CLM laat het goede groeien
CLM laat het goede groeien
Missiegedreven adviesbureau
Als adviesbureau op het gebied van landbouw, voedsel, natuur, milieu en klimaat stimuleren we anderen om te verduurzamen. Met onze kennis en ervaring helpen we iedereen om gerichter en daadkrachtiger te handelen.
Over ons
Impactdomeinen
Vergroten van positieve invloed van organisaties.
Klimaat
Klimaat
Biodiversiteit
Biodiversiteit
Circulariteit
Circulariteit
Bodem
Bodem
Water
Water
Maatschappij
Maatschappij
Samenwerking
Samenwerking
Lucht
Lucht
Nieuws & Publicaties
 • Gezocht: Ecologisch adviseur & adviseur duurzame gewasbescherming
  Word jij onze nieuwe collega? We hebben twee interessante vacatures openstaan voor...
 • 9 oktober: Landelijke Demodag Duurzame Landbouw 
  Op maandag 9 oktober openen de Demobedrijven Duurzame Landbouw hun deuren voor ondernemers die bezig zijn met de duurzame toekomst van hun bedrijf. Deze dag staat in het teken van alle kansen en...
 • Waarom het bestrijden van ridderzuring in kruidenrijk grasland (on)mogelijk is
  Hoe kan ridderzuring het efficiëntst bestreden worden in kruidenrijk grasland? Dat was de centrale vraag tijdens de velddemo op 22 augustus in Haarlo, Gelderland. Tijdens de demo werden er twee...
 • Deelrapportage ‘Natuurinclusieve landbouw: kennis, ervaring en kansen in beeld’
  In het najaar van 2022 is met een online enquête informatie opgehaald over hoe agrariërs in het Drentsche Aa-gebied denken over natuurinclusieve landbouw (NIL), welke ervaring zij ermee hebben en...
 • Praktijkproeven perceelafspoeling Flevoland gaan door in 2023 en 2024
  Er zijn praktische en efficiënte maatregelen om emissie van gewasbeschermingsmiddelen die via oppervlakkige afspoeling met water meespoelen naar de sloot te verminderen. Dat is een belangrijke...
 • Zoektocht naar een robuuste teelt van peen en ui in de praktijk
  Samen met 12 akkerbouwers uit de Noordoostpolder gaan CLM Onderzoek en Advies, Delphy en Delphy Improvement Centre op zoektocht naar de mogelijkheden voor een robuuste teelt van peen en ui. We...
 • Vezelhennep als bouwgrondstof definitief op de kaart
  Op steeds meer plaatsen in het land wordt vezelhennep geteeld, een snelgroeiend gewas met een bijzonder lage milieudruk en een veelbelovend alternatief voor belastende bouwgrondstoffen als steenwol...
 • Grootste klimplantenkweker bestrijdt ziekten en plagen zonder chemie
  Op 1 januari 2023 is klimplantenkweker van der Starre gestopt met het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen. Sindsdien zet hij uitsluitend plantversterkers, milieuvriendelijke middelen én...
 • Persoonlijke bescherming tijdens het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen
  Op het KNPV-symposium Red de Lente (1 december 2022) kwam tijdens één van de discussies de betrouwbaarheid van persoonlijke beschermingsmiddelen ter sprake. Een sierteler vroeg zich bezorgd af of...
 • Onderzoek naar duurzaamheid van suikermaïs overhandigd
  In het Nationaal Strategisch Plan voor landbouw wat dit jaar is gepubliceerd valt suikermaïs niet onder de rustgewassen. Telers kunnen het gewas daarom niet opvoeren in de eco-regeling en zullen...
 • Ganzen verjagen op 1.000 hectare gras in Utrecht
  Op 1.000 hectare Utrechts grasland ganzen verjagen met een drone, dit was de kern van een praktijkproef in opdracht van de provincie Utrecht. CLM onderzoek en Advies en Drowgoo hebben afgelopen zomer...
Adviespijlers
Met praktijkgericht onderzoek, het geven van goed onderbouwd en integer advies en het meetbaar maken van resultaten stimuleren we anderen om te verduurzamen.
 • Ontwikkelen Ontwikkelen
  Ontwikkelen
 • Onderzoeken Onderzoeken
  Onderzoeken
 • Monitoren Monitoren
  Monitoren
Positieve impact
Onze opdrachtgevers hebben een gemeenschappelijk doel: ze willen hun positieve impact op landbouw, voedsel, natuur, milieu en klimaat vergroten.
Positieve impact