Klimaatadaptatie: leren van binnen- en buitenland
10 april 2021

Dit rapport beschrijft hoe de bedrijven van Zeeuwse telers beter bestand kunnen worden tegen de gevolgen van klimaatverandering. Hierbij is behalve naar goede voorbeelden uit Zeeland, ook gekeken naar goede voorbeelden uit Zuid-Europa. Telers kunnen maatregelen nemen tegen korte droogteperiodes van enkele weken, maar bij aanhoudende droogte is een grotere bron van irrigatiewater essentieel. Daarnaast is geïnventariseerd welke ziekten en plagen een probleem kunnen vormen als het Nederlandse klimaat verandert. 

Download de bijbehorende rapportage
Download pdf