op basis van de feiten vanuit (praktijk)onderzoek en met goed doordachte adviezen voor de toekomst. Regelmatig hebben we beleidsonderzoeken uitgevoerd voor ministeries en onafhankelijke advies gegeven. 

Samenwerking plantaardige teelt en veehouderij

We staan echter ook met onze voeten in de klei. We verkennen de mogelijkheden van intensievere samenwerking tussen o.a. akkerbouwers en veehouders uit dezelfde buurt. Bijvoorbeeld door de oprichting van een nutriëntenmarktplaats: een transparante ontmoetingsplaats voor producenten en gebruikers van meststoffen en andere nutriënten. Maar ook een manier om de opwaardering van nutriënten te stimuleren; van gratis ‘afvalstof’ naar waardevolle meststof. Waarbij we altijd in de gaten houden of deze samenwerking ook daadwerkelijk duurzamer is en niet onbedoeld leidt tot een intensiever landgebruik.

Nieuwsgierig geworden?

Ga naar Verleden en bekijk de projecten op de tijdlijn. Je vindt daar alle baanbrekende projecten die we vanaf 2001 tot nu hebben gerealiseerd op het thema circulariteit. Neem voor specifieke vragen of een extra toelichting even contact met ons op.

Terug