Kansen, kosten en draagvlak van klimaatmaatregelen in de varkenshouderij
21 juni 2021

Dit rapport geeft een beschrijving van mogelijke klimaatmaatregelen op varkensbedrijven, praktische aspecten en kosten van deze maatregelen, het draagvlak hiervoor bij ondernemers en mogelijkheden om dit draagvlak te verbeteren. 

Download de bijbehorende rapportage
Download pdf