Gevolgen voor milieubelasting van het water door verschuiving naar intensievere teelten in Noord-Brabant
11 april 2020

In de Brabantse land- en tuinbouw nemen intensieve teelten de laatste jaren in areaal toe. Dit heeft mogelijk consequenties voor de milieubelasting door gewasbeschermingsmiddelen, omdat deze belasting sterk verschilt tussen teelten. Uit onderzoek van CLM in opdracht van de provincie Noord-Brabant blijkt dat de verschuiving naar intensievere teelten tussen 2009 en 2019 in theorie een verhoging geeft van de milieubelasting van 3% en 14% voor respectievelijk grond- en oppervlaktewater. In deze studie is gerekend met een gestandaardiseerde milieubelasting om de factor ‘intensivering’ in beeld te brengen. In werkelijkheid zal deze milieubelasting anders zijn, omdat ook andere factoren een rol spelen. Zo werken Schoon Water telers in Brabant binnen hun eigen teelt al jaren aan verlaging van de milieubelasting, waardoor, ondanks deze intensivering, deze telers een daling van de milieubelasting realiseren. 

Download de bijbehorende rapportage
Download pdf