Emissiebeperking van ontwormingsmiddelen in de gangbare varkenshouderij
1 juli 2021


Dit rapport bevat de resultaten van een onderzoek naar praktisch toepasbare handelingsperspectieven en maatregelen waarmee de emissie van ontwormingsmiddelen die worden gebruikt in de gangbare varkenshouderij, kan worden beperkt.

Om de emissie naar het oppervlaktewater van ontwormingsmiddelen voor varkens te beperken is, door interviews, een overzicht gemaakt van praktisch toepasbare handelingsperspectieven en maatregelen. Naast beperking van het gebruik en de emissie van ontwormingsmiddelen door een aantal maatregelen, is meer inzicht gewenst in de effecten van deze middelen op het milieu, om bewust het minst milieubelastende ontwormingsmiddel te kunnen kiezen. Meer onderzoek is nodig, voor meer kennis over aanvullende handelingsperspectieven, zoals de effectiviteit van kruidenmengsels als alternatief voor synthetische ontwormingsmiddelen. En onderzoek naar de milieurisico’s van de middelen en de effecten van langdurige mestopslag en -verwerking op de reductie van ontwormingsmiddelen (en hun residuen).

Download de bijbehorende rapportage
Download pdf