Dirk Keuper
Dirk Keuper
Ik laat het goede groeien door...

samen met opdrachtgevers kennis beschikbaar te maken, ideeën te verzamelen en doelen te realiseren. De basis hiervoor is een goede relatie.

Achtergrond

De combinatie van kennis op de thema’s faunaschade en melkveehouderij en een makkelijke omgang met alle betrokkenen. Daarbij in- en extern kritisch om een integer advies te kunnen geven: wat is haalbaar, wat is het echte doel en wat zit hier achter?

Favoriete impactdomein

Maatschappij!

Verbinding

Roy Gommer

Carin Rougoor

Erik van Well


Frits van der Schans

Margot Veenenbos

Peter Leendertse

Bas Tinhout

 

 

Meest aan mij gestelde vraag

Mijn taak is dan om het perspectief van de ander te belichten.

Inspirerende cases

Het project ‘Bezem door de Middelenkast’ is een inspirerende case, omdat het concrete advies houvast en handelingsperspectief biedt. Ook de ‘Enquête ganzenwering Utrecht’ leverde concrete en positieve reacties op uit de landbouw, omdat we een onderbelicht thema verhelderd hebben.

Een goed proces met een goed resultaat,

aldus een positieve opdrachtgever.

Het kan! Met alle komende projecten laten we zien dat het kan, maar als we even terug willen kijken dan zou ik Schoon Water: bezem Brabant! en Enquête ganzenwering Utrecht noemen. Op naar het volgende project!
Dirk Keuper