Luuk Lageschaar
Luuk Lageschaar
Ik laat het goede groeien door...

…agrariërs te motiveren om het beter te doen. Beter voor het milieu, beter voor het bedrijf. Zo help ik met onze milieumeetlat agrariërs kiezen voor gewasbeschermingsmiddelen die de minste impact hebben op het milieu.

Achtergrond

Opgegroeid in de Achterhoek, als zoon van een hovenier en omringd door boeren bedrijven heb ik altijd interesse gehad in het groene en agrarische om me heen. Niemand keek daarom op van mijn studie plantenwetenschappen in Wageningen. Een brede studie die mij een stevige basis gaf om vraagstukken in de volle breedte te analyseren. Daarnaast heb ik een grote interesse in ICT, en maak ik mijzelf snel wegwijs in menig programma, van GIS software tot volledig geprogrammeerde Excel berekeningen.

Favoriete impactdomein

Water. Schoon drinkwater is voor ons allen van belang. Door agrariërs te stimuleren om te kiezen voor de minst schadelijke gewasbeschermingsmiddelen en ze te ondersteunen in het verminderen van de emissies van gewasbeschermingsmiddelen voor, tijdens en na de toepassing draag ik daar aan bij.

Met de Milieuindicator Gewasbescherming kan elke boer snel de juiste keuze maken voor het milieu!
Meest aan mij gestelde vraag

De vragen die mij vaak gesteld worden gaan over gewasbeschermingsmiddelen.

Welk middel heeft de minste impact op het milieu?
Hoe zorg ik ervoor dat voor, tijdens of na de toepassing zo min mogelijk emissie naar het milieu optreedt?

Vragen die telers helpen om zo zorgvuldig mogelijk om te gaan met gewasbeschermingsmiddelen en zo hun impact op het milieu te verminderen.

Inspirerende cases

Op dit moment werk ik hard aan het ontwikkelen van de MilieuIndicator Gewasbescherming. Met deze tool maken we voor een compleet spuitschema snel inzichtelijk wat de milieu-impact van de gekozen gewasbeschermingsmiddelen is. Hierdoor kunnen agrariërs straks onderling hun schema’s vergelijken en nog scherpere keuzes maken voor het volgende seizoen.

Het kan! Binnen een breed scala aan projecten hebben we ondernemers gestimuleerd tot het nemen van maatregelen om emissies van gewasbeschermingsmiddelen vanaf hun erven tegen te gaan. Dit kan heel simpel door handelingen op een andere plaats op het erf uit te voeren. In andere gevallen vergt het een flinke investering en wordt er een complete vul- en wasplaats aangelegd met een systeem om restanten van gewasbeschermingsmiddelen af te breken. Door ons advies en de inzet van de individuele agrariërs zorgen we samen voor minder gewasbeschermingsmiddelen in het milieu.
Luuk Lageschaar