Monique Mul
Monique Mul
Ik laat het goede groeien door...

..kennis uit verschillende sectoren te verbinden. Door de theorie in de praktijk toe te passen en samen te werken aan duurzame praktische oplossingen.

Achtergrond

Veehouders en telers die actief op zoek zijn naar oplossingen kan ik verbinden met kennis en kennissen. Ik kan ze uit hun dagelijkse omgeving halen en laten zien wat er kan én dat het kan. Om vervolgens samen stappen te zetten richting die duurzame oplossing. Bovendien heb ik kennis van parasieten, ziekten en plagen, diergezondheid, entomologie en een breed netwerk. Door mijn ervaringen in de veehouderij en plantenteelt – praktisch en theoretisch – kan ik samen met onderzoekers, veehouders en telers de theorie in de praktijk implementeren.

Favoriete impactdomein

Biodiversiteit. Dit woord is veelomvattend en wordt ook wel een containerbegrip genoemd. Juist daarom is het mijn favoriete domein. Biodiversiteit heeft op heel veel factoren in de landbouw invloed en heel veel landbouw factoren beïnvloeden de biodiversiteit. Voor mij is Biodiversiteit beschikbaarheid van oplossingen uit de natuur waarmee problemen kunnen worden aangepakt.

Door mijn ervaring kan ik samen met onderzoekers, veehouders en telers de theorie in de praktijk implementeren.
Verbinding

Peter Leendertse

Roy Gommer

Gera Clements

Margot Veenenbos

Frits van der Schans

Carin Rougoor

Bo Stout

Petra Rietberg

Yvonne Gooijer

Jenneke van Vliet

Meest aan mij gestelde vraag

Wat zijn de effecten van diergeneesmiddelen op het milieu en hoe kunnen die effecten beperkt worden?
En welke kennis en kennissen in andere sectoren kunnen helpen om deze vraag te beantwoorden?

Inspirerende cases

Het realiseren van een ommekeer bij de aanpak van een probleem is wat mij voldoening geeft. Ik denk dan aan twee voorbeeldprojecten: Het project Vogelmijt in de legpluimveehouderij en het project Verbeteren natuurlijke weerstand in de varkenshouderij. Bij beide hebben we samen met veehouders theoretische en praktische kennis beoordeeld op implementeerbaarheid in de praktijk. Vervolgens hebben we de meest haalbare kennis gedeeld en besproken met veehouders en hun partners en adviseurs. Zo hebben we gezamenlijk een traject uitgezet om de verkregen kennis te implementeren in de praktijk. Van het beperken van het gebruik van synthetische middelen naar het optimaal gebruik van vakmanschap.

Het kan! Kennis leidt tot bewustwording. En bewustwording leidt tot nieuwsgierigheid naar oplossingen. Bied een palet aan oplossingen en kies de meest duurzame en geschikte oplossing. We hebben samen - veehouders/telers en onderzoekers - zoveel kennis en kunde. Door die kennis en kunde met elkaar te delen krijgen veehouders/telers handvatten om een ziekten en plagen aan te pakken met zo min mogelijk gebruik van synthetische middelen. Het is gebeurd, het kan echt en daar word ik blij van!
Monique Mul